Pariz

sa posetom Veroni, Milanu, Minhenu i Ljubljani 8 DANA 5 NOĆENJA - AUTOBUSOM Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja


Pariz


sa posetom Veroni, Milanu, Minhenu i Ljubljani
8 DANA 5 NOĆENJA - AUTOBUSOM
Paket aranžman - prevoz, smeštaj i razgledanja


1. DAN
putovanja (sreda) BEOGRAD - VERONA (okolina)
Sastanak grupe u 05.15 h ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS " ,
sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predvidjene perone je iz
Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predvidjeno vreme polaska u 06.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i
Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Po dolasku u Veronu, šetnja po starom delu grada: Trg Bra, Arena, Trg Erbe i grobnice
porodice Skala. Nakon posete Veroni u večernjim satima smeštaj u hotel u okolini Verone. NOĆENJE.
2. DAN (četvrtak) VERONA (okolina) - MILANO - PARIZ.
DORUČAK i odjava iz hotela. Nastavak putovanja za Milano. Po dolasku parkiranje autobusa na predvidjenom parkingu i odlazak
metroom do centra. Šetnja i razgledanje grada sa čuvenom milanskom katedralom - remek delom gotske umetnosti. Duže slobodno
vreme do večernjih sati kada je predviđen polazak za Pariz. Noćna vožnja do Pariza sa kraćim usputnim odmorima.
3.DAN (petak) PARIZ - KRSTARENJE SENOM.
Po dolasku panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, trg Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Ajfelova kula, Latinski
kvart, Panteon, Notr Dam... (u zavisnosti od saobraćajnih uslova). U okviru razgledanja fakultativno krstarenje Senom. Smeštaj u hotel.
Slobodno posle podne za individualna razgledanja i aktivnosti. NOĆENJE.
4.DAN (subota) PARIZ - VERSAJ - PARIZ.
DORUČAK. Fakultativni odlazak autobusom za Versaj - najluksuzniju kraljevsku palatu Evrope, obilazak glavnog dvora sa
najbogatijom zbirkom umetničkih dela, Dvoranom ogledala... Povratak u Pariz. Ostatak dana slobodan za individualnae aktivnosti ili
mogućnost organizovanja fakultativnog izleta na Montmartre, pešačko razgledanje ( Sacre Coeur, Trg Tertr, Pigal, Moulin Rouge) .
NOĆENJE.
5.DAN (nedelja) PARIZ.
DORUČAK. Slobodan dan u Parizu ili celodnevni fakultativni izlet u Dolinu Loare sa njenim bajkovitim dvorcima. NOĆENJE.
6. DAN (ponedeljak ) PARIZ - DIZNILEND - MINHEN.
DORUČAK. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do 21.00 čas kada je predviđen polazak za Minhen, a mi vam preporučujemo da
provedete dan u najatraktivnijem evropskom zabavnom parku Diznilend (fakultativno). Noćna vožnja do Minhena sa kraćim usputnim
odmorima.
7.DAN (utorak) MINHEN - SLOVENIJA
Dolazak u Minhen u jutarnjim satima. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada, šoping i slobodno vreme do polaska za
Sloveniju. Dolazak u Sloveniju u večernjim satima i smeštaj u hotel. Slobodno veče za individulane aktivnosti NOĆENJE.
8.DAN putovanja (sreda) SLOVENIJA (KRANJ) - LJUBLJANA - BEOGRAD.
DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela i kraća vožnja do Ljubljane. Po dolasku u Ljubljanu, informativno razgledanje grada:
Prešernov trg,Tromostovje, Riblji trg, Univerzitet... i kraće slobodno vreme za individualna razgledanja. Nakon posete slovenačkoj
prestonici, polazak za Srbiju u ranim popodnevnim satima i dnevno - nožnja vožnja preko Hrvatske uz kraća usputna zadržavanja radi
odmora i obavljanja carinskih formalnosti. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 24.00 časa. ( u zavisnosti od uslova na putu
i graničnim prelazima). Kraj programa.

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
POLAZAK 07. novembar 
IBIS STYLES ASNIERES 3*
269 € PROMO* 249 €
*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!!!!

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na
perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu,
obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna
cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u
suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica
Komercijalne banke - isključivo u agenciji  ili 109 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama
najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih
banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja
na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na navedenoj relaciji, smeštaj u dvokrevetnim sobama ,dvokrevetne sobe sa pomoćnim ležajem rade se NA
UPIT(napomena: pomoćni ležaj u hotelu u Parizu je manjih dimenzija od standardnog ležaja što može bitno uticati na komfor gosta) u hotelima sa 3*/4*
na bazi 5 noćenja sa doručkom (kontinentalni ili samoposlužni tzv. "švedski sto") - 1 noćenje Italia, 3 noćenja u Parizu, 1 noćenje u Kranju (okolina),
obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana, kao i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami
snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na
teritoriju istih), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici
naprave u toku putovanja i sve druge nepomenute troškove. OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u
iznosu 896 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja
starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd ) - osnovno osiguravajuće pokriće
(obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U
slučajju zdravstvene inttervenciijje (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama): Versaj 40€; Montmartre 10 € (cena obuhvata
metro kartu u odlasku, povratak u sopstvenj organizaciji) , krstarenje Senom 15 €, Dvorci Loare 70 €, Diznilend 100 € kao i potrebne ulaznice za
kulturno istorijske spomenike (od cca 5€ do cca 25€ u zavisnosti od objekta koji se obilazi). Minimalan broj prijavljenih putnika za izvođenje fakultativnih
izleta je 25 putnika, za posetu Versaju 30 putnika., za Montmartre 15 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika od predviđenog broja,
organizator izleta zadržava pravo ponuditi više, korigovane cene koje putnici nisu u obavezi da prihvate; individualne troškove. Izvršilac usluga i pomoć
turistima u mestu odredišta je inopartner Lord Tavel- 23 boulevard Saint Martin, Paris.
DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU 150 € I RADE SE ISKLJUČIVO NA UPIT . DECA OD 0-11.99 GODINA U STAROSTI U SOBI SA DVE PUNOPLATEŽNE
OSOBE OSTVARUJU POPUST OD 10%. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne
promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija
zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po
važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog
poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po
osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u
obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok
važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se
putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU
u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće
putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u
programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje
organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja
kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.
Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog
Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim
nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je
navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici
imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored
privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od
raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPISI HOTELA:
Hotel 3* Valpolicella ,Borghetti ,Nuovo Sole ,Cangrande http://www.hotelvalpolicella.net/en/index.html , http://www.hotelborghetti.com/ ,
http://www.hotelnuovosole.com/index.php?ln=en , http://www.hotelcangrande.it/en-us/p/48/home
Hoteli se nalaze u Italiji - u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta hotela i perioda boravka.. Svi hoteli se nalaze u okolini Verone u mestima San Pietro
In Cariano , Parona ,Bovolone,Soave ,... Hoteli raspolažu, restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su standardno opremljene TWC-om, TV-om i
telefonom. Doručak je kontinentalni.
Hotel IBIS Styles Asnieres Centre 3* https://www.accorhotels.com/gb/hotel-7351-ibis-styles-asnieres-centre/index.shtml
nalazi se na oko 5 minuta pešice od stanice Asnieres, na oko 10 minuta vožnje do centra Pariza povezan direktnom linijom. Sve sobe imaju TWC, fen,
SAT TV, besplatan WiFi. Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar. Doručak je samoposlužni tzv „švedski sto".
Creina 4* Kranj. www.hotelcreina.si Hotel se nalazi u centru Kranja u blizini sportskog centra. Sobe su ukusno opremljene sa TWC, TV-om, fenom i
mini barom (uz doplatu). Gostima hotela na raspolaganju restoran, bar. Od Ljubljane je udaljen oko 25km i od Bleda 29 km. Doručak je tzv. " švedski
sto "- samoposluživanje

Napomena za smeštaj:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji
su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko
eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa
Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator
putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS