Pariz (oktobar) avio

Grad svetlosti - njegova lepota je satkana od bogate istorije i prelepe arhitekture. Pariz se nalazi na obalama Sene koja sa svojim mostovima daje posebnu draž samom gradu.


Pariz


4 DANA 3 NOĆENJA - AVIONOM
PAKET ARANŽMAN : PREVOZ + TRANSFER + SMEŠTAJ + RAZGLEDANJE

Grad svetlosti - njegova lepota je satkana od bogate istorije i prelepe arhitekture. Pariz se nalazi na obalama Sene koja sa svojim
mostovima daje posebnu draž samom gradu. Na raspolaganju je bezbroj mogućnosti. Uživajte u gradu, njegovim čarima, šetnji pored
Sene, njenim mostovima ili vožnji nekim od brodića. U Parizu ćete moći da se upoznate sa nekim od prepoznatljivih francuskih ukusa i
mirisa. Najrazličitije vrste vina, sireva, čokolada ili jednostavno čorba od luka, samo su neke od mogućnosti.

PROGRAM PUTOVANJA
1.DAN
(četvrtak) PARIZ
Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» dva sata pre poletanja aviona. Vreme poletanja aviona za Pariz je u 06:40h (let JU 310 kompanijom Air Serbia ), a vreme sletanja na pariski aerodrom je u 09:15h prema objavljenom redu letenja za sve polaske. Po završetku carinskih formalnosti i pasoške kontrole, organizovan transfer u pratnji predstavnika inopartnera na srpskom jeziku i odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, trg Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Ajfelova kula, Latinski kvart, Panteon, Notr Dam... (u zavisnosti od saobraćajnih uslova). Nakon razgledanja smeštaj u hotel (posle 15.00h prema hotelskim pravilima). Slobodno posle podne za individualna razgledanja i aktivnosti. NOĆENJE.
2.DAN (petak) PARIZ
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, a mi Vam predlažemo da iskoristite vreme i posetite muzej Luvr koji ce Vas ostaviti bez daha. NOĆENJE.
3.DAN (subota) PARIZ
DORUČAK. Slobodan dan u gradu svetlosti ili mogucnost organizovanja fakultativnog odlaska za Versaj - najluksuzniju kraljevsku palatu Evrope, obilazak glavnog dvora sa najbogatijom zbirkom umetničkih dela, Dvoranom ogledala... Povratak u Pariz. Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE.
4.DAN (nedelja) PARIZ
DORUČAK. Odjava iz hotela. Slobodno vreme u Parizu do sastanka sa vodičem, a mi vam preporučujemo da ga provedete u najatraktivnijem evropskom zabavnom parku Diznilend (individualno). Organizovan transfer do aerodroma (u dogovoru sa lokalnim predstavnikom). Predviđeno poletanje aviona (let JU 315) za Beograd je u 20.30h. Očekivano sletanje na beogradski aerodrom «Nikola Tesla» je oko 22.50 (prema objavljenom redu letenja avio kompanije). Kraj programa.

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U €
POLAZAK:
18.Oktobar 389 € doplata za jednokrevetnu sobu 130 €

Hotel 3*


USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
Celokupan iznos aranžmana u 9 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 159 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni. 

Uključeno u cenu
Avio-prevoz na relaciji Beograd-Pariz-Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia
Transfer (autobusom ili mini busom u zavisnosti od broja putnika ) na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom,
smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi tri noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Parizu
Obilasci prema programu putovanja.
Asistencija lokalnog predstavnika INOPARTNERA na srpskom
Troškovi organizacije putovanja.

Nije uključeno u cenu
Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih)
Sve avio takse trenutno oko 76.25 € (4.48€ LG, 0.98€ RF, 16.72€ RS, 0.22€ RS, 28.45QX,4.51IZ,8.14 FR,12.75 FR ) i YQ taksu koja trenutno iznosi 60,00 € (Aviokompanijska doplata za gorivo zbog poskupljenja goriva. Visina iznosa doplate za gorivo zavisićeod poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu i ne podleže refundaciji) - koje se plaćaju u agenciji uz aranžman, koje ne plaćaju deca od 0 - 2 godine, najkasnije 10dana pred put (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti - taxe su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama) - ukupan iznos za sve avio takse trenutno iznosi 136.25 €;
Fakultativni izleti (neophodan minimum od 15 putnika u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike,
Fakultativne posete u organizaciji ino partnera
Individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

OSIGURANJE:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovica 134 Beograd) - osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja).

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:
Versaj 70 € (Cena uključuje transfer autobusom ili mini busom u zavisnosti od broja putnika, uslugu asistencije vodiča i ulaznicu). Minimalan broj prijavljenih putnika za izvođenje fakultativnog izleta je 15 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika od predviđenog broja, organizator izleta zadržava pravo ponuditi više, korigovane cene koje putnici nisu u obavezi da prihvate; individualne troškove. Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner Lord Tavel- 23 boulevard Saint Martin, Paris.

POPUSTI I DOPLATE:
Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT. Deca do 2 godine plaćaju 30 € imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu, nemaju ishranu u hotelu. Deca od 2-12 godina po ovom programu ne ostvaruju popust.

NAPOMENA :
Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 703 na aerodromu „Nikola Tesla," obavestimo i putem SMS-a 24 h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!! UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana! VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju ili kroz koje prolaze. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja .
Aranžman je rađen na bazi od minimum 15 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.