Božićni Vašar u Beču - 09.12.2023. PR.1


BOŽIĆNI VAŠAR U BEČU
Subota, 09.12.2023. PROGRAM BR. 1

Polasci iz Novog Sada, Vrbasa, Kule, Crvenke, Sivca, Kljajićeva, Sombora i Subotice

U vreme adventa Beč se u potpunosti pretvara u pravu božićnu bajku! Advent u Beču se obeležava na nekoliko različitih mesta i trgova, a svakako najveći i najpoznatiji sajam je Christkindlmarkt ispred Gradske kuće. Sajmom dominiraju brojni štandovi na kojima možete kupiti originalne božićne rukotvorine i poklone poput ukrasa, kapa, šalova... Za potpuni praznični doživljaj pobrinuli su se ljubitelji vina i punča. Od gastronomske ponude izdvajamo tradicionalne kobasice, langošice kao i šarolike kolače i poslastice, od kojih su sigurno najpoznatije marcipan kuglice (Mozartove kugle). Božićne i novogodišnje praznike karakterišu i velika sniženja i rasprodaje koji će obradovati sve ljubitelje shopping-a.

PROGRAM PUTOVANJA: 08.12.2023.-petak: Polazak iz Novog Sada u 22:00 sata. Vožnja preko Vrbasa, Kule, Crvenke, Sivca, Kljajićeva, Sombora, Subotice i Mađarske uz pauze po potrebi grupe...
09.12.2023.-subota: Po dolasku u Beč sledi obilazak grada (Ring, Trg Marije Terezije, Hofburg, Parlament, Katedrala Sv. Stefana, ulica Graben). Nakon obilaska, slobodno vreme za individualne aktivnosti, obilazak vašara, šoping... Sastanak putnika oko 19:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u ranim jutarnjim satima narednog dana.

POLAZAK: NOVI SAD (minimalan broj putnika 10)
CENA: 5.290,00 dinara / 4.990,00 dinara (deca do 12 godina)

POLAZAK: VRBAS, KULA, CRVENKA, SIVAC, KLJAJIĆEVO (minimalan broj putnika 10)
CENA: 5.120,00 dinara / 4.820,00 dinara (deca do 12 godina)

POLAZAK: SOMBOR I SUBOTICA
CENA: 4.790,00 dinara / 4.490,00 dinara (deca do 12 godina)

NAČIN PLAĆANJA: 2 000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije do 7 dana pred polazak.

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Beča; troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO: međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 150,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 250,00 dinara; individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 65 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Kontakt za reklamacije je 069/1053010.
Cenovnik br. 1 od 22.08.2023.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

Proverite raspoloživost za aranžman Božićni Vašar u Beču - 09.12.2023. PR.1

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti