Amsterdam 28.12

A M S T E R D A M sa posetom, Pragu i Minhenu 9 DANA – AUTOBUSOM Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada


NOVA GODINA u AMSTERDAMU ... FIRST MINUTE !!!

A M S T E R D A M

sa posetom, Pragu i Minhenu
9 DANA – AUTOBUSOM
Paket aranžman – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje grada

                                                                                                                                                             

1.DAN putovanje ( 28.12.- cetvrtak ): BEOGRAD – PRAG  

Sastanak grupe u 06.30 h sa PARKINGA  KOMBANK ARENE,  južna strana, ulaz iz Bulevara Arsenija Čarnojevića (ulaz sa autoputa). Predvidjeno vreme polaska  u  07.00 h. Vožnja autobusom kroz Vojvodinu i Mađarsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i carinskih formalnosti. Dolazak u Prag u večernjim časovima i smeštaj u hotel . NOĆENJE. 

2.DAN( 29.12.- petak ):  PRAG-AMSTERDAM   

DORUČAK. Odjava iz hotela i odlazak na panoramsko razgledanje grada – pešačka tura (Hradčani, Strahovski manastir, Kraljevski dvorac, katedrala Sv.Vita, Karlov most, Jevrejska četvrt, Staromesne namjesti, Vaclavske namjesti...). Slobodno popodne i u večernjim satima sastanak grupe u dogovoreno vreme i nastavak putovanja za Amsterdam. Noćna vožnja.

3.DAN( 30.12.- subota  ):  AMSTERDAM   

Dolazak u Amsterdam u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada: Waterloplein, Cvetna pijaca, Crvena četvrt, Rembrantplein, Kineska četvrt, Dam... i nezaboravan doživljaj velikog kontrasta starog dela grada koji datira još iz XIV veka i modernog dela koji se nalazi na veštačkim ostrvima u istočnom delu centra grada. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šoping i posetu muzejima. NOĆENJE.

4.DAN( 31.12.- nedelja ):  AMSTERDAM  - HOLANDSKA TURA (VETRENJAČE, KLOMPE, SIREVI)-AMSTERDAM  

DORUČAK.  Slobodan dan za individualne aktivnosti, šoping i posetu muzejima. U dogovoreno vreme,  fakultativna poseta tipičnom holandskom selu Zaanse Schans na svega 20-tak km od Amsterdama, za neke muzej pod otvorenim nebom gde se još uvek živi i radi: poseta radionici klompi, porcelana i radionici sira,  tradicionalne vetrenjače i poseta ribarskom selu Volendam na obali jezera Ijselmer koje je nekada bilo Južno more. Povratak u Amsterdam u popodnevnim satima. Pripreme za  doček najludje noci  (individualno). Posle ponoći oko 01.00 sat  (u odnosu na informacije vodiča), organizovan transfer do hotela. Srećna Nova godina!!!  NOĆENJE .

5.DAN ( 01.01.- ponedeljak ):  AMSTERDAM  - VELIKA HOLANDSKA TURA (SCHEVENINGEN – DEN HAAG - DELFT – ROTERDAM ) - AMSTERDAM

DORUČAK.  Slobodan dan za individulane aktivnosti, šoping i razgledanje. U dogovoreno vreme, fakultativno  obilazak Scheveningena – poznato letovaliste  na obalama Severnog mora sa dugim peščanim plažama, Delft - gradić porcelana, šetnja gradskim središtem Novom i starom crkvom,  Den Haag - središte  holandske vlade i prestonice na moru, Roterdama - do 2004. godine najveće luke na svetu i grada jedinstvene arhitekture... U večernjim satima, povratak u  Amsterdam. NOĆENJE.

6.DAN ( 02.01.- utorak ):  AMSTERDAM  - MINHEN

DORUČAK. Nakon doručka, odjava iz hotela i slobodan dan za individualne aktivnosti, kao što su posete muzejima Rijsk i Van Gogh ili fakultativan izlet-vožnja brodom rekom Amstel i kanalima Amsterdama. Sastanak u dogovoreno vreme u večernjim satima i polazak za Minhen . Noćna vožnja preko Nemačke sa kraćim usputnim  pauzama radi odmora.

7.DAN ( 03.01.- sreda ):  MINHEN

Po dolasku u Minhen, panoramsko  razgledanje bavarske prestonice: dvorac Nymphenburg ( individualni ulazak u dvorac uz doplatu) - nekadašnja letnja rezidencija bavarskih vladara, Königplatz – Hofgarten - Prinzregentenstrasse – Ludwigstrasse-Maximilianeum - obala reka Isar - Marienplatz-  Rathaus - Residenz-katedrala Frauenkirche. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima posle 15.00 časova. Ostatak popodneva slobodan za individualna razgledanja i šoping u glavnoj trgovačkoj ulici Kaufringerstrasse, a mi Vam predlažemo da posetite jednu od najstarijih i najpoznatijih galerija Pinakotheka sa preko 800 umetničkih dela. NOĆENJE.

8.DAN ( 04.01.- cetvrtak ):  MINHEN -BEOGRAD

DORUČAK. Nakon doručka, odjava iz hotela i slobodno vreme do 11.00 h kada je predvidjen  polazak za Beograd. Vožnja sa usputnim stajanjima radi odmora i graničnih formalnosti. 

9.DAN ( 05.01.- petak ):  BEOGRAD

Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 03.00.časova (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima ).

CENA  PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI :
POLAZAK:  28. decembar  299 €  PROMO*  289 €
BEST WESTERN AIRPORT HOTEL UITHOORN 3*

*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!

USLOVI PLAĆANJA: 

Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE  INTESA  za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA Celokupan iznos aranžmana do 12 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kartica INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours ili 119 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podležna je promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA:

Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u iskljucivo dvokrevetnim sobama  bez mogucnosti  pomoćnog ležaja na bazi : jednog noćenja sa doručkom u Pragu u hotelu 3* , tri noćenja sa doručkom u Amsterdamu u hotelu 3*, i jednog noćenje sa doručkom u Minhenu u hotelu 2*,  obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.  

ARANŽMAN NE OBUHVATA: 

Međunarodno putno osiguranje (putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera – Lord Tavel), individualne troškove i ostale nepomenute troškove. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner Lord Tavel- 23 boulevard Saint Martin, Paris.

OSIGURANJE: 

Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 1008 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR,  za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji , bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  (Milutina Milankovica 134  Beograd)   – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja) 

Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit i doplata iznosi  219 €. Deca po ovom programu ne ostvaruju popust. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

FAKULTATIVNI IZLETI (cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama: MINI HOLANDSKA TURA – 25€ , VELIKA HOLANDSKA TURA -35 €,  krstarenje kanalima Amsterdama 15 €.  Minimum 25 prijavljenih putnika je potrebno da bi se fakultativa ostvarila, a u slučaju manjeg broja prijavljenih, cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, koju putnici nisu u obavezi da prihvate.

NAPOMENE: 

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. 

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. 

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

OPISI HOTELA  

Hotel CITY CLUB 3*  se nalazi u centru Praga, na  15-tak minuta hoda od Vaclavovog trga I na pet minuta hoda od najbliže stanice metroa. Sve sobe sa TWC, SAT TV.Gostima hotela su na raspolaganju restoran, menjačnica, bilet servis. www.city-club.cz

Hotel BEST WESTERN AIRPORT HOTEL UITHOORN 3*  se nalazi u oblasti  Uithoorn , sa centrom je povezan autobuskom linijom  u konekciji  sa metroom  kojim se do centra stiže za oko četrdeset pet minuta. Sve sobe sa TWC-om ,  TV-om i  telefonom.  Gostima hotela su na raspolaganju restoran i bar. Doručak – švedski sto –samoposluživanje.  www.hotel uithorn.nl

Hotel IBIS MUNCHEN PARKSTADT SCHWABING 2 *     ili sličan sa centrom je povezan tramvajem u konekciji sa metroom  kojim se stize do centra za oko tridesetak  minuta. Sve sobe sa TWC-om , i  TV-om.  Gostima hotela su na raspolaganju sala za dorucak i recepcija. Doručak – švedski sto –samoposluživanje.  http://www.ibis.com/gb/hotel-5239-ibis-munich-parkstadt-schwabing/index.shtml

Napomena za smeštaj: 

-U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours. Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Program putovanja sa cenovnikom br. 11 od  15.09.2017.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS