BOŽIĆNI VAŠAR U BEČU, subota 27.11.2021. program br.2, Polasci Sombor, Subotica

U božićno vreme Beč se u potpunosti pretvara u pravu božićnu bajku koja zrači toplinom. Advent u Beču se obeležava na mnogo različitih mesta i trgova, a svakako najveći i najpoznatiji sajam je Christkindlmarkt ispred Gradske kuće.


 

BOŽIĆNI VAŠAR U BEČU

Program broj 2
Subota, 27.11.2021.

                                                                                 

U božićno vreme Beč se u potpunosti pretvara u pravu božićnu bajku koja zrači toplinom. Advent u Beču se obeležava na mnogo različitih mesta i trgova, a svakako najveći i najpoznatiji sajam je Christkindlmarkt ispred Gradske kuće. Sajmom dominiraju brojni štandovi na kojima možete kupiti originalne božićne rukotvorine i poklone poput ukrašenih staklenih kuglica  i ostalih ukrasa, kapa, šalova...  Za potpuni božićni doživljaj pobrinuli su se ljubitelji vina i punča . Od gastronomske ponude izdvajamo tradicionalne kobasice, langošice kao i šarolike kolače i poslastice, od kojih su sigurno najpoznatije marcipan kuglice (Mozartove kugle). Božićne i novogodišnje praznike karakterišu i velika sniženja i rasprodaje koji će obradovati sve ljubitelje shopping-a.

PROGRAM PUTOVANJA:

(26.11.2021.-petak): Polazak iz Sombora u 23:30 sati-parking FK Radnički. Vožnja preko Subotice i Mađarske uz pauze po potrebi grupe...

(27.11.2021.-subota): Po dolasku u Beč sledi obilazak grada u pratnji turističkog pratioca/vodiča (Ring, Trg Marije Terezije, Hofburg, Parlament, Katedrala Sv. Stefana, ulica Graben). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti, shopping, obilazak vašara. Mirisi božićnih peciva i vruć punč upotpuniće predbožićnu atmosferu. Sastanak putnika oko 19:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima.

 

CENA: 4.250,00 dinara

             3.990,00 dinara (deca do 12 godina)

                                             

NAČIN PLAĆANJA: 2.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred polazak.

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge pratioca/vodiča za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Beča po programu putovanja; troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO: putno zdravstveno osiguranje (za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din); individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

 

USLOVI ZA PUTOVANJE U AUSTRIJU KOJI VAŽE NA DAN OBJAVLJIVANJA OVOG PROGRAMA:

Državljani R.Srbije za ulazak u R.Austriju potrebno je da prilože: dokaz o potpunoj vakcinaciji protiv Covid-19 (na nemačkom ili engleskom jeziku) nekom od sledećih vakcina: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac. Dokaz o vakcinaciji je važeći ako je:

primljena druga doza vakcine, pri čemu od primanja prve doze ne sme da prođe više od 360 dana a između dve doze mora da prođe najmanje 14 dana (odnosno minimum 22 dana za vakcine za koje je predviđena samo jedna doza pri čemu ona ne sme biti starija od 270 dana);

ili ukoliko je najmanje 21 dan pre vakcinacije postojao pozitivan molekularnobiološki test na SARS-CoV-2, pri čemu vakcinacija ne sme biti starija od 360 dana;

Lekarsko uverenje o preležanoj bolesti izdato od strane nadležnog organa (na nemačkom ili engleskom jeziku) da je lice u poslednjih 180 dana preležalo  Covid-19, ili dokaz o neutrališućim antitelima ne stariji od 90 dana.

Za lica koja prilože dokaz o vakcinaciji protiv Covid-19 ili lekarsko uverenje o preležanoj bolesti ne važi obaveza elektronske registracije i mera karantina. Informacije o uslovima ulaska u zemlju možete dobiti na sledecem linku:  https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

 

 

 

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja zaštitnu masku. Program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 50 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 3 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 03.11.2021. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

 

Proverite raspoloživost za aranžman BOŽIĆNI VAŠAR U BEČU, subota 27.11.2021. program br.2, Polasci Sombor, Subotica

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti