Alexandra 1 - Dassia

Alexandra 1 - Dassia

Kompleks od tri apartmanske kuće, funkcionalno raspoređene u sopstvenom velikom vrtu sa negovanom travom.
Lokacija: Smeštena je neposredno uz glavnu ulicu u delu Dasije sa najlepšim plažama od kojih je udaljena 500m i nedaleko od plaža letovališta Ipsos. Okružena zelenilom, pruža mir i odmor i ako se nalazi u urbanom delu letovališta. Grad Krf je udaljen 14km i odlično je povezan autobusima gradskog saobraćaja sa Dasijom. Vila ima parking.
ALEXANDRA 1 raspolaže sa dvanaest ukusno uređenih apartmana. Vila ima parking.
Apartman 02: sadrži sobu sa dva ležaja i mogućnost trećeg pomoćnog rasklopivog ležaja, veliki balkon sa garniturom za sedenje i obedovanje, odvojenu kuhinju (frižider, sudopera, štednjak sa dve ringle i posuđe za odgovarajući broj osoba), klima, TV, kupatilo sa peškirima.
Klima se doplaćuje – 5 eur dnevno. Plaćanje na recepciji.

11 dana (10 noćenja) – avionom - autobusom – automobilom

Termin 25.05-
04.06
04.06-
14.06 

14.06-
24.06

24.06-
04.07

04.07-
14.07

14.07-
24.07 
24.07-
03.08 

03.08-
13.08

13.08-
23.08

23.08-
02.09 

02.09-
12.09

12.09-
22.09 

                       

BESPLATNO BORAVI JEDNO DETE OD 0-18g. I KORISTI TREĆI POMOĆNI LEŽAJ
ALEXANDRA 1 B kat.DASSIA, TV, klima (doplata), parking
DOPLATA ZA PREVOZ 

Prevoz avionom nije moguć za polaske 25.05.


Hotelske skraćenice i naznake u tabeli
NA - najam apartmana; std 02 - dvokrevetni studio; app 02 - dvokrevetni apartman; app 03 - trokrevetni apartman; app 04 - četvorokrevetni apartman;

Detalji o ponudi

Cena
Dinarski deo aranžmana: plaćaju svi putnici bez obzira na izabranu vrstu usluge i prevoza do letovališta, iznos je naznačen u tabeli.
Cena smeštajnih usluga: cena je po osobi, naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje), pojedinačno za svaki termin, objekat i uslugu.
Cena bus/avio prevoza: cena je po osobi. Naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje). Deca do 2 god. ne plaćaju prevoz i nemaju sedište.
Bus prevoz - autobusom turističke klase (klima-video-audio) Beograd • Krf • Beograd

PROGRAM PUTOVANJA: 
Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume iz tabele. Prvi dan: polazak autobusa u 14:00h iz Beograda sa parkinga preko puta Otvorenog tržnog centra na Novom Beogradu (tzv. Buvljak). Obavezno dva dana pre putovanja proveriti tačno vreme i mesto sastanka putnika i polaska autobusa. 2-11.dan: boravak u izabranom terminu (10 noćenja), u objektu sa izabranim uslugama. 12.dan (poslednji dan boravka): napuštanje objekta, povratak sa Krfa je oko 16:00h. 13.dan: dolazak u Beograd na mesto polaska u jutarnjim satima. Kraj usluga.

Doplata za bus polaske iz drugih mesta, za odlazak i povratak, po osobi: Novi Sad i Zrenjanin - 2.500 rsd. Subotica - 3.500 rsd. Popust za decu od 2-12g. - 50%. 
Vreme i mesto polaska je određeno za svaki grad i započinje 2-3 sata pre polaska autobusa iz Beograda.
Cena bus aranžmana obuhvata autobuski prevoz na relaciji Beograd - Krf - Beograd sa pratiocem grupe prevoz trajektom Igumenica - Krf grad - Igumenica (vožnja traje oko 80 minuta) usluge smeštaja (10 noćenja) na bazi najma studija / apartmana u izabranom terminu prema tabeli izabrane pansionske usluge (10 noćenja) u hotelu prema tabeli servis vodiča/pratioca, predstavnika i animatora agencije i troškove organizacije programa.

Cena bus aranžmana ne obuhvata troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o iznosu osiguranja dobićete u agenciji. Iznos zavisi od dužine boravaka i vrste osiguranja (individualno ili porodično).

Avio prevoz (poseban čarter let) Beograd • Krf • Beograd

PROGRAM PUTOVANJA:
Dan polaska - poletanja aviona je datum iz tabele. Prvi dan: sastanak putnika dva sata pre poletanja kod šaltera Belvi Travel na beogradskom aerodroma “Nikola Tesla”. Obavezno dva dana pre putovanja proveriti tačno vreme i mesto sastanka putnika i poletanja aviona. 2-10.dan: boravak u izabranom terminu (10 noćenja), u objektu sa izabranim uslugama. 11.dan (poslednji dan boravka): napuštanje objekta, poletanje sa Krfa prema planu letenja. Sletanje u Beograd. Kraj usluga.

Doplata za dodatni prevoz - transfer do/od aerodroma, po osobi: Novi Sad i Zrenjanin - 2.500 rsd. Subotica - 3.500 rsd. Kragujevac - 3.000 rsd.
Popust za decu od 2-12g. - 50%. Transferi započinju 3-4 sata pre poletanja aviona iz Beograda.

Cena avio aranžmana obuhvata
avio - čarter let na relaciji Beograd - Krf - Beograd
usluge smeštaja (10 noćenja) na bazi najma studija / apartmana u izabranom terminu prema tabeli
izabrane pansionske usluge (10 noćenja) u hotelu prema tabeli
servis predstavnika i animatora agencije i troškove organizacije programa.

Cena avio aranžmana ne obuhvata
troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o iznosu osiguranja dobićete u agenciji. Iznos zavisi od dužine boravaka i vrste osiguranja (individualno ili porodično). troškove transfera aerodrom - apartman - aerodrom u iznosu od 15€ po osobi (ne plaćaju deca od 0-2 god.).
aerodromsku taksu u Beogradu i na Krfu u ukupnom iznosu od 38,28€ (ne plaćaju deca od 0-2 god.). Plaćanje u agenciji. Taksa je podložna promeni.
YQ taksu - 10€ (taksa avio kompanije u slučaju poskupljenja goriva). Taksa je podložna promeni. Taksu ne plaćaju deca do 2 god.

Važne napomene i uslovi plaćanja

Način i uslovi plaćanja: Cene prevoza i smeštaja su izražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.
Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 40% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje gotovinski, čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 01.11.2016, plaćanjem Visa, Mastercard, Maestro i Dina platnim karticama.

Opšte napomene:
Sobe i apartmani, koriste se prvog dana iz tabele od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00h. Apartmani i studija, čiste se svaka tri dana, a posteljina se menja najmanje jednom u toku smene. Dodatni, odnosno pomoćni ležajevi su uglavnom rasklopivi i manjih su dimenzija od standardnog ležaja.
Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Prilikom prijave na prodajnom mestu dostaviti broj pasoša. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, ne dobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske i carinske propise za iznošenje dinara i deviza iz zemlje.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika i drugih objektivnih okolnosti otkaže putovanje ili ga realizuje u saradnji sa drugom agencijom o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet (5) dana pre predviđenog početka putovanja. Minimum za realizaciju putovanja je 30 putnika.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja u visini 300.000.- Eura kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0110/2016 od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300051093 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi sad” ( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske  presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.) 
Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata
S.A.B. Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja agencije BELVI TRAVEL/ Licenca: OTP-25/2016 važecće od 08.02.2016. usaglašene sa yuta standardom koji su sastavni deo ovog programa   

Podelite sa svojim prijateljima na Facebook-u