Beč u aprilu

Pođite sa nama u Beč, centar nekada moćne carevine i grad prelepih zdanja kao što su dvorovi Hofburg i Šenbrun, palate Belvedere i Švarcenberg, zgrade Parlamenta i državne opere, Gradska kuća, katedrala Sv. Stefana…


 

BEČ U APRILU

28/29.04.2018.

 

Pođite sa nama u Beč, centar nekada moćne carevine i grad prelepih zdanja kao što su dvorovi Hofburg i Šenbrun, palate Belvedere i Švarcenberg, zgrade Parlamenta i državne opere, Gradska kuća, katedrala Sv. Stefana...Uživajte u razgledanju jednog od najlepših evropskih gradova kao i u šopingu u čuvenoj Mariahilfer Straße. 

 

 

PROGRAM PUTOVANJA: 1. DAN - 28.04.2018. (subota): Polazak autobusa u 01:00 iz Sombora (Sokolski dom). Vožnja preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi formalnosti na graničnim prelazima i odmora. Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada sa stručnim vodičem: Ringštrase, gde se nalaze mnogobrojne monumentalne građevine carskog Beča, dvorac Belvedere (ne ulazi se), Zgrada državne opere, Austrijski parlament, Hudrevaser,  Prirodnjački muzej...Izlazak i pešački deo razgledanja Beča: Gradskа kućа, Burgteatаr, Hofburg, ulice Graben i Kertner, katedrala Sv. Stefana... Slobodno vreme u centru grada. Naš predlog: posetite čuvenu ulicu Mariahilfer Straße u kojoj se nalaze mnogobrojni butici i prodavnice ili posetite neki od mnogobrojnih muzeja:  Prirodnjački, Muzej lepih umetnosti, Muzička kuća... Sastanak grupe oko 19:30 sati i odlazak do hotela 3*. Smeštaj u hotel, noćenje.

2. DAN - 29.04.2018. (nedelja): Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme u Beču do polaska za Srbiju ili fakultativna poseta dvorcu Schönbrunn - veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave). Povratak do centra Beča ili fakultativno: poseta Muzeju čokolade. Oko 17:00 sati sastanak i  polazak za Srbiju gde se stiže oko 00:00 sati (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

 

CENA ARANŽMANA: 70 Eura

 

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA: akontacija 30% prilikom rezervacije (gotovinski). Preostali iznos do pune cene aranžmana (gotovinski), najkasnije 10 dana pre polaska na put, ili na rate-čekovima građana ili administrativnom zabranom do 15.05.2018. godine. Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke za efektivu, na dan uplate.

 

Doplata za 1/1 sobu: 40 Eura (plaćanje pre polaska na put).

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- prevoz autobusom (klima, audio i video oprema) na relaciji prema programu;

- 1 noćenje sa doručkom (samoposluživanje) u dvokrevetnim sobama u hotelu 3* u predgrađu Beča;

- razgledanje prema programu, usluge vodiča i troškove organizacije putovanja.

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-fakultativne izlete: Schönbrunn 25 Eura po osobi (minimalan broj putnika 30). U cenu je uključen trošak ulaznice, prevoza, organizacija (obavezna rezervacija prilikom prijave najkasnije 20 dana pre početka putovanja), Muzej čokolade 15 Eura-odrasli, 10 Eura-deca do 13 godina (minimalan broj putnika 30).

- putno zdravstveno osiguranje Generali (plaćanje u agenciji, za osobe starosti do 18 god. 200,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 300,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 800,00 din). Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;

- individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

 

 

 

 

Smeštaj će biti u hotelu Hotel Am Sachsengang 4* ili sličnom hotelu kategorije minimum 3*. Hotel Am Sachsengang 4* (Schloßhofer Str. 60, 2301 Groß-Enzersdorf, www.das-sachsengang.at ) je hotel kategorije 4 zvezdice (naše mišljenje: 3*) smešten je kod ulaza u Nacionalni park Donau-Auen, nadomak Beča i poseduje à-la-carte restoran. Stanica autobusa Postbus nalazi se preko puta hotela i nudi direktne linije do Beča od koga je udaljen oko 20 km. Sobe su moderno uređene u elegantnom seoskom stilu sa sopstvenim kupatilom i TV-om. Besplatan bežični internet je dostupan u svim prostorijama.

 

NAPOMENE: Ime hotela će se znati najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta "Euro-line Pekez" ne može imati uticaja. Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Važno obaveštenje: Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije "Euro-line Pekez", kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja - Generali. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt osobe za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br 1 od 14.02.2018.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije "Euro-line Pekez".