Trebinje - Dubrovnik - Višegrad ( Andrićgrad) 09.11.-12.11.2017.

 

TREBINJE - DUBROVNIK - VIŠEGRAD ( Andrićgrad)

09.11.-12.11.2017.

1. dan:  Polazak iz Novog Sada u 22h sa parkinga kod Lokomotive u 23.30 h, iz Beograda  sa parkinga ispred  muzeja 25 Maj. Nastavak putovanja prema R. Srpskoj sa usputnim pauzama za odmor..

 

2. dan .Dolazak u Trebinje u jutarnjim časovima, poseta: Hercegovačkoj Gračanici i obilazak manastira Tvrdoš i vinskih podruma, nakon obilaska slobodno vreme. Nastavak puta prema gradu, odlazak do starog grada: Šetnja uskim ulicama starog grada: Sahat-kula, gradske zidine sa topovima, trgovima i Kastelom, Trg pesnika sa platanima koji su simbol grada, Saborna crkva Preobraženja Gospodnjeg, Dučićev i Njegošev spomenik Anđelkina kapija, nakon obilaska slobodno vreme. Smeštanje u hotel (oko 15h),  večera, noćenje.

 

3.dan...Doručak .. Fakultativa: izlet do Dubrovnika, na graničnom prelazu Ivanica ulaz u Hrvatsku (obavezan pasoš). Panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča: Onofrijeva fontana, Orlandov stub, katedrala Sv. Vlaha, Knežev dvor, Pravoslavna crkva, Stradun, gradske zidine... Dvočasovno slobodno vreme za šetnju i individualna razgledanja. Povratak u Trebinje. Slobodno vreme za individualno razgledanje Trebinja ... Večera. Noćenje.

 

4. dan: Doručak. Napuštanje hotela u 9 h i polazak  prema Višegradu ,sa usputnom pauzom na Tjentištu u nacionalnom parku Sutjeska. Nastavak putovanja do Višegrada. Obilazak Mosta na Drini ćuprija, odlazak do  Andrićgrada, obilazak Andrićgrada, slobodno vreme.. Povratak za Novi Sad, Beograd . Očekivano vreme dolaska oko 24 h.                                                        

 

CENA ARANŽMANA : 69 €

CENA OBUHVATA:

-prevoz visokopodnim turističkim solo ili spratnim autobusom sa A/C, audio, video uređajima...

-smeštaj u Trebinju 2 polupansiona - doručak(švedski sto, večera kontinentalni ) u hotelu sa 3* u dvo i trokrevetnim sobama (treći ležaj pomoćni),

 -razgledanje Trebinja, Andrićgrada,u pratnji lokalnog vodiča,

-licenciranog pratioca grupe, troškove organizacije aranžmana.

 

CENA NE OBUHVATA:

-Polisu međunarodnog putnog i zdravstevnog osiguranja 500,00 dinara

-Fakultativne sadržaje programa: Izlet do Dubrovnika i razgledanje u pratnji lokalnog vodiča cena 10 € po osobi. Minim za realizaciju 35 pax

-Ulaznice za lokalitete

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVA: IZJAŠNJAVANJE ZA FAKULTATIVNE IZLETE/ULASKE NEOPHODNO JE PRILIKOM PRIJAVLJIVANJA ZA ARANŽMAN U AGENCIJI U SRBIJI.

 

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 15h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju poslednje dana u 9h (postoji mogućnost kasnijeg napuštanja hotela)

 

- Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke agencije

 

- Termini fakultativnih izleta su promenjivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika (minimum za realizaciju fakultativa je 30 putnika). Agencija formira cenu fakultativnog izleta  na osnovu više elemenata (ulaznica, prevoz, parking, usluga vodiča...)

 

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (dužne trajanja zajedničkog obilaska, poštovanja zakonske satnice autobusa u pokretu, itd)

 

- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

 

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužve na granici, gužve u saobraćaju, zatvaranju nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu i dr)

 

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, viznim i Opštim usovima putovanja organizatora

 

- Putnik za valjanost dokumentacije sam odgovara

 

ODGOVORNO LICE ZA REKLAMACIJU Slavica Ćumurović, 00381/216616764,mozaikprimo@mts.rs

 

Cene su izražene u evrima na dan uplate po  kursu poslovne Banke. U slučaju promene kursa km ili cene prevoza, nenaplaćeni deo aranžmana podleže promeni. Akontacija od 30 % se uplaćuje prilikom sklapanja ugovora, a ostatak dinamikom i iznosima po dogovoru   Aranžman je rađen na bazi najmanje 45 putnika. Krajnji rok za obaveštenje o otkazivanju putovanja u slučaju nedovoljnog broja putnika je 5 dana pre datuma polaska.  Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Mozaik primo doo Licenca  Ministarstva za turizam  OTP br. 45/2017  od 26.05.2017Sutjeska 2 ,Novi Sad U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator putovanja ima garancije putovanja  broj polise(garancije) 30000002552, datum izdavanja polise(garancije) 09.05.2017.  u visini od 300.000 Eur, za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja. Davalac garancije MILENIJUM OSIGURANJE  ,BEOGRAD

 

Podelite sa svojim prijateljima na Facebook-u