S A R A J E V O Subota 13.novembar 2021.

“Vidiš, Sarajevo je srednjeg roda. Kao dete – zaigrano, prostodušno, naivno, lakoverno, detinjasto…Zato ono prvo i pruža ruke”… - Đorđe Balašević


 

                                                                                          S A R A J E V O
                                                                                Subota, 13.novembar 2021.


       "Vidiš, Sarajevo je srednjeg roda. Kao dete - zaigrano, prostodušno, naivno, lakoverno,

detinjasto...Zato ono prvo i pruža ruke"... - Đorđe Balašević

                   

 

Sarajevo kao večita inspiracija. Sarajevo je znatno teže opisati nego bilo koji drugi grad. Možda je to zbog pomešanih emocija koje se u svima nama bude na pomen Sarajeva - s jedne strane gorčina zbog burne sudbine, a s druge, neka toplina oko srca i radost na samu pomisao na taj boemski grad i mesto gde se Istok sastaje sa Zapadom!

 

 

Program_putovanja:
1.dan (12 novembar.-petak) Polazak u 23:00 sata iz Sombora-parking ispred Sokolskog doma. Putovanje preko Crvenke, Vrbasa, Novog Sada. Noćna vožnja do Sarajeva uz pauze po potrebi grupe.

2.dan (13.novembar-subota) Dolazak u Sarajevo u ranim jutarnjim satima. Uz pratnju vodiča sledi razgledanje grada. Obilazak starog dela Sarajeva-šetnja Baščaršijom (glavna turistička atrakcija grada) - Gazi Husrev-begova džamija kao i Sahat kula koja se svrstava u jednu od najvećih kula u Bosni i Hercegovini. Odlazak do česme Sebilj-ukoliko pitate Sarajlije gde se nalaze u centru - uvek ćete naići na isti odgovor "kod česme". Sledi šetnja do Principovog mosta, poznatijeg kao Latinska ćuprija-mosta na reci Miljacki koji je svoje ime dobio kao mesto u čijoj se blizini odigrao Sarajevski atentat 1914.godine. Nastavljamo šetnju do srpske Saborne crkve koja je posvećena Rođenju Presvete Bogorodice, među pravoslavnim vernicima poznata je još kao i "nova" ili "gospodska". Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak na Vrelo Bosne. Predviđen polazak za Srbiju je oko 18:00 sati. Dolazak u Novi Sad, Sombor oko ponoći.

 

CENA ARANŽMANA: REDOVNA CENA 2.999,00 dinara

                                        AKCIJSKA CENA 2.740,00 dinara
CENA ARANŽMANA NOVI SAD POLAZAK:  REDOVNA CENA 2.840,00 dinara
                                                                                AKCIJSKA CENA 2.440,00 dinara
                                                                                    (za decu do 10 godina 2.240,00dinara)                            


Uključeno u cenu: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Sarajeva; troškovi organizacije putovanja.

Nije uključeno u cenu:
međunarodno zdravstveno osiguranje (za osobe starosti do 18 god. 100,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 dinara); fakultativa Vrelo Bosne - 5 Eura (u koje je ulaznica uključena) - minimalan broj putnika za realizaciju izleta je 20; individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

 

Način plaćanja: akontacija 1.500,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred put.

 

Sarajevo - sama pomisao da su u njemu održane Zimske olimpijske igre budi neke posebne osećaje kod svakog stanovnika bivše Jugoslavije. Ima 10 mostova preko reke Miljacke i svaki od njih ima za ispričati jedinstvenu priču. Principov most (Latinski most), odmah pored njega se dogodio atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda i njegovu suprugu. Jedan od mostova je i Ajfelov most u sarajevskom naselju Skenderija. Arhitekta ovog mosta je Gustav Ajfel, koji je napravio i Ajfelov toranj u Parizu. Koliko je ova reka bitna za grad najbolje govori da se spominje u mnogim pesmama koje dolaze iz Sarajeva. Sarajevo je ušlo u Ginisovu knjigu svetskih rekorda kao mesto sa najdužom  linijom bicikala u pokretu ikad. Liniju bicikala vozilo je 984 učesnika 14. juna 2015. godine tokom Velike nagrade Sarajeva. Obavezno probati 10 upola sa lukom i burek koji je uvek od mesa jer su sve ostalo pite...

 

 

Vrelo Bosne - kao savršen sklad prirode i čovekovog delovanja. Preko mnoštva potoka prelaze drveni pešački mostići, uređene pešačke i trim staze, kultivisana ali nenarušena flora...Izvorišta reka krase jezera kojima plivaju ribe i plove labudovi...

 

NAPOMENE: Za prelazak granice je potrebna lična karta ili pasoš za punoletna lica, dok je za maloletna lica potreban pasoš. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući uvidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 13.10.2021. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

 

 

Proverite raspoloživost za aranžman S A R A J E V O Subota 13.novembar 2021.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti