BEČ 17.11./20.11.2023.

Glavni grad Austrije, BEČ-„GRAD MUZIKE”, je grad lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa…


 

BEČ

17.11./20.11.2023.

 

Glavni grad Austrije, BEČ-„GRAD MUZIKE", je grad lepršavih valcera, stvaralaštva Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa... Krase ga mnogobrojne fascinantne građevine kao što su dvorac Šenbrun (nekada korišćena kao letnja rezidencija dinastije Habzburg, sagrađena kao rival Versaju), Hofburg, palate Belvedere i Švarcenberg... Uživajte u šetnji, razgledanju i šopingu u jednom od najlepših evropskih gradova!

 

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN (petak, 17.11.2023.): Polazak autobusa u 23:45 sati iz Sombora sa parkinga TC Capitol-kod DM.

2. DAN (subota, 18.11.2023.): Vožnja preko Subotice, Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi formalnosti na graničnim prelazima i odmora. Dolazak u Beč, razgledanje - dvorac Belvedere koji je sagrađen kao letnja rezidencija princa Eugena Savojskog i predstavlja jednu od najlepših bečkih znamenitosti (ne ulazi se). Nastavak razgledanja grada-panoramski: Ringštrase, gde se nalaze mnogobrojne monumentalne građevine carskog Beča: zgrada državne opere, Austrijski parlament, Trg Marije Terezije, Gradska kuća, Burgteatar, Hofburg, ulice Kertner i Graben, katedrala Sv.Stefana... Slobodno vreme koje između ostalog možete provesti u ulici Mariahilfer Strasse u kojoj se nalaze mnogobrojne prodavnice... Sastanak grupe u dogovoreno vreme i odlazak do hotela. Smeštaj u hotel, noćenje.

3. DAN (nedelja, 19.11.2023.): Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme u centru grada do polaska za Srbiju ili fakultativna poseta dvorcu Schönbrunn - veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave). Povratak u centar, slobodno vreme, fakultativno - poseta "Kući muzike" interaktivni muzej koji na različite načine uvodi posetioce u svet muzike i zvuka. Sastanak grupe oko 18:00 sati i polazak za Srbiju...

4. DAN (ponedeljak, 20.11.2023.): gde se stiže oko 02:00 sata (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

 

CENA ARANŽMANA: 105 eura

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- prevoz autobusom (klima, audio i video oprema) na relaciji prema programu;

- 1 noćenje sa doručkom (samoposluživanje) u 1/2 i 1/2+1 sobama u Arion City hotel 4*;

- razgledanje prema programu, usluge vodiča i troškove organizacije putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- fakultativne izlete: Schönbrunn - 40 eura (minimalan broj putnika 30, Imperial tura sa lokalnim vodičem, u cenu je uključen obilazak dvorca i prevoz, obavezna rezervacija prilikom prijave); Kuća muzike - 15 eura (minimalan broj putnika 20);

- troškove međunarodnog putnog osiguranja Generali sa osiguranom sumom do 30000 EUR, za osobe starosti do 18 god. - 300,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. - 450,00 dinara. Putno osiguranje je obavezno za ulazak na teritoriju zemalja EU, jer putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog  putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;

- individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

 

NAČIN PLAĆANJA: Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
- 40 eura prilikom rezervacije gotovinski, ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.
- 40 eura prilikom rezervacije gotovinski, ostatak na mesečne rate bez kamate, čekovima, zaključno sa 20.12.2023.

 

Doplata za 1/1 sobu: 40 eura (isključivo na upit).

SMEŠTAJ: Arion City hotel 4* www.arion-cityhotel.com se nalazi u rekreativnoj oblasti Vinerberg, u zelenilom bogatom južnom delu Beča na oko 6 km od centra grada, povezan sa centrom gradskim prevozom - autobuska stanica je udaljena oko 100 metara. Hotel ima restoran, aperitiv bar, parking. Svaka soba ima kupatilo (TWC), TV, mini bar, telefon. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija -isključivo na upit). Doručak se služi po principu samoposluživanja. Adresa: Hintschiggasse 1, 1100 Wien. 

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U AUSTRIJU: mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/austrija

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 60 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Prema Zakonu o turizmu, Organizator ima garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 50.000,00 eura za slučaj insolventnosti i naknade štete. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište po polisi broj 30000031791 od 18.12.2022. akcionarskog društva za osiguranje „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD", Bulevar Milutina Milankovića 3b, 11070 Beograd. Cenovnik br. 1 od 14.09.2023. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

Proverite raspoloživost za aranžman BEČ 17.11./20.11.2023.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti