BUDIMPEŠTA - sa šopingom u tržnom centru Campona Subota, 12.02.2022.

Pođite sa nama u Budimpeštu, glavni grad Mađarske i jedan od najlepših gradova Evrope! “Kraljica Dunava”, kako je još nazivaju, sastoji se iz dve celine: Budima na zapadnoj i Pešte na istočnoj obali Dunava.


 

BUDIMPEŠTA 

sa šopingom u tržnom centru Campona

Subota, 12.02.2022.

 

Pođite sa nama u Budimpeštu, glavni grad Mađarske i jedan od najlepših gradova Evrope! "Kraljica Dunava", kako je još nazivaju, sastoji se iz dve celine: Budima na zapadnoj i Pešte na istočnoj obali Dunava i jedna je od četiri evropske prestonice koje leže na ovoj reci. Grad krase mnoga prelepa arhitektonska zdanja, a Budimski dvorac, avenija Andraši sa Trgom heroja i Milenijumska podzemna železnica, proglašeni su delovima svetske kulturne baštine, pod zaštitom UNESCO-a. 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak sa parkinga FK "Radnički" u 05:00 sati. Vožnja preko Subotice do Budimpešte sa usputnim pauzama po potrebi grupe. Po dolasku, sledi obilazak grada (Budimska tvrđava, Ribarska kula, crkva Matije Korvina, Trg Heroja, Parlament, Opera...). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno odlazak u tržni centar Campona. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima.

 

CENA:   2.750,00 dinara

               2.450,00 dinara (deca do 12 godina)

 

NAČIN PLAĆANJA: 1.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.

 

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Budimpešte; troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO: fakultativa: tržni centar Campona u okviru kojeg se nalaze TROPICARIUM I OCEANARIUM - jedinstveni kompleks te vrste u ovom delu Evrope - 5 Eura (minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju izleta je 45); putno zdravstveno osiguranje (za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din); individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

 

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 14.12.2021. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

 

Proverite raspoloživost za aranžman BUDIMPEŠTA - sa šopingom u tržnom centru Campona Subota, 12.02.2022.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti