Venecija (novembar)


Venecija

U cenu aranžmana uključeno razgledanje Venecije!
TRST - PALMANOVA - LIDO DI JESOLO - PADOVA - VERONA
5 dana (2 nocenja sa doručkom, smeštaj u hotelu kategorije 3*) - autobusom

Venecija je čudesna i jedinstvena, jedna je od najbogatijih riznica italijanske i evropske kulture i umetnosti. Izgrađena je tokom 5 veka u prostranoj laguni, na ušcu reke Brente u venecijanski zaliv, na preko 100 malih ostrva koje razdvaja oko 180 kanala i spaja preko 400 mostova. Venecija je grad raskošne arhitekture i neke posebne svetlosti. Njene kupole, zvonici, palate i trgovi, veličanstveni su dekor mnogobrojnih remek-dela poput Ticijana, Tintoreta i drugih velikih majstora čuvene venecijanske slikarske škole. Kompletno gradsko jezgro Venecije sa nekoliko stotina palata i preko 90 crkava deo je svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCA.

1. dan (četvrtak, 07.novembar 2019.)BEOGRAD Sastanak grupe u 21:30 h , polazak u 22:00 h. Nocna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2. dan (petak, 08.novembar 2019.) TRST-PALMANOVA-LIDO DI JESOLO Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje Trsta i poseta crkvi St. Spiridona. Polazak prema tržnom centru Palmanova. Slobodno vreme za šoping i nastavak puta za Lido di Jesolo, primorsko mesto preko puta Venecije. Smeštaj u hotel. Nocenje.
3. dan (subota, 09.novembar 2019.) LIDO DI JESOLO - PADOVA - VERONA Doručak. Polazak na fakultativni izlet u Padovu i Veronu. Razgledanje Padove: Trg Prato dela Vale, Bazilike Svetog Antonija u kojoj se nalaze mnogobrojni Donatelovi radovi, spomenik Gatamelata. Slobodno vreme za individualna razgledanja. Polazak za Veronu. Obilazak Verone, grada Romea i Julije: Trg Bra, Julijina Kuda, Trg Erba i Sinjori sa spomenikom Dante Aligijeriju, Rimska Arena - jedna od najvedih i najbolje očuvanih. Slobodno vreme za individualna razgledanja.U večernjim časovima povratak u Lido Di Jesolo. Nocenje.
4. dan (nedelja, 10.novembar 2019.) LIDO DI JESOLO - VENECIJA Doručak. Odlazak do luke Punto Sabioni i vožnja brodom do Trga Sv.Marka, glavnog trga u Veneciji. Razgledanje najužeg centra prestonice nekada modne Mletačke republike (9-18 vek ): Trg sv. Marka, Bazilika sv. Marka sa mozaicima, Duždeva palata, Most uzdisaja, Most Rialto, crkva Santa Maria della Salute u kojoj se nalaze dela Ticijana i Tintoretija. U večernjim časovima polazak za Beograd. Nocna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granica.
5. dan (ponedeljak, 11.novembar 2019.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutranjim časovima.

CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA 130 evra 117 evra
DOPLATA za jednokrevetnu sobu 30 evra
Specijalna ponuda važi za rezervacije do 15.08.2019.!
07.11.-11.11.2019.
HOTEL 3*

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
● Prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom) na navedenoj relaciji
● Dva nocenja sa doručkom u hotelu kategorije tri zvezdice
● Razgledanja prema programu
● Vožnja brodom do Venecije
● Usluge vodiča
● Troškovi organizovanja putovanja

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● Fakultativni izleti
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

UMANJENJA ● Umanjenje za trecu odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trecim (pomocnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit) ● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trecim (pomocnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit) OPCIONE DOPLATE ● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta ● Doplata za dodatno sedište: 40 evra

SMEŠTAJ ● HOTEL STELLA D`ORO https://www.hotelstelladoro.net/ Nalazi se u mestu Lido Di Jesolo, u neposrednoj blizini plaže i gleda na Trg Kaza Bjanka (Piazza Casa Bianca). Hotel poseduje mediteranski restoran, terasu, recepciju, restoran I bazen. Sobe su dvokrevetnei i poseduju: kupatilo,fen, sef, TV i balkon. Doručak - samoposluživanje, izbor vise jela.
● Filip Travel zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije. ● Sobe sa pomodnim ležajem su manje komforne i tredi , pomodni ležaj može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI
●Celodnevni fakultativni izlet Padova i Verona Cena: 25 evra. U cenu je uključen autobuski prevoz, razgledanje prema programu i usluge vodiča.
● Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje a placanje je u inostranstvu, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuju uz korigovanje cene.
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE "VENECIJA" ● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem. Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLACANJA
● Cena putovanja iskazana je u evrima, a placanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplacuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplacuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Placanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
●Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. ● Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE
FILIP TRAVEL