Božićni vašar u Budimpešti, Subota, 11.12.2021. polasci Novi Sad,Vrbas,Subotica

Božićni vašar u Budimpešti spada među najlepše vašara te vrste u Evropi. Trg Vorosmarty je centar dešavanja i ove godine.


 

Božićni vašar u Budimpešti
Program broj 2

Subota, 11.12.2021.

                                                                                  

Božićni vašar u Budimpešti spada među najlepše vašara te vrste u Evropi. Trg Vorosmarty je centar dešavanja i ove godine. U glavnom gradu Mađarske posetioci mogu uživati u prelepom ambijentu okićenih ulica i trgova, posetiti brojne štandove koji obiluju domaćim proizvodima i božićnim ukrasima, uživati u prazničnoj muzici i probati raznovrsne specijalitete čuvene mađarske kuhinje!

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive na želj. stanici u 04:00 sati. Putovanje preko Vrbasa i Subotice, uz pauze po potrebi grupe, do Budimpešte. Po dolasku, sledi obilazak grada (Budimska tvrđava, Citadela, Ribarska kula, crkva Matije Korvina, Trg Heroja, Parlament, Opera...). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za uživanje u božićnom vašaru i fakultativno: krstarenje Dunavom, ispod prelepih budimpeštanskih mostova. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima.

 

CENA ARANŽMAMA:   3.250,00 dinara-Novi Sad polazak /2.950,00 dinara (deca do 12 godina)
                                           3.050,00 dinara-Vrbas polazak /2.750,00 dinara (deca do 12 godina)

                                           2.750,00 dinara-Subotica polazak /2.450,00 dinara (deca do 12 godina)

 

 

NAČIN PLAĆANJA: 1.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred polazak.
Napomena: Za realizaciju programa putovanja iz Novog Sada minimalan broj putnika je 15.

 

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Budimpešte; troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO: fakultativa: krstarenje Dunavom - 15 Eura (minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju izleta je 30); putno zdravstveno osiguranje (za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din); individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

 

USLOVI ZA PUTOVANJE U MAĐARSKU KOJI VAŽE NA DAN OBJAVLJIVANJA OVOG PROGRAMA:

Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test. Informacije o uslovima ulaska u zemlju možete dobiti na sledecem linku:

https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 09.11.2021. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standard 

 

Proverite raspoloživost za aranžman Božićni vašar u Budimpešti, Subota, 11.12.2021. polasci Novi Sad,Vrbas,Subotica

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti