Božićni Vašar u Budimpešti br.2- Novi Sad polazak 04.12.2021.


Subota, 04.12.2021.

Božićni vašar u Budimpešti spada među najlepše vašara te vrste u Evropi. Trg Vorosmarty je centar dešavanja i ove godine. U glavnom gradu Mađarske posetioci mogu uživati u prelepom ambijentu okićenih ulica i trgova, posetiti brojne štandove koji obiluju domaćim proizvodima i božićnim ukrasima, uživati u prazničnoj muzici i probati raznovrsne specijalitete čuvene mađarske kuhinje!

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive u 04:00časova, sledi usputno kupljenje putnika u Vrbasu i Subotici. Pauze po potrebi grupe tokom vožnje. Po dolasku, sledi obilazak grada (Budimska tvrđava, Citadela, Ribarska kula, crkva Matije Korvina, Trg Heroja, Parlament, Opera...). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za uživanje u božićnom vašaru i fakultativno: krstarenje Dunavom, ispod prelepih budimpeštanskih mostova. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima.

CENA ARANŽMAMA:
- 3.250,00 dinara - Novi Sad polazak /2.950,00 dinara deca do 12 godina
- 3.050,00 dinara - Vrbas polazak /2.750,00dinara deca do 12 godina
- 2.750,00 dinara - Subotica polazak /2.450,00dinara deca do 12 godina


NAČIN PLAĆANJA:

- 1.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.
Napomena : Za realizaciju programa putovanja iz Novog Sada minimalan broj putnika je 15

U CENU JE UKLJUČENO:
- prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;
- usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Budimpešte;
- troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO:
- fakultativa: krstarenje Dunavom - 15 Eura (minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju izleta je 30);
- putno zdravstveno osiguranje (za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din);
- individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

USLOVI ZA PUTOVANJE U MAĐARSKU KOJI VAŽE NA DAN OBJAVLJIVANJA OVOG PROGRAMA:
Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test. Informacije o uslovima ulaska u zemlju možete dobiti na sledecem linku:
https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje
NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "Euro-line Pekez". Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010.
Cenovnik br. 2 od 13.10.2021. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

Proverite raspoloživost za aranžman Božićni Vašar u Budimpešti br.2- Novi Sad polazak 04.12.2021.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti