Beč - doček Nove godine

Pođite sa nama u Beč, centar nekada moćne carevine i grad prelepih zdanja kao što su dvorovi Hofburg i Šenbrun, palate Belvedere i Švarcenberg, zgrade Parlamenta i državne opere, Gradska kuća, katedrala Sv. Stefana… Grad i ove godine organizuje čuvenu „Novogod


 

DOČEK NOVE 2018. GODINE U BEČU

Pođite sa nama u Beč, centar nekada moćne carevine i grad prelepih zdanja kao što su dvorovi Hofburg i Šenbrun, palate Belvedere i Švarcenberg, zgrade Parlamenta i državne opere, Gradska kuća, katedrala Sv. Stefana... Grad i ove godine organizuje čuvenu „Novogodišnju stazu" koja se ubraja među najveće novogodišnje programe u Evropi i svake godine privlači stotine hiljada posetilaca. Uživajte u novogodišnjoj noći u jednom od najlepših evropskih gradova.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN (31.12.2017.): Polazak ujutru u 06:00 sati iz Sombora (parking FK "Radnički") i u 07:00 sati iz Subotice (parking otvorenog univerziteta). Vožnja preko Mađarske do Beča, sa usputnim zadržavanjima zbog odmora i formalnosti na graničnim prelazima. Dolazak u Beč. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Doček Nove godine u centru Beča.

2. DAN (01.01.2018.): SREĆNA NOVA GODINA!!! Sastanak putnika u 01:30 sati ujutru na dogovorenom mestu i polazak za Srbiju gde se stiže u prepodnevnim satima.


CENA: 4.000,00 dinara

LAST MINUTE CENA: 2.700,00 dinara (za sve rezervacije od 11.12.2017.)


NAČIN PLAĆANJA:
1.500,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.


U CENU JE UKLJUČENO:

- prevoz autobusom (sa klima uređajem, audio i video opremom);

- pratilac grupe i troškovi organizacije putovanja.


U CENU NIJE UKLJUČENO:

- putno zdravstveno osiguranje Generali (plaćanje u agenciji, za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din). Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;

- individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.


NAPOMENE: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Program je rađen na bazi 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt osobe za reklamacije je  069/1053010. Cenovnik broj 1 od 01.11.2017.


UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE "EURO-LINE PEKEZ" USAGLAŠENI SA STANDARDIMA YUTA.


Hvala na saradnji. Prijatno putovanje i lep provod želi Vam agencija "EURO-LINE PEKEZ".