GRABOVAC – PEČVARD - PEČUJ 16.02.2018.

“Kada odu turisti, utihne prostor oko crkve i ovde, na kraju sela Graboc, čuje se samo cvrkut ptica u borovima manastirskog imanja…!„


 

GRABOVAC - PEČVARD - PEČUJ

16.02.2018.
"Kada odu turisti, utihne prostor oko crkve i ovde, na kraju sela Graboc, čuje se samo cvrkut ptica u borovima manastirskog imanja...!"

 

PROGRAM PUTOVANJA: Polazak sa parkinga FK "Radnički" u 05:00 sati. Vožnja do Manastira Grabovac koji je jedan od postojećih manastira Srpske pravoslavne crkve na području današnje Mađarske. Manastir se nalazi u županiji Tolna, južno od Budimpešte. Manastir Grabovac je nekada bio jedno od verskih i kulturnih središta Srba u Panoniji, a danas je jedno od glavnih mesta okupljanja srpske zajednice u Mađarskoj. Nastavak putovanja do mesta Pečvar u županiji Baranja u južnoj Mađarskoj. Najznačajnija znamenitost ovog mesta je srednjovekovni zamak koji se nalazi na mestu nekadašnjeg benediktinskog manastira kojeg je podigao kralj Stefan I. U okviru ovog kompleksa se danas nalaze hotel i muzej. Nastavak putovanja do Pečuja, grada u jugozapadnoj Mađarskoj koji je i središte županije Baranja. Obilazak gradskog jezgra koje je prava „riznica starina". Najvrednije građevine u gradu su: katedrala građena od 11. do 19. veka, Biskupska palata, Narodno pozorište, Magasaz-najviša zgrada u Mađarskoj, praistorijske nekropole, Pečujski univerzitet sa Fakultetom umetnosti i botaničkom baštom... Kraće slobodno vreme. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima.


CENA:   1.900,00 dinara


NAČIN PLAĆANJA: 1.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.


U CENU  JE UKLJUČENO:

* prevoz autobusom (sa klima uređajem, audio i video opremom);

* usluge pratioca/vodiča i troškovi organizacije putovanja.


U CENU IZLETA NIJE UKLJUČENO:

* ulaznice za lokalitete,* putno zdravstveno osiguranje Generali (plaćanje u agenciji, za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din). Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;

* individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

 

NAPOMENE: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Aranžman je rađen na bazi 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt za reklamacije 069/1053010. Cenovnik br 1 od 14.12.2017.


UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE "EURO LINE PEKEZ" USAGLAŠENI SA STANDARDIMA YUTA