TEMIŠVAR sa posetom tržnom centru Iulius Mall Subota, 04.05.2024.

Temišvar je treći grad po veličini u Rumuniji. Poznat je i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije...


 

TEMIŠVAR
sa posetom tržnom centru "Iulius Mall"
 Subota, 04.05.2024.

 

Temišvar je najveći grad Banata, leži na reci Begej i sedište je županije Tamiš. Sа oko 320.000 stanovnika, Temišvar je treći grad po veličini u Rumuniji. Poznat je i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Takođe predstavlja i najveći kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. Temišvar nazivaju i „Mali Beč" zato što je dugo bio pod vlašću Habzburške monarhije, a centar grada podseća na stari deo Beča.

 

PROGRAM PUTOVANJA: Polazak iz Sombora u 05:00 sati (parking ispred Sokolskog doma). Vožnja preko Crvenke, Kule, Vrbasa, Bečeja do Temišvara, najvećeg i najznačajnijeg grada Banata. Dolazak u Temišvar u prepodnevnim satima. Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra, Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije, kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine), reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine, Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kojem se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii) na kojem su stub kuge, rimokatolička katedrala, Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva (srpska pravoslavna crkva). Slobodno vreme u centru grada. Odlazak u „Iulius Mall", jedan od najvećih tržnih centara u Rumuniji. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju oko 19:00 sati, povratak u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

 

CENA:   2.790,00 dinara

              2.590,00 dinara (deca do 12 godina)

 

NAČIN PLAĆANJA: 1.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred polazak.

 

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Temišvara; troškovi organizacije putovanja.

 

U CENU NIJE UKLJUČENO: međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 150,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 250,00 din; individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

 

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 15.01.2024. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA. 

 

Proverite raspoloživost za aranžman TEMIŠVAR sa posetom tržnom centru Iulius Mall Subota, 04.05.2024.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti