Sarajevo - 2 noći


JEL` SARAJEVO GDE JE NEKAD BILO?
5 DANA 2 NOĆI - AUTOBUSOM
Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramska razgledanja

Sarajevo, grad u kojem se po mnogima sudaraju, dodiruju i spajaju Istok i Zapad, ne samo kao strane sveta već i civilizacijski što se jasno vidi i kroz arhitekturu ovog grada na obali Miljacke. Grad sevdaha, ukusne hrane i bosanske kafe.

Program putovanja sa cenovnikom br.2 od 03.10.2023.
1.DAN putovanja
: BEOGRAD / ŠABAC / LOZNICA Sastanak grupe u 22:45h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici
„ BAS ", sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 23:30 časova. Noćna vožnja do Sarajeva sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.
2.DAN putovanja: SARAJEVO / Fakultativno VRELO BOSNE/
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim satima. Po dolasku u Sarajevo odlazak u obilazak grada: Titova ulica do Večne vatre, zatim nastavljamo pešačkom ulicom Ferhadijom (gde se nalaze verski objekti: Stara pravoslavna crkva, Begova džamija, Stari jevrejski hram i Katedrala Srca Isusova, gde 4 vere vekovima postoje i opstaju jedna pored druge), dolazimo do tačke „Sarajevo susret kultura" - ukoliko se okrenete prema zapadu videćete zgrade urađene u austrougarskom stilu, a ako se okrenete ka istoku videćete početak Baščaršije, Sahat kulu, Sebilj, Latinsku ćupriju ili Principov most na Miljacki mesto atentata na Franca Ferdinanda, Carevu džamiju (zadužbina Sulejmana Veličanstvenog), Gradsku većnicu. Slobodno vreme, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do Vrela Bosne - poznato izletište i mesto gde izvire reka Bosna. Slobodno vreme za šetnju i uživanje po parku prirode. Smeštaj u hotel (posle 15:00 h prema hotelskim pravilima). Slobodno vreme za individualno uživanje u gradu i priprema za individualni doček Nove Godine!!! Srećna Nova Godina !!!! Noćenje.
3.DAN putovanja : SARAJEVO / Fakultativno MOSTAR / SARAJEVO
Doručak. Slobodno vreme za individualne obilaske, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet za Mostar grad koji je smešten na obalama reke Neretve. Po dolasku u grad razgledanje glavnih znamenitosti (ulaznice za lokalitete nisu uključene plaćaju se individualno na licu mesta): Stari grad, koji je smešten sa obe strane poznatog Starog mosta, Stari most, jedan od glavnih ako ne i glavni simbol Mostara, kula Herceguša, Sahat kula, Kriva ćuprija koja predstavlja minijaturnu verziju Starog mosta, park Alekse Šantića u čijoj se neposrednoj blizini nalazi bista Emine, mostarke koju je Aleksa Šantić opevao u svojoj najpoznatijoj pesmi, Kujundžiluk ulica dugačka, kaldrmisana ulica koja je puna tradicionalnih restorana, poslastičarnica, zanatlijskih radnji... Nakon razgledanja grada slobodno vreme za individualne obilaske. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča polazak za Sarajevo. Povratak u hotel. Noćenje
4.DAN : SARAJEVO / Fakultativno VISOKO - Bosanska piramida Sunca / SARAJEVO / BEOGRAD
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela. Slobodno vreme za individualne obilaske. Predvidjen polazak za Srbiju oko 17:00 h. a mi Vam preporučujemo fakultativnu posetu arheološkom parku Bosanska piramida Sunca - (pretpostavlja se da je ova dolina u okolini Visokog najveći kompleks piramidalnih građevina na svetu. Sastoji se od Bosanske piramide Sunca (Visočica) koja je znatno viša od Keopsove piramide, zatim Bosanske piramide Meseca (Plješevica) visoke 190 metara, Piramide bosanskog Zmaja (Buci) od 90 metara, te obrađenih uzvišenja Hrama Majke Zemlje (Krstac) i Piramide Ljubavi (Cemerac). Istraživanja su započeta u aprilu 2005. kada je antropolog dr. sci. Semir Osmanagić postavio hipotezu o postojanju kompleksa piramida i mreže podzemnih tunela, a nastavljena su 2006. formiranjem neprofitne Fondacije "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca". Danas je ovo istraživanje najveći svetski arheološki projekat koji privlači desetine hiljada turista u Visoko (BiH) svake godine. Po dolasku odlazak u obilazak (u pratnji lokalnog vodiča), arheoloških iskopina na severnoj strani "Piramide Sunca", i poseta podzemnim tunelima "Ravne" (čija prava vrednost je zabeležena u visokoj koncentraciji negativnih jona i orginalne Šumanove rezonance koji omogućavaju da se tokom boravka vase telo revitalizuje I fizički I mentalno). Po završetku obilaska slobodno vreme za individualnu šetnju po uređenom šumskom predelu Ravne 2, na kome su smeštene platforme za jogu i meditaciju, koncertna bina sa prirodnim amfiteatrom, kameni geometrijski krugovi, megalitni blokovi, spiralni vrt. Povratak po ostatak grupe i polazak za Srbiju. Vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
5.DAN : BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima

PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI :
30. decembar
GRAND 3* 119 € PROMO 99 €

Hotel SARAJ 3* 159 € PROMO 139 €
/istorijski deo grada/

PROMO CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ SOBA !!!!

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS , na dan uplate
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 40% po osobi prilikom rezervacije za Hotel Grand, 79 € po osobi prilikom rezervacije za Hotel Saraj , a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 2 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu 3* (samoposlužni tzv. švedski sto - samoposluživanje) u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje koje pokriva Covid-19 (mogućnost pribavljanja u agenciji), obaveznu boravišnu taksu u iznosu 1,28 eur dnevno po osobi, kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE:
DECA PO OVOM PROGRAMU NE OSTVARUJU POPUST. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU za Hotel Grand 3* iznosi 50 €, za Hotel Saraj 3* doplata za 1/1 iznosi 80 €, i radi se na upit.

OSIGURANJE
: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u "Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu" Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose
odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju
zemlje u koju putuju

CENE FAKULTATIVA: Vrelo Bosne - 5 €, Mostar - 20 €, Visoko - Dolina piramida -25 € (cena obuhvata posetu piramidi Sunca -severna strana arheoloških iskopina i podzemni lavirint Ravne) http://piramidasunca.ba/bs/. Minimalan broj prijavljenih za organizaciju izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih organizator izleta zadržava pravo ponuditi prijavljenim putnicima više, korigovane cene u odnosu na objavljene koje isti nisu u obavezi da prihvate. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom zbog specifičnosti termina.
Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora već podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

VAŽNO: Turistička putovanja, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuje u odnosu na sve dosadašnje, zbog
postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, posebnom pažnjom
i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa
putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka
putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih,
kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog
putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne odluke i
mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili
ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl. 11, važeći na dan zaključenja ugovora.
Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim
objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti zadržavaju pravo promene načina
pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i obustavu pružanja pojedinih servisa i usluga u spa
centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili drugim oobjektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog boravka i zaštite
putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa preporukama ili odlukama
nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu biti osnovane.Neophodno je da
se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu države u koju putuje, ili kroz koju
prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na destinaciji,
da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku, radi potvrde
identiteta. Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a.
Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela će posluživati hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može
biti podeljeno u više delova, o čemu će putnici biti obavešteni na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na
otvorenom.Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo. Napominjemo da se regulative i preporuke
za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u međuvremenu promenjen.
OPIS HOTELA:

HOTEL GRAND 3* smešten je na oko 250 metara od Glavne železničke stanice u Sarajevu i na oko 3 km od istorijske Baščaršije. U okviru hotela na raspolaganju su recepcija, restoran i konferencijska sala. Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja, opremljene TV, TWC i internetom (ograničene brzine). Usluga: noćenje sa doručkom. Doručak na bazi švedskog stola. http://www.hotelgrand.com/
HOTEL SARAJ 3* smešten u starom delu Sarajeva na oko 250 metara od istorijske Baščaršije. U okviru hotela na raspolaganju su recepcija, restoran I konferencijska sala. Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa mogućnošću pomoćnog ležaja, opremljene TV, TWC, Wi-Fi... Usluga: noćenje sa doručkom. Doručak na bazi švedskog stola. https://www.hotelsaraj.com/
Napomena za smeštaj: - U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slično, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja.
Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem sajtu u sekciji informacije o polascima .
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA.
Organizator putovanja Agencije ARGUS TOURS

 

Proverite raspoloživost za aranžman Sarajevo - 2 noći

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti