Bergamo i jezero Komo (sep)


Bergamo i jezero Komo

U cenu aranžmana uključena vožnja brodom po jezeru Komo!
JEZERO MAĐORE - BOROMEJSKA OSTRVA - JEZERO KOMO - JEZERO GARDA-SIRMIONE
6 dana (3 nodenja sa doručkom u hotelu kategorije 4* ) - autobusom

Tri prelepa jezera, Mađore, Komo i Garda, u čijim bajkovitim predelima zaista možete uživati. Jezero Mađore je neverovatan spoj alpske i mediteranske lepote. Jezero Komo na granici Italije sa Švajcarskom i sa gradovima Komo i Leko deluje kao dar bogova. Smaragdna voda i sve nijanse zelene boje kojima obiluje u prolede I jesen, zahvaljujudi bujnoj vegetaciji, predstavljaju zaista nestvarnu sliku. Predivne fasade kuda starih četiri i više vekova čine ga još privlačnijim. Jezero Garda je najvede jezero Italije, koje leži u podnožju Alpa.

1. dan (sreda, 18.septembar 2019.) BEOGRAD Sastanak grupe u 17:30 h, polazak u 18:00 h. Nodna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Bergamu.
2. dan (četvrtak, 19.septembar 2019.) BERGAMO Dolazak u Bergamo u prepodnevnim časovima. Razgledanje grada koji zovu i „Grad teatra". Bergamo je poznat i po tome što je gradsko jezgro potpuno okruženo srednjovekovnim zidinama. Šetnja gradskim trgom, glavnom ulicom i istorijskim centrom Bergama. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Nodenje.
3. dan (petak, 20.septembar 2019.) BERGAMO- JEZERO MAĐORE Doručak. Nakon doručka, polazak ka jezeru Mađore. Jezero je površine 212 km², drugo je jezero po veličini u Italiji i jedno od najdubljih jezera Evrope. Fakultativni izlet brodom po jezeru uz posetu prekrasnim Boromejskim ostrvima: Isola Bella (Lepo ostrvo) i Isola Dei Pescatori (Ribarsko ostvo), vlasništvo porodice Boromini. Isola Bella je ostrvo-palata iz 1632. godine poznato po vrtovima, koji se stepenasto spuštaju i imaju čak 10 terasa. Ostrvo Pescatori je naseljeno tokom cele godine i poznato po obilju restorana i kafida. Slobodno vreme. U poslepodnevnim satima odlazak do mondenskog mesta Stresa, poznatog po vilama izuzetne arhitekture i sa prelepom vegetacijom. Obilazak istorijskog centra grada. U večernjim satima povratak u hotel. Nodenje.
4. dan (subota, 21.septembar 2019.) BERGAMO -JEZERO KOMO - LEKO Doručak. Posle doručka, polazak ka jezeru Komo. Jezero Komo je najpoznatije i napopularnije jezero Italije. Predstavlja oazu prirodne lepote, mira i tišine. Sa jezera se pruža veličanstven pogled na planine San Salvadore i Bre. Obilazak grada Komo, poznatog po šetalištu, srednjovekovnoj četvrti oko trga Cavur i katedrali od belog mermera iz 14 veka. Vožnja brodidem po jezeru. Nakon obilaska, odlazak do mesta Leko, koje se nalazi na poluostrvu koje deli jezero na dva dela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u tipičnom gradidu ove regije, poznatom po baziliki Svetog Nikole, koja dominira mestom. Leko je mesto poznato i po tri mosta od kojih je najstariji sagrađen još u 14 veku. Povratak u hotel. Nodenje. 5. dan 5.dan (nedelja, 22.septembar 2019.) BERGAMO - JEZERO GARDA - SIRMIONE Doručak. Napuštanje hotela . Odlazak do jezera Garda, najvedeg jezera Italije, koje cele godine poseduju turisti iz svih krajeva sveta, a ono to duguje svojoj prirodnoj lepoti, blagoj klimi, ali i tipičnoj vegetaciji. Na južnim obalama jezera nalazi se čuveni grad Sirmione, čiji su glavni istorijski simbol Katulove pedine (Grotte di Catullo). U ovom popularnom gradu se nalazi zamak Skaliger sa retkim primerom srednjovekovne odbrambene luke, Crkve Santa Maria Magiore. Slobodno vreme. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd. Nodna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
6. dan (ponedeljak, 23.septembar 2019.)BEOGRAD Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA 204 evra 184 evra
DOPLATA ZA jednokrevetnu SOBU 80 evra
18.09.-23.09.2019
HOTEL 4*

Specijalna ponuda važi za rezervacije do 15.08.2019.!

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
● Autobuski prevoz na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
● Tri nodenja sa doručkom, u dvokrevetnoj sobi, u hotelu kategorije četiri zvezdice
● Razgledanja prema programu
● Troškove organizacije putovanja
● Usluge vodiča

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
● Fakultativni izleti i ulaznice
● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje
UMANJENJA ● Umanjenje za tredu odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 5%. (isključivo na upit) ● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit) OPCIONE DOPLATE ● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta ● Doplata za dodatno sedište: 60 evra SMEŠTAJ AIRPORT HOTEL BERGAMO 4*, Bergamo http://www.airporthotelbg.it/en/
Moderan hotel, udaljen od centra Bergama 10 minuta vožnje. Hotel ima restoran, bar, parking. Sve sobe poseduju kupatilo, TV, telefon, mini bar , WI-FI internet. Doručak se služi po principu samoposluživanja, izbor više jela.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
● Sobe sa pomodnim ležajem su manje komforne, a tredi, pomodni ležaj može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI ●Celodnevni fakultativni izlet na Boromejska ostrva. Cena: 35 evra. U cenu je uključeno: prevoz autobusom, vožnja brodom, obilazak palate i usluge vodiča.
● Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a pladanje je u Italiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.
VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE "BERGAMO I JEZERO KOMO" ● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLACANJA● Cena putovanja iskazana je u evrima, a placanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplacuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje upladuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Pladanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ● Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša. ●Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
FILIP TRAVEL