BUDIMPEŠTA sa posetom Sent Andreji, subota 06.04.2024.

Pođite sa nama u Budimpeštu, glavni grad Mađarske i jedan od najlepših gradova Evrope!


 

BUDIMPEŠTA

sa posetom Sent Andreji

Subota, 06.04.2024.

                                                                                 

Pođite sa nama u Budimpeštu, glavni grad Mađarske i jedan od najlepših gradova Evrope! "Kraljica Dunava", kako je još nazivaju, sastoji se iz dve celine: Budima na zapadnoj i Pešte na istočnoj obali Dunava i jedna je od četiri evropske prestonice koje leže na ovoj reci. Grad krase mnoga prelepa arhitektonska zdanja, a Budimski dvorac, avenija Andraši sa Trgom heroja i Milenijumska podzemna železnica, proglašeni su delovima svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. 

                                                                                                                                          
PROGRAM PUTOVANJA: Polazak autobusa iz Sombora oko 05:00 sati ispred Sokolskog doma. Putovanje preko Bajmoka, Subotice do Budimpešte, sa usputnim zadržavanjima radi pauza i graničnih procedura. Dolazak u Budimpeštu u prepodnevnim satima. Obilazak grada sa vodičem: Budimska strana - Tvrđava, Vidikovac, Ribarski bastion, crkva Sv. Stefana... Peštanska strana - Trg heroja, Parlament (ne ulazi se), Vaci ulica... slobodno vreme za individualno razgledanje ili fakultativni odlazak do Sent Andreje: razgledanje znamenitosti grada - Saborna, Požarevačka crkva i ostali pravoslavni sakralni objekti, muzej Srpske pravoslavne crkve (potrebna ulaznica), trg V.S. Karadžića, rodna kuća Jaše Ignjatovića (ne ulazi se), Centralni trg, trg Cara Lazara, muzej Marcipana (potrebna ulaznica)... Slobodno vreme do polaska, oko 18:15 sati. Sastanak grupe u Budimpešti  i polazak za Srbiju oko 19:00 sati. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

 

CENA:   3.890,00 dinara

               3.590,00 dinara (deca do 12 godina)

 

NAČIN PLAĆANJA: akontacija 2000,00 dinara prilikom rezervacije, ostatak najkasnije do 7 dana pred polazak.

 

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja putovanja i razgledanje Budimpešte; troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO: fakultativni izlet: Sent Andreja (minimalan broj putnika 30), cena 10 eura, mogućnost ulaska u muzej Srpske pravoslavne crkve (cena oko 4 eura, minimum 10 putnika) i muzej Marcipana (cena oko 3 eura, minimum 10 putnika), prijava u agenciji, plaćanje na licu mesta; međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 150,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 250,00 dinara; individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 19.01.2024. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

Proverite raspoloživost za aranžman BUDIMPEŠTA sa posetom Sent Andreji, subota 06.04.2024.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti