Cinque Terre (novembar)

DJENOVA 

Fakultativna poseta Nacionalnom parku „CINQUE TERRE  ”                                
6 DANA – 3 NOĆI / AUTOBUSOM
Paket aranžman: prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje Djenove
                                                                                                                                                                                          

1.DAN putovanja BEOGRAD 

Sastanak grupe u 19.30 h sa PARKINGA  KOMBANK ARENE,   južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska  u 20.00 h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora. Noćna vožnja.

2.DAN  DJENOVA      

U prepodnevnim satima dolazak u Djenovu i odlazak na panoramsko razgledanje grada koji je pod zaštitom UNESCO-a. Videćete Trg de  Ferari, Trg de  Mateoti,  Duždeva palata, Katedralu Sv. Lorenca, via Garibaldi , Trg pobede, stara luka, via Balbi, Kraljevska palata,…..Smeštaj u hotel posle 15.00 casova (po hotelskim pravilima). Ostatak dana slobodan za individualne aktivnosti. NOĆENJE. 

3.DAN  PIZA  - CINQUE TERRE- PIZA     

DORUČAK. Polazak na fakultativni celodnevni izlet u Nacionalni park Cinque Terre –strm i nepristupačan deo Ligurijske rivijere na obali mora, jedinstven zbog svog spektakularnog položaja u nestvarnoj lepoti pejzaža, bajkovito šarenim  kućicama, koji je do kraja 19.veka bio  potpuno izolovan od ostatka sveta. Danas se  do njih stiže odlično organizovanim vozovima a u letnjem periodu brodićima. Vožnja autobusom duž veličanstvene stenovite obale do mesta  Lavante, gde se ukrcavamo na voz kojim stižemo do mesta Riomaggiore – tipičan ligurijski gradić poznat po crkvi i srednjevekovnoj arhitekturi. Nakon toga prolazimo čuvenim parkom ljubavi Via dell` Amore i stižemo do  mesta Manarola – tipičnog sela ove regije koji je smešten na litici. Nastavak putovanja do mesta Vernazze. Poslednja stanica je  Monterosossa al Mare gde posle razgledanja grada ostaje slobodno vreme za individualne aktivnosti. Sastanak grupe u dogovoreno vreme, ukrcavanje na voz i povratak do mesta Lavante. Povratak u hotel. NOĆENJE.

4.DAN DJENOVA   -  MENTON - SAN REMO –DJENOVA     

DORUČAK. Polazak na fakultativni celodnevni izlet za mondenski  grad Menton koji je nasao svoje  mesto na Obali cveća. Po dolasku informativno obilazak ovog šarmantnog mediteranskog grada, stari grad,  marina. Slobodno vreme. U dogovoreno vreme ,  nastavak putovanja do San Rema. Kraći obilazak starog dela grada. Povratak u hotel u večernjim satima . NOĆENJE.

5.DAN  DJENOVA   – RAPALLO  - PORTOFINO – BEOGRAD  

DORUČAK. Nakon doručka odjava iz hotela. Odlazak do dela Ligurijskog primorja  poznatog  kao Riviera di Levante. Najveće mesto za kupanje  je Rapallo procicemo  šetalištem Lungomare Vittorio Veneto s brojnim hotelima, lukom za jahte i kafanama. Fakultativna vožnja brodićem do Portofina, ekskluzivnog odmarališta bogatih i slavnih ( doplata  za brodić na licu mesta). Slobodno vreme za uživanje u ekskluzivnoj atmosferi poznatog letovališta. Povratak brodićem do Rapalla.  Noćnja vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti.

6.DAN  BEOGRAD

Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je u jutarnjim satima (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). 

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U  € PO OSOBI:
POLAZAK
08. novembar   Promo 129 € 149 €
Hotel: COLUMBUS SEA 4*

*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!

USLOVI PLAĆANJA: 

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: 

Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER i DINA kreditnih kartica Komercijalne banke isključivo u agenciji Argus Tours, ili 59 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana na 3 mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: 

Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, tri noćenja sa doručkom u u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama  sa pomoćnim ležajem koje se rade isključivo na upit  (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta)  u hotelu 3* u Djenovi  , obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja,.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: 

Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),оbaveznu gradsku komunalnu taksu 2 eur dnevno po osobi, i plaća se na recepciji hotela,   fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera), potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner .

OSIGURANJE: 

Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 672 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za državljane Republike Srbije i strane državljanesa prebivalištem u Srbiji ,  bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  (Milutina Milankovica 134  Beograd)   – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja) 

Rezervacija jednokrevetnih soba je isključivo NA UPIT  uz  doplatu od 59 € . 

Deca od 0-12 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju  popust od 10 % na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

FAKULTATIVNI IZLETI I DOPLATE (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: Izlet za Cinque Terre  35 €; (u cenu uključen prevoz lokalnim vozom između naselja u okviru Nacionalnog parka,) Izlet za Menton i San Remo  25 €,   karta za brodic za Portofino nije ukjucena i placa se na licu mesta i iznosi oko 11 € . Minimum 25 prijavljenih putnika) je potrebno da bi se fakultativa ostvarila,a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative je podložna promeni, prema uslovima lokalne agencije ino-partnera. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.

NAPOMENE: 

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena:  goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. 

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. 

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje

 - Obaveštavaju se putnici, s` obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, od onoga što je navedeno u programu putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi  molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče . 

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPIS HOTELA:  

Hotel Columbus Sea 4* ili slicni –Hotel  se  nalazi  u  blizini stanice gradskog prevoza , na oko 20 minuta od centra grada. Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta)  sa TWC-om, TV-om. U sastavu hotela nalaze se restoran i recepcija. Doručak je kontinentalni. www.columbussea.com

Napomena za smeštaj: 

-U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje .

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Program putovanja sa cenovnikom br. 2 od  15.09.2017.  
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS 

 

Podelite sa svojim prijateljima na Facebook-u