VIŠEGRAD-TREBINJE-MOSTAR-SARAJEVO 14./17. oktobar 2021. SIGURAN POLAZAK!

„Trebinje nije ni selo ni metropola. Ono je metafora, san…”- govorio je Momo Kapor.


 

VIŠEGRAD-TREBINJE-MOSTAR-SARAJEVO

14.10./17.10.2021.

SIGURAN POLAZAK!

„Trebinje nije ni selo ni metropola. Ono je metafora, san..."- govorio je Momo Kapor. Nalazi se na samom jugu Bosne i Hercegovine, smešten ispod planine Leotar, na obodu Trebinjskog polja, a kroz grad protiče reka Trebišnjica. Postoje brojni razlozi da posetite grad sunca, vina i platana koji odiše toplinom pravih domaćina.

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan, 14.10.2021. SOMBOR; Polazak iz Sombora u 22:00 sata sa parkinga kod Sokolskog doma.

2.dan, 15.10.2021. NOVI SAD-VIŠEGRAD-TREBINJE; Putovanje do Višegrada uz obavljanje graničnih formalnosti. Pauza u Višegradu za obilazak starog mosta, čuvene "Ćuprije na Drini" koji u knjizi Nobelovca predstavlja večnost kao suprotnost ljudskoj sudbini, odnosno prolaznosti i obilazak spomenika Ivi Andriću. Šetnja do Andrićgrada, koji su izgradili Emir Kusturica i Vlada Republike Srpske u čast Nobelovca - kraće slobodno vreme. Nastavak putovanja do Trebinja, do izletišta Crkvina, gde se nalazi  Hercegovačka Gračanica. Sa ovog vidikovca se pruža prelep pogled na ceo grad, planinu Leotar, reku Trebišnjicu i stari kameni Arslanagića most iz XVI veka. Kraće slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Nakon kraćeg odmora krećemo u razgledanje grada sa vodičem. Šetnja ulicama starog grada, gradske zidine sa trgovima..."Trg Pesnika" gde su platani stari preko stotinu godina koji predstavljaju simbol grada kao i brojni pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (spomenici-Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Obilazak starog grada i znamenitosti u njemu kao i čuvene "Anđelkine kapije". Kraće slobodno vreme. Nakon obilaska, povratak u hotel. Noćenje.

3.dan, 16.10.2021. TREBINJE-MANASTIR TVRDOŠ-POČITELJ-BLAGAJ-MOSTAR; Doručak. Nakon doručka, polazak fakultativno na celodnevni izlet: manastir Tvrdoš. Kraće slobodno vreme. Nastavak putovanja za Počitelj - obilazak. Putovanje do mesta Blagaj - vrelo Bune, slobodno vreme... Nakon kraće vožnje dolazak u grad na Neretvi - Mostar, obilazak:  Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva ćuprija - jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanlijskog perioda, podignuta je pre 1558.g. i po predanjima po uzoru na ovaj mali most kasnije je sagrađen stari most, Kujundžiluk... nakon toga pauza za kafu, kolače... Povratak u Trebinje. Slobodno veče. Noćenje. 

4.dan, 17.10.2021. TREBINJE-SARAJEVO; Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Sarajevo. Po dolasku sledi kraće razgledanje grada: Saraj, Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija-mesto na kojem je 1914.godine Gavrilo Princip izvršio atentat na princa Franca Ferdinanda. Odlazak do glavne pešačke zone gde se nalaze katedrala i srpska Saborna crkva, Gazi Husrefbegova džamija iz XVI veka. Odlazak do Baščaršije, Morića han, Kazandžiluka... Kraće slobodno vreme za "10 upola sa lukom"... Polazak za Srbiju...dolazak na mesto polaska u kasnim noćnim satima.

 

CENA ARANŽMANA: 99 Eura

CENA ARANŽMANA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA: 89 Eura

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- prevoz turističkim autobusom (klima, audio i video oprema) na relaciji prema programu,
- 2 noćenja sa doručkom (na bazi samoposluživanja) u hotelu "IN" 3* u 1/2 ili 1/2+1 sobama sa TVC-om,

- razgledanje gradova u pratnji stručnog vodiča (Višegrad, Trebinje, Sarajevo),
- troškove organizacije putovanja,

- usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- fakultative (prijava prilikom rezervacije u agenciji, plaćanje na licu mesta, minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika): Izlet do manastira Tvrdoš, Počitelja, Blagaja, Mostara i razgledanje uz pratnju vodiča - 20 €, ulaznica za tekiju-vrelo Bune - 5 eura,  

- međunarodno zdravstveno osiguranje: za osobe do 18 god. - 350,00 RSD, za osobe od 18-70 god. - 500,00 RSD,

- individualne troškove i ostalo nepomenuto.

 

 

DOPLATE: Doplata za 1/1 sobu je 20po osobi i radi se isključivo na upit.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate.
- 30% prlikom rezervacije gotovinski, ostatak 10 dana pre polaska.
- 30% prilikom rezervacije gotovinski, ostatak na mesečne rate bez kamate, čekovima ili administrativnom zabranom - zaključno sa 20.11.2021.god.

 

SMEŠTAJ: Hotel IN 3* je moderan hotel, čija su glavna obeležja udobnost, funkcionalnost i intimnost, koji uključuju sve neophodne sadržaje važne za vrhunski kvalitet i nivo usluge. Hotel se nalazi u Trebinju, u centra grada. Raspolaže podzemnom garažom, liftom, restoranom za potrebe gostiju. Kongresna dvorana je opremljena potrebnim tehničkim uređajima za organizaciju seminara i drugih skupova. Gostima je omogućen pristup internetu u sobama i internet-kafeu. Web sajt: www.hotelintrebinje.com

 

Višegrad - od davnina je predstavljao veoma važnu tačku na putu Dubrovnik-Sarajevo-Niš.  Najpoznatija građevina je Višegradska ćuprija na Drini, zadužbina velikog vezira Mehmed-paše Sokolovića.  Na sredini mosta se nekada nalazila kućica sa drvenom kapijom i mostovskom stražom, pa je zbog toga ovaj deo mosta nazvan kapija. "Na Drini u Bosni sagradio je veličanstven most i razapeo red svodova na toj rijeci, na toj vodi dubokoj i hučnoj. Prethodnici njegovi ne mogaše ništa slično sagraditi, po naređenju  božijem  učini to veliki paša, da bi se njegovo ime spominjalo s poštovanjem i blagodarnošću i sagradi most da mu na svijetu nema ravna..." Ovo je natpis sa jedne od dve ploče od belog mramora sa stihovima pesnika Nihadija na arapskom, koji govore o graditelju i godini izgradnje mosta koji je isnpirisao Ivu Andrića da napiše čudesan roman „Na Drini ćuprija". 

 

Hercegovačka Gračanica - verna kopija manastira Gračanica sa Kosova, u koji su preneti posmrtni ostaci Jovana Dučića i u kojem se nalazi galerija pozlaćenih ikona i mauzolej pesnika Jovana Dučića.

 

Manastir Tvrdoš se nalazi na desnoj obali reke Trebišnjice zapadno od Trebinja. Sagrađen je na temeljima crkve iz IV veka i spada u red najstarijih kulturno-istorijskih spomenika u Republici Srpskoj. Manastir je poznat i po činjenici da je u njemu Sveti Vasilije Ostroški primio monaški postrig i sveštenički čin. Dugu tradiciju proizvodnje vina, čiji počeci sežu u XV vek, manastir uspešno održava i danas zahvaljujući obnovljenim vinogradima, vinskom podrumu i savremenoj vinariji.

 

Počitelj - grad star vekovima, koji se zahvaljujući svojoj arhitekturi koja čuva tajne prošlosti opravdano našao na Uneskovoj listi svetske kulturne baštine. U njemu se posebno izdvajaju tvrđava, Šišman Ibrahim-pašina džamija iz XVI veka i medresa, amam i han iz XVII veka, brojne kuće sa mediteranskim i orijentalnim karakteristikama gradnje.

 

Blagaj - mesto u kome su se spojili priroda, vrelo Bune i Tekija ostave bez reči svakoga ko ovo mesto poseti. Mesto za molitvu i meditaciju. Tu se nalazi  najveće kraško vrelo u Evropi, izvor reke Bune  pored koga se nalazi i čuvena sufijska tekija. Jedna od legendi priča da je u jedan davni sumrak kroz blagajsku čaršiju projahao starac bele brade na belom konju. Projaha u zelenoj odori sa sarukom na glavi i nestade. Nadođe Buna u međuvremenu i mrak pade. I nikada ga više ne nađoše. Pa mu na tom mestu podigoše turbe i tekiju.

 "saruk" - platno obmotano oko fesa ili druge kape

Mostar - naziv je dobio po čuvarima mostova-mostarima..   Kujundžiluk - stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim  radionicama i suvenirnicama Priča o Mostaru  počinje Šantićevom pesmom:
Ljepote! Uz rijeku, kao labud bijeli,                                             
Leži Mostar i pun sunca, adidjara,
Sav trepti, i stremi s kopljima munara,
Kao da bi nebu poletjeti htio.

Sarajevo - najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar, glavni grad gde protiče reka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište reke Bosne, sa popularnim izletištem  Vrelom Bosne. Oko grada su olimpijske planine: JahorinaBjelašnicaIgmanTreskavica  i Trebević, koji su posebno tokom zimskih meseci omiljena izletišta.

NAPOMENE: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući uvidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda izvođenja programa usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez" d.o.o. Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Kontakt za reklamacije 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 03.09.2021. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.