Zimska bajka BEČ 2 noći (nov-dec)


B E Č
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
BUS + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
5 DANA PAKET ARANŽMAN


Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 26.05.2023.
1.DAN
putovanja / nedelja: BEOGRAD- NOVI SAD - SUBOTICA - BEČ
Sastanak grupe u 21:15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS " , sa
predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve
ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 22:00 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice i Mađarske sa kraćim
usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.
2.DAN / ponedeljak : BEČ
Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: palata Belvedere - letnja rezidencija Eugena Savojskog,
Parlament, Opera, Univerzitet, Trg Marije Terezije - raskošni dvorac dinastije Habsburg katedrala Sv. Stefana, zgrada Ujedinjenih
nacija, Meksički trg... Nakon razgledanja slobodno vreme. Smeštaj u hotel (posle 15 h). Ostatak dana slobodan za individualne
aktivnosti. NOĆENJE.
3.DAN / utorak (: BEČ/ Fakultativno PARNDORF / Fakultativno BRATISLAVA / BEČ
DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta Parndorfu - poznati outlet centar sa preko 170 radnji
napoznatijih brendova. Povratak u Beč. U poslepodnevnim satima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Bratislavu.
Uživaćete u panoramskom razgledanju slovačke prestonice: Bratislavski dvorac, palata Graškalović, katedrala Sv. Martina, Stari trg,
Biskupska palata, Reduta, Narodno Pozorište, Staro mesto sa starom gradskom većnicom... slobodno vreme. Povratak u Beč.
NOĆENJE.
4. DAN / sreda : BEČ/ Fakultativno SCHӦNBRUNN/ SRPSKI BEČ - SUBOTICA - NOVI SAD -BEOGRAD
DORUČAK. Odjava iz hotela i organizovan odlazak do centra Beča, a mi vam preporučujemo fakultativnu posetu dvorcu Schönbrunn
- veličanstvena letnja rezidencija austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave). Slobodno vreme u Beču do polaska za
Srbiju ili odlazak na fakultativni izlet » Srpski Beč « - pešačka tura u pratnji bečkog domaćina koji će vam ispričati interesantne priče
o ispreplitanim sudbinama Srbije, srpskih velikana i ovog posebnog grada. Sastanak grupe oko 18.30h i polazak za Srbiju. Noćna
vožnja preko Mađarske, Subotice i Novog Sada sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti.
5. DAN/ četvrtak : BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima ). Kraj
programa.

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
Eventhotel PYRAMIDE 4*
26. Novembar 159 €
03, 10, 17. Decembar

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
ANANAS 4*
26. Novembar 179 €
03, 10, 17. Decembar

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice
INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 40% po osobi prilikom
rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2
jednake mesečne rate prilikom rezervacije- čekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos kreditima kod
poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre
početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Tours-a, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u
naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Tours-a, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) u dvokrevetnim idvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) u hotelu Pyramida 4* ili 2 noćenja sa doručkom (švedski sto -samoposluživanje) u isključivo dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama u Hotelu Ananas 4* , usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban
ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane
Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u "Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu" Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu

FAKULTATIVNI IZLETI(cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Parndorf 15 € odrasli / 10 € deca do 11.99. god - u cenu uključen prevoz, Dvorac Schönbrunn 35 € odrasli / 25 € deca do 11.99. god - u cenu uključena grand tura obilazak dvorca u pratnji stručnog lokalnog vodiča i ulaznica (obavezna rezervacija i uplata prilikom prijave za aranžman - ograničen broj mesta), »Srpski Beč« 20 € (deca do 11,99 godina 10€ )- u cenu uključen prevoz i pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča, Bratislava 20 € odrasli / 15 € deca do 11.99. god - u cenu uključen prevoz i panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča . Minimalan broj prijavljenih putnika za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je: Schönbrunn 30, Srpski Bec - 25, (a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije inopartnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate a u skladu
sa mogucnostima organizatora fakultativnog izleta - ino partnera). Realizacija fakultativnih izleta zavisi ce od od trenutne epidemiološke situacije i mera koje budu važile u trenutku putovanja. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU za Hotel Pyramida 4*, iznosi 70 €; DOPLATA ZA 1/1 SOBU za Hotel Ananas 4*, iznosi 85 € na cenu aranžmana i radi se na
upit. Dete do 11.99 god. u sobi sa dve punoplatežne osobe u Hotelu Pyramida 4* u pomoćnom ležaju ostvaruje popust -10 €.
Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz..
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose
odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju aranžmana je najkasnije 7 dana pre datuma polaska.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOUR

 

Proverite raspoloživost za aranžman Zimska bajka BEČ 2 noći (nov-dec)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti