Prag - 3 noći (sep-dec)


P R A G
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
AUTOBUSKI PREVOZ + SMEŠTAJ + PANORAMSKO RAZGLEDANJE GRADA
AUTOBUSOM - 6 DANA 3 NOĆENJA

Program putovanja sa cenovnikom br.5 od 24.08.2023
1.DAN
putovanja BEOGRAD - PRAG
Sastanak grupe u 17.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS " , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 18.00 h. Vožnja preko Novog Sada, Subotice, Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2.DAN PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada - pešačka tura (Hradčani, Kraljevski dvorac, katedrala
Sv.Vita, Karlov most, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti...). Nakon razgledanja smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne
aktivnosti ili fakultativno mogućnost organizovanja izleta Čari Praga noću - šetnja Vaclavskim namjestima, ulica Na prikope, Trgom republike, ulica Celetna, Staromesnim namjestima, šetnju završavamo u Jevrejskoj četvrti. Dolazak do centra gde počinje izlet kao i povratak u hotel je u sopstvenoj organizaciji. NOĆENJE.
3.DAN PRAG Fakultativno DREZDEN / PRAG
DORUČAK. Slobodan dan u Pragu ili fakultativni, celodnevni izlet u Drezden, jedan od najlepših nemačkih gradova koji s ponosom nosi epitet »Firenca na Elbi«: Katedrala, Opera, Cvinger, Brul terasa i prijatna šetnja pored reke Elbe. Drezden takođe preporučujemo i ljubiteljima šopinga koji je u ovom gradu pravo zadovoljstvo. NOĆENJE.
4.DAN PRAG /Fakultativno - KARLOVE VARI / PRAG
DORUČAK. Sobodan dan u Pragu ili odlazak na fakultativni izlet fakultativni izlet Karlove Vari - najpoznatiju banju Evrope gde su boravili mnogi evropski vladari, vrhunski slikari, pesnici... Povratak u Prag u popodnevnim satima..Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti, a mi Vam preporučujemo fakultativno vožnju brodom po Vltavi gde ćete uživati u romantičnom pogledu na znamenite lokalitete uz zvuke čuvenog Bedžiha Smetane. NOĆENJE
5.DAN PRAG / NOVI SAD / BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela posle doručka . Slobodno vreme za individualno razgledanje do 17.00 h kada je predvidjen polazak grupe sa
dogovorenog mesta ka Srbiji. Noćna vožnja preko Subotice i Novog Sada uz kraća usputna zadržavanja radi odmora i carinskih formalnosti....
6.DAN BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
POLASCI Aparthotel EDEN 3*
06, 13, 20. Septembar PROMO!!! 149 € 159 €
04, 11, 18, 25. Oktobar PROMO!!! 149 € 159 €
15, 22, 29. Novembar PROMO!!! 139 € 149 €
06, 13.Decembar PROMO!!! 149 € 159 €

BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU U € PO OSOBI
POLASCI NOVO !!!! CITY CENTRAL 3*/ istorijski CENTAR grada /
04, 11, 18, 25. Oktobar NOVO !!!! 219 €
15, 22. Novembar NOVO !!!! 179 €
06, 13.Decembar NOVO !!!! 189 €

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate
NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana u 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 40% po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene
aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska naperone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 190 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

ARANŽMAN OBUHVATA Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu u Pragu, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča- pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, obaveznu boravišnu taksu koja iznosi 2 € dnevno po osobi, plaća se na recepcijihotela, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera ) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.
OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R.Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u "Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu" Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene
intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanje u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju

POPUSTI I DOPLATE: Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi 50 € za hotel Eden . Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi 120 € za hotel City Central za polaske ( 4, 11,18,25. oktobar), 85 € za hotel City Central za polaske ( 14, 22 novembar), 95 € za hotel City Central za polaske ( 06,13 decembar).Dete od 0 - 11,99 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 10 % na redovnu cenu aranžmana
u hotelu Eden , u hotelu Cizty Central deca ne ostvaruju popust . Po specijalnoj ceni deca ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

CENA FAKULTATIVE: Čari Praga noću - 10 €; Vožnja brodom 20 € odrasli /15 € deca do 11,99 god ; Karlove Vari - 30 € odrasli /25 € do 11,99 god; Drezden - 35 € odrasli /30 € deca (ova fakultativa će zavisiti od uslova ulaska u Nemačku koji u tom momentu budu na snazi ). Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje istinnisu u obavezi da prihvate a
u skladu sa mogucnostima organizatora fakultativnog izleta - ino partnera). Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner. Ukazujemo putnicima da, imajući u vidu datum formiranja programa putovanja i datum realizacije fakultativnog izleta, može doći do bitnih promena imperativnih uslova, koji se tiču kretanja, prelaska granice, mera zaštite, vakcinalnih uslova i slično, što može uticati na sadržaj fakultativnog programa , pa i potpunu ili delimičnu nemogućnost realizacije izleta , što organizator fakultativnog programa, ne može
unapred predvideti.

Molimo putnike da se o tačnom vremenu i mestu polaska, obavezno informišu dva dana pre puta na našem sajtu u sekciji
informacije o polascima .
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

 

Proverite raspoloživost za aranžman Prag - 3 noći (sep-dec)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti