Moskva 30.12 /5 noći


PO JEDINSTVENOJ PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
AVION + AERODROMSKE TAKSE + TRANSFER + SMEŠTAJ + RAZGLEDANJE
6 DANA 5 NOĆENJA
Polazak: 30.12.2021. - 04.01.2022.
Panoramsko razgledanje Moskve i obilazak moskovskog metroa uključeni u cenu

PROGRAM PUTOVANJA
1. DAN
(30.12.2021.): BEOGRAD-MOSKVA:
Sastanak grupe na aerodromu Nikola Tesla dva sata pre leta. Let za Moskvu SU 2091 planiran za 12:45h. Sletanje na aerodrom Šeremetjevo u 18:00h po lokalnom vremenu. Transfer autobusom sa vodičem, smeštaj u hotel. Noćenje.
2. DAN (31.12.2021.): MOSKVA:
Doručak. U prepodnevnim časovima organizovano je panoramsko razgledanje grada autobusom uz pratnju vodiča na srpskom jeziku. Tokom ekskurzije videćete Crveni trg, najznamenitiju moskovsku ulicu - Tversku, Boljšoj teatar, Novodevičji manastir, Univerzitet Lomonosov, Varabjovije brda (panoramski vidikovac sa neverovatno lepim pogledom na Moskvu), reprezentativnu Mosfiljmovsku ulicu u kojoj se nalaze zdanja ambasada mnogih zemalja sveta, uključujući i ambasadu Srbije te Mosfiljm (ruski Hollywood), po kome ova avenija nosi ime. Sledi veličanstveni memorijalni kompleks na Poklonoj gori - Park pobede, „Sedam sestara" (sedam kula u „staljinističkom" stilu koje definišu profilnu vizuru Moskve), sve to uz zabavnu i interesantnu priču našeg vodiča o istoriji i svakodnevnom životu ovog velegrada. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
3. DAN (01.01.2022.): MOSKVA:
Doručak. Fakultativno: Sergijev Posad (udaljen 70 km od Moskve, čuven i po ranijem imenu Zagorsk). Sergijev Posad je grad u kome se nalazi jedan od najstarijih, najvećih i najvažnijih ruskih manastirskih kompleksa - Sergijevotroička lavra koja predstavlja centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti. Ranije je ovde bila i rezidencija ruskog patrijarha.Povratak u hotel. Noćenje.
4. DAN (02.01.2022.): MOSKVA:
Doručak. Fakultativno: Razgledanje Kremlja u pratnji stručnog vodiča - Razgledanje Uspenske, Arhangelske i Blagoveštenske crkve, atrakcija kao što su Car-top i Car-zvono, predsedničke palate (spoljašnjost). Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
5. DAN (03.01.2022.): MOSKVA:
Doručak. Fakultativno: Panorama Borodinske bitke. Muzej je posvećen Otadžbinskom ratu iz 1812.god. Rusa protiv Napoleona. Tu se mogu videti: centralni eksponat - Panorama Borodinske bitke, kolekcija ličnih stvari učesnika rata, oružja, živopisnih grafika, retkih knjiga itd...Muzej je 2019.god. rekonstruisan. Metro tura u večernjim časovima. Obilazak čuvenog moskovskog metroa (nekoliko najinteresantnijih stanica u centru grada sa vodičem). Moskovski metro važi za najlepši na svetu zahvaljujući monumentalnosti i dekoraciji njegovih stanica. Mnogi ga smatraju otvorenim muzejom. Fakultativno: U pratnji stručnog vodiča odlazi se na večernju vožnju brodom Radisson bez večere, po reci Moskvi. Nakon vožnje, povratak u hotel. Noćenje.
6. DAN (04.01.2022.): MOSKVA-BEOGRAD:
Transfer do aerodroma Šeremetjevo. Let za Beograd SU 2090 u 10:50h. Sletanje na beogradski aerodrom u 11:55h po lokalnom vremenu. Kraj programa.

PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU - IZRAŽENO u € po OSOBI
Cosmos Hotel 3* ND 749 EUR

Uključeno u cenu
Avio prevoz (ekonomska klasa) Beograd-Moskva-Beograd,
prtljag - 1 kofer (do 23kg) i ručni prtljag (do 8 kg) koji se unosi u avion. (Višak kilograma ili dodatna torba se dodatno naplaćuje),
aerodromske takse u zemlji i inostranstvu (takse su podložne promenama),
transfere u Moskvi prema programu,
smeštaj u hotelu „Cosmos" 3* u Moskvi u dvokrevetnim i jednokrevetnim standardnim sobama, prema uplaćenom aranžmanu, na bazi noćenje/doručak (švedski sto),
obilaske i razgledanje prema programu (Panoramsko razgledanje Moskve i Metro),
usluge pratioca grupe i lokalnih vodiča,
troškove organizacije putovanja.

Nije uključeno u cenu
Transfer do aerodroma „Nikola Tesla" i nazad,
međunardno putno osiguranje,
doček Nove Godine,
PCR test,
troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja,
individualne troškove,
ekstra hotelske troškove...

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate. Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 40% pod ukupne cene aranžmana prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rate prilikom rezervacije - čekovima građana, bez kamate ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

FAKULTATIVNI PROGRAM
Obilazak Kremlja - 39 EUR Sergijev posad - 45 EUR Krstarenje brodom Radisson - 33 EUR Panorama Borodinske Bitke - 33 EUR Obavezna rezervacija i uplata u dinarskoj protivvrednosti u agenciji prilikom rezervacije aranžmana zbog ograničenog broja mesta. Na licu mesta nije moguće. U cenu fakulativnih izleta je uključeno: ulaznice, prevoz autobusom i usluge vodiča. Redosled i trajanje fakultativnih izleta su podložni promenama usled nepredviđenih gužvi u saobraćaju kao i sličnih okolnosti. Za manje od 10 prijavljenih putnika, izleti će biti realizovani javnim prevozom-metroom.

OSIGURANJE:
Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja sa COVID-19 pokrićem (nadstandardni program osiguranja) individualna ili grupna polisa (za koju je neophodan minimum od pet prijavljenih putnika), za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R. Srbiji), po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA ADO (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd). Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u "Opštim uslovima za osiguranje putnika za vreme puta i boravka u inostranstvu" Triglav osiguranja ADO, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu Putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.

VAŽNE NAPOMENE:
• U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti sa web stranice hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. • Postoji mogućnost promene hotela na istoj lokaciji, iste kategorizacije. • Putnici koji poseduju inostrani pasoš, dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni...). • Za pasoše republike Srbije viza nije potrebna. • VAŽNO: Prilikom prijave se obavezno dostavljaju podaci iz važećeg pasoša. Važnost pasoša je minimum 6 meseci nakon datuma izlaska iz Rusije. • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenih za obilazak...). • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu aranžmana, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih (minimum 15 putnika) otkaže putovanje, o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet dana pre početka putovanja. • Organizator putovanja zadržava pravo promene cene aranžmana, usled promene tarifa prevoznika. • Avio kompanija zadržava pravo promene vremena leta.

POPUSTI I DOPLATE:
Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 105 EUR i radi se isključivo na UPIT. Deca od 0 do 1.99 godine u pratnji 2 punoplatežne osobe plaćaju 80 EUR (nemaju svoje sedište u avionu i autobusu, nemaju svoj ležaj u hotelu). Deca od 2 do 11.99 godina u pratnji jedne odrasle osobe u standardnoj dvokrevetnoj sobi imaju popust 10% od cene aranžmana (imaju svoje sedište u avionu i autobusu, imaju svoj ležaj u hotelu u dvokrevetnoj sobi). PRTLJAG: Dozvoljena težina prtljaga 23kg po osobi, a ručnog prtljaga 8kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje određuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja).
VAŽNO: Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta odn. sastanka putnika na aerodromu „Nikola Tesla," obavestimo i putem SMS-a 24h pred let!!! Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!!
Mole se putnici da prilikom rezervacije, a najkasnije mesec dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano u pasošu (dostaviti fotokopiju prve strane pasoša). U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici !!! UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.
Sve rezervacije se rade isključivo na upit!!! Putnici će u roku od 72h od dana rezervacije biti obavešteni o statusu iste i ukoliko rezervacija ne bude potvrđena od strane hotela ili avio kompanije, rezervacija će automatski biti raskinuta i prestati da proizvodi pravno dejstvo, sa čime su se putnici saglasili prilikom same rezervacije. Svaka promena po ovom programu (termin, hotel, struktura sobe, usluga i imena putnika) tretira se kao otkaz aranžmana, a nova rezervacija će se raditi po trenutno važećem cenovniku.

Napomene u vezi sa Covid-19:
• Ulazak u Rusiju je moguć samo za državljane Republike Srbije. • Za ulazak u Rusiju neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata od trenutka uzorkovanja. Trenutno ulazak u Rusiju nije moguć sa potvrdom o vakcinaciji. • U svim muzejima I zatvorenim prostorima obavezno je nošenje zaštitne maske. VAŽNO: Predstojeća turistička sezona, s obzirom na još uvek postojeću proglašenu pandemiju korona virusa, se razlikuje u odnosu na sve dosadašnje, zbog postojanja posebnih uslova i pravila koja važe na svim destinacijama i koja se moraju poštovati, radi čega insistiramo da se naši putnici, posebnom pažnjom i odgovornošću upoznaju sa svim uslovima i okolnostima koje su relevantne za uspešnu i bezbednu realizaciju objavljenih progama. Realizacija programa putovanja zavisi od imperativnih epidemioloških mera utvrđenih od strane RS, kao i država tranzita i krajnje destinacije, koje su važeće na dan početka putovanja. Kako su ove mere podložne stalnim promenama, u zavisnosti od epidemioloških uslova, te uvođenje novih mera, izmena ili ukidanje postojećih, kao i sve druge promene i uslovi koji se odnose na putovanje, a ne isključuju njegovu realizaciju, ne mogu biti opravdan razlog za otkaz ugovorenog putovanja od strane putnika, u smislu novonastalih okolnosti, jer su putnici, kao i organizatori putovanja dužni da prihvate i poštuju sve državne odluke i mere važeće na dan početka putovanja, u cilju njegove realizacije. U slučaju da putnik ipak otkaže ugovoreno putovanje, zbog promenjenih okolnosti ili ne započne putovanje zbog bolesti izazvane virusom Covid-19, pirmenjivaće se Opšti uslovi putovanja čl.11, važeći na dan zaključenja ugovora. Nadalje, obaveštavamo putnike da su sve zemlje, u cilju prevencije, usvojile posebne protokole o pojačanoj higijeni na javnim mestima i u smeštajnim objektima, a u skladu sa preporukama SZO. Sa tim u vezi, radi postupanja u skladu sa ovim protokolima, hotelski objekti zadržavaju pravo promene načina pružanja pansionskih usluga, prijema i odjave gostiju, kao i mogućnosti promene uslova pa čak i obustavu pružanja pojedinih servisa i usluga u spa centrima, na spoljašnjim i unutrašnjim bazenima, u restoranima, barovima, ili drugim oobjektima i sadržajima, a sve u cilju bezbednog boravka i zaštite putnika. To znači da se pojedine usluge i načini pružanja istih ne mogu garantovati i podložni su promenama, u skladu sa preporukama ili odlukama nadležnih epidemioloških vlasti, radi čega, s obzirom na postojeću situaciju, prigovori i reklamacije u vezi sa tim ne mogu biti osnovane. Neophodno je da se svaki putnik, posebno strani državljanin, pre izbora destinacije i polaska na putovanje detaljno obavesti o statusu države u koju putuje, ili kroz koju prolazi, te da u skladu sa tim pribavi svu propisanu dokumentaciju. Putnici se upozoravaju da mogu biti podvrgnuti nasumičnom testiranju na destinaciji, da su dužni poštovati sva pravila koja se tiču fizičke distance, okupljanja i sl. da je obavezno nošenje zaštitnih maski tokom trajanja leta u avionu, kao i u prevoznom sredstvu kojim se obavlja transfer na destinaciji. Na pasoškoj kontroli putnici su obavezni da skinu masku, radi potvrde identiteta. Na pojedinim aerodromima, pre ulaska u avion, vrši se beskontaktno merenje temperature, te putniku, koji ima povišenu temperaturu, može, prema odluci avio kompanije, biti uskraćeno ukrcavanje, ili pak naloženo obavezno testiranje. Avio kompanija neće prihvatiti na let putnika koji je COVID pozitivan, a u kolliko se to utvrdi na destinaciji, agencija će takvom putniku, o njegovom trošku, organizovati prevoz i pružiti asistenciju, u skladu sa objektivnim mogućnostima, da bi se putnik zbrinuo. Posebno ukazujemo na mogućnost dužeg trajanja graničnih procedura, usled sprovođenja određenih mera, popunjavanja formulara, merenja temperature i sl. Sve informacije i uslovi koju se nalaze na našim programima i drugim objavama, su promenljive i van svakog uticaja organizatora putovanja, te zavise prvenstveno od odluka nadležnih o neophodnim epidemiološkoim merama i ograničenjima bilo koje vrste. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta, načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za avio prevoz, pravila za prelazak granica i sl. što molimo da imate u vidu. U slučaju navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predviđenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice, kao I u prevoznom sredstvu na transfer una destinaciji. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Putnik potvrđuje da je upoznat sa mogućnostima promene formalnih uslova zahtevanih od strane nadležnih epidemioloških i državnih vlasti, od trenutka zaključenja ugovora pa do završetka putovanja, koji se uslovi moraju poštovati, a kako se radi o opšte poznatim okolnostima koje se, u ovoj specifičnoj opšteprisutnoj situaciju menjaju iz dana u dan, ove promene (popunjavanje određenih formulara na granici, posebni testovi koje zahteva odredišna ili tranzitna zemlja, eventualna izolacija itd.) ne predstavljaju opravdan razlog za eventualni otkaz putovanja, i osnov isključenja primene Opštih uslova organizatora putovanja. Usluga u restoranima je po principu samoposluživanja (švedski sto) ili set menu-a. Ukoliko je samoposluživanje u pitanju, osoblje hotela će posluživati hranu u tanjir klijenata. Osoblje će koristiti masku i rukavice. Posluživanje obroka može biti podeljeno u više delova, o čemu će putnici biti obavešteni na recepciji hotela. Klijenti ne moraju da nose maske tokom boravka u hotelu, na otvorenom. Neki hoteli će otkazati švedski sto, zavisno od broja gostiju i poslužiti će meni ili samo glavno jelo. Takođe se može desiti da dečiji klubovi neće biti otvoreni ovog leta u nekim hotelima. Napominjemo da se regulative i preporuke za putovanja menjaju često, stoga postoji mogućnost da neki od gore navedenih protokola, bude u međuvremenu promenjen.

OPISI HOTELA:
COSMOS HOTEL 3* Ovaj hotel se nalazi pored izložbenog centra All-Russia. Stanica metroa VDNKh je udaljena 400 metara. Živopisno uređene sobe u hotelu Cosmos nude bežični internet, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i frižider. Pored toga sadrže sopstveno kupatilo sa fenom za kosu i toaletnim priborom. Hotel u svom sastavu ima i spa centar sa bazenom, fitnes centrom i uslugama masaže. Hotel Cosmos poseduje 11 restorana i kafea. Do centra Moskve može se stići za 15 minuta vožnje metroom. Deo grada Alexeevsky je odličan izbor za putnike koje zanimaju parkovi, razgledanje i šetnje gradom. Usluga: noćenje sa doručkom. http://www.hotelcosmos.ru/eng/ KORISNE INFORMACIJE: Lokalno vreme: Rusija ima 9 vremenskih zona, a Moskva se nalazi u istoj zoni kao Sankt Petersburg. GMT + 3 i za Moskvu i za Sankt Petersburg. Novac: Ruska valuta je rublja, trenutna vrednost je oko 1 EUR = 71,00 RUB, oko 1 USD = 58,59 RUB. Valuta nije preterano stabilna. U Rusiji se plaća isključivo u lokalnoj valuti. Voda za piće: Kvalitet vode varira u Rusiji. Preporučljivo je da pijete samo flaširanu vodu. Struja: Struja širom Rusije je 220 volti / 50 Hz. Utikači su sa dve tanke igle evropskog standarda. Klima: U Moskvi vlada vlažna kontinentalna klima sa toplim i vlažnim letima i jako dugim i oštrim zimama. Tokom letnjih meseci temperatura se kreće oko 23 stepena. Mogući su naleti toplog talasa kada temperatura može dostići i 30 stepeni. Prosečna temperatura tokom zime je oko -10 stepeni, ali može biti i "toplih" perioda kada je temperatura 0 stepeni.
Posrednik u prodaji turističkog aranžmana: Argus Tours u saradnji sa organizatorom putovanja: "R-TOURS" BEOGRAD

 

Proverite raspoloživost za aranžman Moskva 30.12 /5 noći

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti