Advent u Zagrebu - 02.12.2023.


Advent u Zagrebu
Subota, 02.12.2023.


Popularnost Adventa u Zagrebu je dokazana i činjenicom da je Zagreb nagrađen za najbolji božićni sajam, i to čak dve godine zaredom (2016. i 2017.), ostavljajući tako iza sebe neke od najvećih evropskih gradova poput Beča, Praga, Brisela i drugih. Tokom ovog prazničnog perioda, ceo Zagreb izgleda kao da je iskočio iz nekakve najslikovitije bajke pa ni ne čudi to što privlači sve više posetilaca svake godine. Pa hajde da pogledamo i uverimo se zajedno zašto je toliko poseban.

PROGRAM PUTOVANJA: Polazak iz Sombora (parking TC "Capitol") u 00:30 sati. Vožnja preko Crvenke, Kule, Vrbasa, Novog Sada, Rume do Zagreba sa pauzama po potrebi grupe. Po dolasku, sledi obilazak grada u pratnji vodiča: Gornji grad-Crkva Svetog Marka Evanđeliste koja je nastala istovremeno sa gradom, živela i sa njim delila dobro i zlo, Banski Dvori, Kamenita vrata, Zagrebačka katedrala - Katedrala Uznesenja Blažene Device Marije, Trg Kapitol, Kula Lotrščak, Zagrebačka uspinjača, Fontana "Ribnjak", tržnica Dolac. Sledi obilazak Donjeg grada - Trg Bana Jelačića koji ujedno predstavlja i glavni Zagrebački trg, Cvetni trg za koji se kaže da je samo dovoljan pogled na isti i već želite doći i zadržati se što duže. Slobodno vreme za individualne aktivnosti-savetujemo putnike da posete neke od Advent atrakcija i svakako neke od mnogobrojnih marketa, kao i da uživaju u medenjacima i kuvanom vinu. Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim satima. Dolazak na mesto polaska u noćnim satima u zavisnosti od uslova na putu kao i zadržavanja na graničnim prelazima.

CENA: 4.580,00 dinara
      4.280,00 dinara (deca do 12 godina)

NAČIN PLAĆANJA:
2.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije do 7 dana pred polazak.

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Zagreba; troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO: međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 150,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 250,00 dinara; individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 65 putnika.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Kontakt za reklamacije je 069/1053010.
Cenovnik br. 1 od 22.08.2023.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

Proverite raspoloživost za aranžman Advent u Zagrebu - 02.12.2023.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti