Makarska Vila Mikulic

Makarska zauzima centralni položaj Splitsko-dalmatinske oblasti.


Vila Mikulic

Makarska zauzima centralni položaj Splitsko-dalmatinske oblasti. Smeštena je u prirodno zaštićenoj luci, zatvorenoj rtom Osejava, a sa severozapada poluostrvom Sveti Petar. Grad se amfiteatralno širi prema padinama Biokova.

Smeštaj je organizovan u privatnim objektima I kategorije. Sve sobe imaju tuš, wc, terasu ili balkon. Udaljenost od mora 100 do 350 metara, od centra grada 1000 metara. Ishrana je organizovana u restoranu "RIBAR" koji se nalazi na 100 metara od mora, a od 50 do 250 metara od smeštajnih kapaciteta.

Kategorija B

Opis:

Nalazi se na 50m od restorana i 150m od mora. Poseduje 2/2 na drugom spratu. Svaka soba ima svoj balkon, kupatilo, frižider i TV. Ima sopstveni parking.

WIFI: NE
Klima: NE
Kućni ljubimac: NE
Parking: DA

 

POPUSTI I DOPLATE:

- Doplata za 1/1 70%;
- Deca do 3 godine gratis sa roditeljem u krevetu, NEMA poseban obrok;
- Dvoje dece do 3 god, sa roditeljem u krevetu, jedno gratis, drugo ima popust 70%
- Deca od 3 do 12 god. popust 30% ukoliko imaju sopstveni ležaj;
- Deca od 3-12 god. imaju popust 50% ukoliko dele ležaj sa roditeljem.
- 1 odrasla osoba i 2 dece od 3 do 12 god, jedno dete 70%, drugo dete 50%
- 1 odrasla osoba i dete do 12god. u 1/2 dete plaća PUNU cenu
- Odrasla osoba na trećem ležaju popust 5%;

PREVOZ:

- Polazak iz Srbije (mesta polaska) veče pre datuma iz tabele u periodu 18:00-21:00h u zavisnosti od mesta polaska, povratak iz Makarske zadnji dan iz tabele oko 17:00-18:00h.
- Autobus zbog specifičnosti Makarske ne može da dođe do kuća, parkira se na najbližem mogućem bezbedom mestu. Agencija NIJE dužna da obezbedi prenos prtljaga od parking do kuća.
- Prevoz se obavlja kombijem, minibusom ili autobusom u zavisnosti od broja putnika.Sva vozila su klimatizovana, sa svim potrebnim dozvolama za međunarodni prevoz, sa dovoljnim brojem profesionalnih vozača da bi se prevoz obavio bezbedno po zakonu.
- Deca do 7 godina imaju popust 10e na cenu karte, svako dete MORA imati svoje sedište.
- Iz okolnih mesta se organizuje transfer do Kule. Transfer se obavlja automobilom, kombijem ili minibusom u zavisnosti od broja putnika. Cena transfera je uračunata u cenu povratne karte
- U autobusu je licencirani pratilac grupe, koji će brinuti o udobnosti putovanja, I putnicima davati sve bliže informacije.

OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

Pre početka putovanja:Putnik ima pravo da odustane od putovanja,o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen
Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu cenu putovanja,ako Programom nije drugačije određeno i to:

5% ako putovanje otkaže do 45 dana pre početka putovanja,
10% ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre početka putovanja
20% ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka putovanja
40% ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka putovanja
80% ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka putovanja
90% ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja
100% ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanj ili u toku putovanja

OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje.Organizator savetuje zaključenje osiguranja za otkaz putovanja,osiguranje putne odgovornosti,zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda.Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja,radi se samo o posredovanju.Ugovor o osiguranju se zaključuje samo između Putnika i osiguravajuće kompanije,kome se eventualni zahtevi direktno upućuju.Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju.Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju.Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da je informisan i upućen na obezbeđenje paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje,te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi,jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledeće garancije putovanja i to:
Polisa osiguranja turističkih agencija za slučaj insolventnosti I odgovornosti za slučaj štete nanete putniku br. 30000000977 od 25,01,2017, izdate od MILENIJUM OSIGURANJE ado Beograd (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnažne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštem uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrđuje da su mu uručeni opšti uslovi osiguranja i garancija i da iste u celosti prihvata.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja Agencije organizatora putovanja.