Krakov 2 noći (sep-nov)


KRAKOV
Fakultativno Aušvic - rudnik soli Vilička
Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja
5 DANA - 2 NOĆI - AUTOBUSOM

Krakov, čiji se stari deo grada s pravom popularno naziva i ``Severna Firenca`` - nije više poljska prestonica, ali je iz mnogo
opravdanih razloga ekonomski, naučni i turistički centar ove istočno-evropske države. Krakov je grad mladih, grad kraljeva, umetnika
i naučnika. U Krakovu se nalazi i najstarija građevina Jagelonovog univerziteta „Maijus kolegijum" koja je danas pretvorena u muzej
sa velikim brojem neobičnih astroloških instrumenata i profesorskih alata. Uživanje u mnogobrojnim lepotama ovog čarobnog grada
ne propustite da začinite i čašicom čuvene „zubronjke", nadaleko poznate votke sa aromatičnim travama.

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 31.03.2023.
1. DAN
putovanja (četvrtak): BEOGRAD / NOVI SAD / SUBOTICA / KRAKOV
Sastanak grupe u 19.15 h radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „BAS",
sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz
Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident). Predviđeno vreme polaska u 20.00 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice,
Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.
2. DAN (petak): KRAKOV
Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada (bez ulaznica u crkve i dvorce):
Dvorac Vavel, Katedrala, Renesansni dvorac (smatra se najlepšim severno od Italije), Glavni trg (jedan od najvećih
srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), Pijaca, Palata Krzysztofory, Crkva Sv.
Ane, Florianska ulica, Vrata Barbican. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel (posle 14 časova) i slobodno popodne.
Predlažemo i šoping u jednom od najboljih šoping centara u Poljskoj - Galeria Krakowska u Krakovu. NOĆENJE.
3. DAN (subota): KRAKOV /Fakultativno RUDNIK SOLI VILIČKA obavezne prijave i uplate prilikom rezervacije / KRAKOV
DORUČAK. Slobodan dan za individualna razgledanja ili fakultativna poseta rudniku soli Vilička (obavezna prijave i uplate
prilikom rezervacije) - lavirintu dužine 300 km na 9 nivoa i dubine 327 m sa predmetima isklesanim ljudskom rukom iz
blokova soli. Povratak u Krakov. NOĆENJE.
4. DAN (nedelja): KRAKOV / Fakultativno AUŠVIC obavezne prijave i uplate prilikom rezervacije /KRAKOV / SUBOTICA / NOVI
SAD/ BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodan dan u Krakovu do polaska za Beograd ili fakultativni obilazak
Aušvica (obavezna prijave i uplate prilikom rezervacije ) - potresno svedočanstvo Drugog svetskog rata. Povratak u Krakov.U
18.00 h polazak sa dogovorenog mesta za Beograd. Noćna vožnja preko Horgoša, Subotice i Novog Sada sa kraćim
usputnim zadržavanjima radi odmora...
5. DAN (ponedeljak): BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 06.00 časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).
Kraj programa.

JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
Polasci HOTEL CONRAD 4*
18. Maj PROMO!!! 139 € 159 €
08. Jun PROMO!!! 139 € 159 €
20. Jul PROMO!!! 139 € 159 €
24. Avgust PROMO!!! 139 € 159 €
21. Septembar PROMO!!! 139 € 159 €
12.Oktobar PROMO!!! 139 € 159 €
09. Novembar PROMO!!! 139 € 159 €

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE;
VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 40% po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 2 jednake mesečne rate prilikom rezervaciječekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovanau roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce), bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe, jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim
ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) u odabranom hotelu, na bazi dva noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u Budimpešti, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno
istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane
Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV
OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u "Opštim uslovima za
osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu" Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U
slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose
odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju
zemlje u koju putuju.

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 60 €. Deca po programu specijal ne ostvaruju popust. Po
ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama):: Vilička-rudnik soli odrasli
40€, /deca do 11,99 godina 35 €, Aušvic odrasli 30 € / deca do 11,99 godina 25 €, prijave i uplate za fakultativne izlet Ausvic i
rudnik soli Vilička vrše se prilikom rezervacije aranžmana u agenciji zbog ograničenog broja mesta. Prijava za izlete je moguća
najkasnije do dve nedelje pre putovanja. Za realizaciju izleta Vilička i Aušvic neophodan minimum je 25 putnika. U slučaju manjeg
broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera-organizator izleta zadržava pravo
ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate) Izvršilac usluga i pomoći
turistima u mestu odredišta je inopartner Kompas, Willowa 8/10, Poland.

Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem sajtu u sekciji informacije
o polascima .
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

 

Proverite raspoloživost za aranžman Krakov 2 noći (sep-nov)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti