Rim - 3 noći


R I M
sa fakultativnom posetom Napulju
6 DANA / 3 NOĆI - AUTOBUSOM

Paket aranžman - prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada
RIM, fatalni „večni grad" je poseban po mnogo čemu. Krasi ga bogata istorijska prošlost puna uspona i padova, zamršenih priča i još neobičnijih raspleta sa najmanjom državom na svetu gde se mnogo puta krojila sudbina sveta. Rim je grad mode, glamura, otmenosti, nasmejanih ljudi i upečatljivih prizora. Za potpuno "rimski" doživljaj obavezan je espresso, pasta i novčić za sreću bačen preko desnog ramena u Fontanu di Trevi. Zbog svoje izuzetno prijatne umereno-mediteranske klime, atraktivan je tokom cele godine.

Program putovanja sa cenovnikom br. 2 od 03.10.2023.
1. DAN
: BEOGRAD - RIM
Sastanak grupe u 13:15h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS " , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 14:00 h. Dnevno - noćna vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.
2. DAN: RIM
Dolazak u "večni grad" u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada autobusom: Termini, Crkva Santa Marija Madjore, Cirkus Maksimus, Koloseum, Trg Republike, Crkva Sv. Petra, Tvrđava Sv. Anđela... Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima posle 15h. Mogućnost organizovanja fakultativnog pešačkog razgledanja grada, u popodnevnim časovima (u trajanju oko 2.5h sa lokalnim vodičem): Trg Naroda, Španski trg Fontana di Trevi, Hadrijanov hram, Pantheon, Trg Navona... Individualan povratak u hotel i ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
3. DAN: RIM / Fakultativno NAPULJ / RIM
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativni izlet do "Grada Pesme"- Napulja. Po dolasku panoramski obilazak Napulja: srednjevekovni zamak Nuovo, Kraljevska palata, Pasaž Umberta I, trgovačka ulica Toledo, turistička luka. Slobodno vreme. Povratak u Rim. U večernjim satima doček najluđe noći na rimskim ulicama i trgovima (individualno). Srećna Nova godina!. NOĆENJE.
4. DAN : RIM / Fakultativno ANTIČKI RIM / RIM
DORUČAK. Slobodno vreme u Rimu za individualne aktivnosti ili fakultativnI izlet Antički Rim Razgledanje se odvija u formi šetnje bez ulaženja na najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima: Koloseum - najveći rimski amfiteatar, brežuljak Palatin- mesto gde je osnovan Rim i gde se nalaze ostaci imperijalnih palata, Forum - simbol antičkog Rima i centar njegovog političkog, kulturnog i ekonomskog života o kome i danas svedoče ostaci hramova, trijumfalnih lukova, trznica i sudnica... Odlazak na razgledanje je peške ili metroom,a povratak
individualan NOĆENJE.
5. DAN: RIM / Fakultativno VATIKAN / BEOGRAD
DORUČAK. Odjava iz hotela i slobodno vreme u Rimu za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta Vatikanskim muzejima (obavezna prijava i uplata prilikom rezervacije i radi se isključivo na upit). Jedan od najvećih i najposećenijih muzeja sveta u danas najmanjoj državi počeo je da se formira u XVI veku, u vreme pape Julija II Della Rovere. U fokusu pažnje je svakako čuvena Sikstinska Kapela na čijoj je tavanici veliki Mikelandjelo oslikao scene stvaranja sveta i čoveka, a u oltarskom prostoru izneo sopstvenu viziju
Strašnog Suda. Nakon Sikstinske Kapele razgledanje se može nastaviti u pravcu grandioznog trga Sv. Petra koji je arhitektoski uobličio cuveni Đan Lorenco Bernini, a sa koga se ulazi u najveću hrišćansku baziliku na svetu, baziliku Sv. Petra koja u sebi čuva brojne relikvije i umetnička dela neprocenjive vrednosti među kojima je i Mikelanđelova Pijeta.... Oko 21:00 h je predviđen polazak za Beograd. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske.
6. DAN : BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u podnevnim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 40% po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate - čekovima građana, koji se deponuju prilikom rezervacije, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
Hotel DONATELLO 3 */ Centar /
29. Decembar
339 € PROMO 319 €

PROMO CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ SOBA !!!!

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min do 30 min pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi 3 noćenja sa doručkom u izabranom hotelu u Rimu, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera). kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rim i (okolinu) - za hotele sa 3* - 6 € dnevno po osobi, plaća se na recepciji hotela, individualne troškove i ostale nepomenute troškove, Evropska Unija od naredne godine (tačan datum stupanja na snagu još nije preciziran a odnosi se na 2024. godinu), najavljuje uvodjenje Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije (ETIAS) , za putovanje u Schengen zonu, za putnike kojima nije potrebna viza za ulazak u EU, uključujući i putnike iz BiH. Državljani trećih zemalja kojima nije neophodna viza za putovanje u Schengen zonu moraće individualno pre puta podneti zahtev za odobrenje putovanja jednostavnom procedurom korištenja internet stranice ili mobilne aplikacije ETIAS-a i za to će morati platiti naknadu u iznosu od 7 eura, a dobijeno odobrenje ETIAS-a važi će tri godine", po trenutnim najvama

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT .
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU IZNOSI ZA HOTEL DONATELLO 3* iznosi 110 € po osobi na cenu aranžmana.
Deca po ovom programu ostvaruju popust -25 € u pratnji dve punoplatežne osobe . Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu, a u zavisnosti kako od konfiguracije terena tako i u najvećoj meri u zavisnosti od saobraćajne prohodnosti. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta.

NAPOMENA ZA RASPORED SEDENJA : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u "Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu" Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: razgledanje grada - 20€ , Napulj - 55 € odrasli / deca do 12 godina 50 € , Vatikanski muzeji se rade isključivo na upit . Rezervacija uključuje ulaznicu, uslugu autorizovanog vodiča i slušalice). Dolazak do muzeja gradskim prevozom u sopstvenoj organizaciji - 65 € odrasli / deca do 12 god 60 € (obavezna rezervacija i uplata u dinarskoj protivvrednosti u agenciji prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta, Antički Rim 25 € ( cena uključuje slušalice i vodiča), cena ne uključuje ulaznice koje je moguće uzeti samo individualno na licu mesta , kao ni prevoz metroom nije uključen u cenu). Dolazak do lokaliteta je gradskim prevozom individualno. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 25 putnika - a u slučaju manjeg broja
prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta. Ukazujemo putnicima da, imajući u vidu datum formiranja programa putovanja i datum realizacije fakultativnog izleta, može doći do bitnih promena imperativnih uslova, koji se tiču kretanja, prelaska granice, mera zaštite, vakcinalnih uslova i slično, što može uticati na sadržaj fakultativnog programa, pa i potpunu ili delimičnu nemogućnost realizacije izleta, što organizator fakultativnog programa, ne može unapred predvideti.

OPISI HOTELA:
Donatello 3* ili slični - Smešten u centru grada u oblasti Porta Magiore u blizini stanice metroa. Gostima je na raspolaganju restoran i bar. Sobe su opremljene TWC-om, fenom, TV-om, Wi Fi-om. Doručak / kontinentalni (slatki) https://www.donatellorome.com/
Napomena za smeštaj: Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours kao i sa
Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja.
Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 7 dana pre planiranog polaska.

Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem sajtu u sekciji informacije o polascima .
Organizator putovanja Agencije ARGUS TOURS.

 

Proverite raspoloživost za aranžman Rim - 3 noći

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti