Ljubljana - 2 noći


LJUBLJANA
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
BUS + SMEŠTAJ + RAZGLEDANJE
5 DANA / 2 NOĆI - AUTOBUSOM

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 03.10.2023.
1.DAN
: BEOGRAD / LJUBLJANA
Sastanak grupe u 22.45h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „BAS", sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident). Predviđeno vreme polaska u 23.30h. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN : LJUBLJANA
Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada gde ćete videti novi trg, kongresni trg, Prešernov trg , Franjevačku crkvu, Zmajski most...Slobodno vreme za individualno upoznavanje slovenačke prestonice. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima (posle 15.00 h). Doček Nove Godine individualno u sopstvenoj organizaciji. SREĆNA NOVA GODINA! NOĆENJE.
3.DAN : LJUBLJANA /Fakultativno KOPER , PORTOROŽ i PIRAN /LJUBLJANA
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Koper i Portorož. Vožnja do Kopra. Dolazak u ovaj lučki gradić i odlazak u informativnu šetnju do Katedrale Marijinog Uznesenja i Da Ponte Fountain na Prešernovom trgu. Nastavak puta ka Portorožu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Odlazak u
istorijski grad Piran i šetnja do Tartinijevog trga na kojem se nalaze najlepše gradske palate. Slobodno vreme. Oko 19 h predviđen polazak za Ljubljanu. Povratak u hotel. NOĆENJE
4.DAN : LJUBLJANA /Fakultativno BLED i BOHINJSKO jezero / BEOGRAD.
DORUČAK. Odjava iz hotela, vožnja do Bleda. Slobodno vreme na Bledu za šetnju pored jezera, obilazak crkvice ili vožnju brodićem (individualno); rastanak od ovog istinskog dragulja prirode - neka bude uz kafu i pravu »blejsku kremšnitu«. Nastavak puta do jednog od najvećih darova prirode Slovenije - Bohinjsko jezero. Slobodno vreme za
individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča povratak u Ljubljanu po ostatak grupe. Predviđen polazak za Beograd oko 18.00 h. Noćna vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i obavljanja carinskih formalnosti.
5.DAN : BEOGRAD.
Očekivano vreme dolaska u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
Polazak Hotel EXE LEV 4*
/ CENTAR grada /
30. Decembar
249 € SPECIJAL 239 €

BROJ SOBA PO SPECIJAL CENI JE OGRANIČEN !!!!

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 2 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez naknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din..) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe, jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (samoposlužni tzv. »švedski sto ») u hotelu 4* u isključivo dvokrevetnim sobama, Dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležejem se rade isključivo na upit kao i jednokrevetne sobe, obilaske prema programu, usluge pratioca putovanja za vreme trajanja aranžmana i troškove organizacije putovanja u celini.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, obaveznu boravišnu taksu koja iznosi 3,13 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera), individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner, Evropska Unija od naredne godine (tačan datum stupanja na snagu još nije preciziran a odnosi se na 2024. godinu), najavljuje uvodjenje Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS) , za putovanje u Schengen zonu, za putnike kojima nije potrebna viza za ulazak u EU, uključujući i putnike iz BiH. Državljani trećih zemalja kojima nije neophodna viza za putovanje u Schengen zonu moraće individualno pre puta podneti zahtev za odobrenje putovanja jednostavnom procedurom korištenja internet stranice ili mobilne aplikacije ETIAS-a i za to će morati platiti naknadu u iznosu od 7 eura, a dobijeno odobrenje ETIAS-a važi će tri godine", po trenutnim najvama.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u "Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu" Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu Preporučujemo kupovinu putnog zdravstvenog osiguranja koje obuhvata i COVID rizike, radi Vaše sigurnosti.
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju
zemlje u koju putuju.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU RADI SE ISKLJUČIVO NA UPIT I IZNOSI 119 € .
Deca na ovom programu ne ostvaraju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: Portorož 40 € odrasli /35 € deca do 12 god, Bled i Bohinjsko jezero 25 € odrasli /20 € deca do 12 god. Minimalan broj prijavljenih za izlet je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.

OPIS HOTELA:
Exe Lev Hotel (lanac EUROSTARS) 4* smešten na odličnoj lokaciji u centru Ljubljane. Gostima hotela na raspolaganju, recepciju, restoran, bar. Sobe su opremljene sa TWC-om, TV-om, fenom, klimom, sefom (uz doplatu), mini barom (uz doplatu). Doručak je tzv. " švedski sto "- samoposluživanje. www.eurostarshotels.co.uk
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje.
Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 7 dana pre datuma polaska.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem sajtu u sekciji informacije o polascima .
Organizator putovanja Agencije ARGUS TOURS

 

Proverite raspoloživost za aranžman Ljubljana - 2 noći

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti