Budimpesta 30.12

4 DANA / 3 NOĆI – AUTOBUSOM ODLOŽENO PLAĆANJE I DO 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE!!!! Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada


NOVA GODINA    -  FIRST MINUTE !!!

B U D I M P E Š T A

4 DANA  / 3 NOĆI   –  AUTOBUSOM
ODLOŽENO PLAĆANJE I DO 12 MESEČNIH RATA BEZ KAMATE!!!!
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada  
                                                                                                    

1.DAN putovanja (30.12. 2017.  Subota   ) BEOGRAD - BUDIMPEŠTA 

Sastanak grupe  u 04.30 h sa PARKINGA  KOMBANK ARENE,   južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska  u 05.00 časova. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima. Po dolasku u Budimpeštu panoramsko razgledanje grada autobusom, u zavisnosti od prohodnosti u gradu kao i vremenskih uslova (Trg heroja, Andraši bulevar, Lančani most, Ribarske kule, Matijina crkva). Smeštaj u hotel ( posle 15.00 h, prema hotelskim pravilima) . NOĆENJE. 

2.DAN (31.12. 2017.  Nedelja ) BUDIMPEŠTA    

DORUČAK. Slobodno vreme u Budimpešti za individualne aktivnosti. Praznični doživljaj grada na Dunavu, upotpuniće romantično krstarenje Dunavom (fakultativno). Doček najluđe noći na peštanskim ulicama i trgovima (individualno).  Srećna Nova godina!!!  NOĆENJE. 

3.DAN (  01.01. 2017. Ponedeljak  ) BUDIMPEŠTA - SENT ANDREJA-  BUDIMPEŠTA 

DORUČAK. Slobodno vreme u Budimpešti za individualne aktivnosti a mi vam preporučujemo fakultativni izlet  u Sent Andreju, živopisno mestašce nadomak Budimpešte, nekada naseljeno pretežno Srbima a danas prepuno uspomena. Obiđite Trg V.Karadžića, Požarevačku crkvu, kuću J.Ignjatovića, Grčku crkvu, muzej Srpske pravoslavne crkve, Beogradsku crkvu, krst Kneza Lazara, galerije, suvenirnice, muzej marcipana i srpsku kafanu. Povratak u Budimpeštu.    U večernjim satima mogućnost organizovanja (fakultativno) večere u  tipičnoj mađarskoj čardi. NOĆENJE. 

4.DAN (02.01. 2017. Utorak   ) BUDIMPEŠTA -  BEOGRAD 

DORUČAK. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodan dan u Budimpešti za individualne aktivnosti fakultativni izlet - poseta tržnom centru KAMPONA i obilazak Tropikarijuma,  gde je na veoma zanimljiv način prikazan biljni i životinjski svet tropskih predela.   Slobodno vreme do 17.00 h kada je predvidjen  polazak grupe sa dogovorenog mesta ka Srbiji. Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko ponoći ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U  € PO OSOBI
POLAZAK: 30. Decembar 2017.
Hotel  NAP 3 *       Promo  129 €     139 €                            
Hotel  BUDAPEST 4 * Promo   149 € 159€

 *BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!!

USLOVI PLAĆANJA: 

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 59  € ( za hotel  Nap  3*)   i  79 € (za hotel Budapest 4* )  po osobi prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 3 mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni

ARANŽMAN OBUHVATA: 

Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, panoramsko razgledanje Budimpešte, tri noćenja sa doručkom u  odabranom hotelu u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u Budimpešti, usluge vodiča – pratioca prema programu za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.     

ARANŽMAN NE OBUHVATA: 

Međunarodno putno osiguranje(Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – Pro Family Travel Utazasi Iroda  ), individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Pro Family Travel Utazasi Iroda  - Berzenczey u. 39-41- Budapest.

OSIGURANJE: 

Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 448 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji ,  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  (Milutina Milankovica 134  Beograd)   – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja) 

POPUSTI ZA DETE   OD 02-11,99 GODINA U SOBI SA DVE PUNOPLATEŽNE OSOBE IZNOSI 10 EUR ZA HOTEL NAP 3* I 15 EUR ZA HOTEL BUDAPEST 4* .

 Rezervacija jednokrevetne soba je moguća isključivo NA UPIT  i  iznosi 105 €  za hotel Budapest 4*,  za hotel Nap 3* doplata iznosi 89 €. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama :   Vožnja brodom 12 €; večera u čardi 35 €;  poseta Tropikarijumu 15 €; poseta Sent Andreji 10 €. Minimum 25 prijavljenih osoba je potrebno da bi se  fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da  prihvate.  

VAŽNA NAPOMENA:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

OPIS HOTELA:

Danubius Hotel Budapest   4*  nalazi se na budimskoj strani i do centra grada stiže se direktnom autobuskom linijom ( br. 5)  za oko dvadesetak  minuta. Sve sobe sa TWC-om, TV-om I telofonom. U sastavu hotela nalaze se restoran,  sauna (uz doplatu). Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje. http://www.danubiushotels.com/ 

Hotel NAP 3* nalazi se u Pešti u zaledju parka NEPLIGET, na desetak minuta hoda od tramvajske stanice u konekciji  sa metroom odakle se do centra  Pešte stiže  za oko dvadesetak minuta voznje. U sastavu hotela nalazi se sala za doručak. Smeštaj je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem. Sve sobe imaju TWC ,TV  i telefon. Doručak je “švedski sto” – samoposluživanje. www.naphotel.hu

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Program putovanja sa cenovnikom br. 16  od 10.10.2017.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS