SARAJEVO subota 04.05.2024.

“Vidiš, Sarajevo je srednjeg roda. Kao dete – zaigrano, prostodušno, naivno, lakoverno, detinjasto…Zato ono prvo i pruža ruke”… - Đorđe Balašević


 

S A R A J E V O
Subota, 04. maj 2024.

 

"Vidiš, Sarajevo je srednjeg roda. Kao dete - zaigrano, prostodušno, naivno, lakoverno, detinjasto...Zato ono prvo i pruža ruke"... - Đorđe Balašević

                   

Sarajevo kao večita inspiracija. Znatno ga je teže opisati nego bilo koji drugi grad. Možda je to zbog pomešanih emocija koje se u svima nama bude na pomen Sarajeva - s jedne strane gorčina zbog burne sudbine, a s druge, neka toplina oko srca i radost na samu pomisao na taj boemski grad i mesto gde se Istok sastaje sa Zapadom!

 

Program_putovanja:
1.dan (03. maj - petak): Polazak iz Sombora u 23:00 sata, ispred Sokolskog doma. Putovanje preko Crvenke, Kule, Vrbasa, Novog Sada... Noćna vožnja do Sarajeva uz pauze po potrebi grupe.

2.dan (04. maj - subota): Dolazak u Sarajevo u ranim jutarnjim satima. Uz pratnju vodiča sledi razgledanje grada. Obilazak starog dela Sarajeva-šetnja Baščaršijom (glavna turistička atrakcija grada) - Gazi Husrev-begova džamija kao i Sahat kula koja se svrstava u jednu od najvećih kula u Bosni i Hercegovini. Odlazak do česme Sebilj-ukoliko pitate Sarajlije gde se nalaze u centru, uvek ćete naići na isti odgovor "kod česme". Sledi šetnja do Principovog mosta, poznatijeg kao Latinska ćuprija-mosta na reci Miljacki koji je svoje ime dobio kao mesto u čijoj se blizini odigrao Sarajevski atentat 1914.godine. Nastavljamo šetnju do srpske Saborne crkve koja je posvećena Rođenju Presvete Bogorodice, među pravoslavnim vernicima poznata je još kao i "nova" ili "gospodska". Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak na Vrelo Bosne. Predviđen polazak za Srbiju je oko 18:00 sati. Dolazak u Novi Sad, Sombor oko ponoći.

 

CENA ARANŽMANA: REDOVNA CENA 4.290,00 dinara

                                     AKCIJSKA CENA 3.890,00 dinara (za decu do 10 godina 3.590,00 dinara)

CENA ARANŽMANA (POLAZAK NOVI SAD):  REDOVNA CENA 3.990,00 dinara

                                                                             AKCIJSKA CENA 3.590,00 dinara (za decu do 10 godina 3.290,00 dinara)       

Uključeno u cenu: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge pratioca/vodiča za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Sarajeva; troškovi organizacije putovanja.
Nije uključeno u cenu:
fakultativa Vrelo Bosne - 10 eura (u koje je ulaznica uključena) - minimalan broj putnika za realizaciju izleta je 25; međunarodno putno osiguranje (za osobe starosti do 18 god. 150,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 250,00 dinara);  individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

Način plaćanja: akontacija 2000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije do 7 dana pre početka putovanja.

Sarajevo - sama pomisao da su u njemu održane Zimske olimpijske igre budi neke posebne osećaje kod svakog stanovnika bivše Jugoslavije. Ima 10 mostova preko reke Miljacke i svaki od njih ima za ispričati jedinstvenu priču. Principov most (Latinski most), odmah pored njega se dogodio atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu. Jedan od mostova je i Ajfelov most u sarajevskom naselju Skenderija. Arhitekta ovog mosta je Gustav Ajfel, koji je napravio i Ajfelov toranj u Parizu. Koliko je ova reka bitna za grad najbolje govori da se spominje u mnogim pesmama koje dolaze iz Sarajeva. Sarajevo je ušlo u Ginisovu knjigu svetskih rekorda kao mesto sa najdužom  linijom bicikala u pokretu ikad. Liniju bicikala vozilo je 984 učesnika 14. juna 2015. godine tokom Velike nagrade Sarajeva. Obavezno probati 10 upola sa lukom i burek koji je uvek od mesa jer su sve ostalo pite...

 

Vrelo Bosne - kao savršen sklad prirode i čovekovog delovanja. Preko mnoštva potoka prelaze drveni pešački mostići, uređene pešačke i trim staze, kultivisana ali nenarušena flora...Izvorišta reka krase jezera kojima plivaju ribe i plove labudovi...

 

NAPOMENE: Za prelazak granice je potrebna lična karta ili pasoš za punoletna lica, dok je za maloletna lica potreban pasoš. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući uvidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 14.03.2024. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

Proverite raspoloživost za aranžman SARAJEVO subota 04.05.2024.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti