ADVENT U ZAGREBU program br.2 - polasci Subotica, Sombor Subota, 18.12.2021.

Popularnost Adventa u Zagrebu je dokazana i činjenicom da je Zagreb nagrađen za najbolji božićni sajam, i to čak dve godine zaredom (2016. i 2017.)...


 

ADVENT U ZAGREBU
Program broj 2

Subota, 18.12.2021.

 Popularnost Adventa u Zagrebu je dokazana i činjenicom da je Zagreb nagrađen za najbolji božićni sajam, i to čak dve godine zaredom (2016. i 2017.), ostavljajući tako iza sebe neke od najvećih evropskih gradova poput Beča, Praga, Brisela i drugih. Tokom ovog prazničnog perioda, ceo Zagreb izgleda kao da je iskočio iz nekakve najslikovitije bajke pa ni ne čudi to što privlači sve više posetilaca svake godine. Pa hajde da pogledamo i uverimo se zajedno zašto je toliko poseban.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

18.12.2021.-SUBOTA-Polazak iz Subotice sa parkinga iza Radničkog univerziteta u 00:30 sati. Vožnja preko Bajmoka do Sombora, odakle polazi ostatak grupe. Nastavak putovanja do Zagreba sa pauzama po potrebi grupe. Po dolasku, sledi obilazak grada u pratnji vodiča: Gornji grad-Crkva Svetog Marka Evanđeliste koja je nastala istovremeno sa gradom, živela i sa njim delila dobro i zlo, Banski Dvori, Kamenita vrata, Zagrebačka katedrala -Katedrala Uznesenja Blažene Device Marije, Trg Kapitol, Kula Lotrščak, Zagrebačka uspinjača, Fontana "Ribnjak", tržnica Dolac. Sledi obilazak Donjeg grada - Trg Bana Jelačića koji ujedno predstavlja i glavni Zagrebački trg, Cvetni trg za koji se kaže da je samo dovoljan pogled na isti i već želite doći i zadržati se što duže .Slobodno vreme za individualne aktivnosti-savetujemo putnike da posete neke od Advent atrakcija i svakako neke od mnogobrojnih marketa, kao i da uživaju u medenjacima i kuvanom vinu. Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim satima. Dolazak na mesto polaska u noćnim satima u zavisnosti od uslova na putu kao i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA:   3.990,00 dinara - polazak Subotica
                                          3.790,00 dinara (deca do 10 godina) - polazak Subotica
                                          3.250,00 dinara - polazak Sombor

                                          3.050,00 dinara (deca do 10 godina) - polazak Sombor

                             

NAČIN PLAĆANJA: 1.500,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred polazak.

 

U CENU JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge pratioca/vodiča za vreme trajanja aranžmana i razgledanje po programu; troškovi organizacije putovanja.

 

U CENU NIJE UKLJUČENO: putno zdravstveno osiguranje (za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din); individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

 

USLOVI ZA PUTOVANJE U HRVATSKU KOJI VAŽE NA DAN OBJAVLJIVANJA OVOG PROGRAMA:

Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku uz posedovanje dokaza o posebno opravdanom razlogu putovanja (turističkih i poslovnih razloga, neodgodivih ličnih/porodičnih razloga), kao i uz ispunjavanje jednog od epidemioloških uslova ulaska:

-predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sati);

-predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 365 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana,  priznaju se potvrde za vakcine: Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaletya-Sputnik V, Sinopharm (dve doze) i Janssen/Johnson &Johnson (jedna doza).

 

-predočenje potvrde o preboljenom virusu COVID-19 i primljenoj jednoj dozi vakcine unutar 12 meseci od početka bolesti COVID-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 365 dana.

-predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog  testa, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa COVID-19 , pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID -19, izdane od strane doktora.

Deca mlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove. Putnici u tranzitu su izuzeti od navedenih uslova i mera ukoliko u roku od 12 sati od trenutka prelaska graničnog prelaza napuste Republiku Hrvatsku. Detaljne informacije o režimu ulaska državljana trećih zemalja u Republiku Hrvatsku mogu se pronaći na linku:

https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

 

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 65 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 2 od 28.10.2021. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUT 

 

Proverite raspoloživost za aranžman ADVENT U ZAGREBU program br.2 - polasci Subotica, Sombor Subota, 18.12.2021.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti