Drač - Kruja - Tirana (05.11) - 2 noći


Drač - Kruja - Tirana


05.11.2020.- 1. dan. Polazak u 20:30 h iz Sombora sa parkinga kod Sokolskog doma, u 21:30 h iz Subotice ispred glavne autobuske stanice. Sledi noćna vožnja sa pauzama po potrebi putnika. Idemo autoputem kroz Srbiju, preko Kosova i Metohije do naše prve destinacije-Kruje...
06.11.2020.- 2. dan. U prepodnevnim časovima stižemo u Kruju- rodno mesto albanskog junaka Skenderbega. Sledi obilazak Skenderbegove tvrđave iz VI veka u okviru kojeg se nalaze istorijski i etnografski muzej. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Put nas dalje vodi u Drač- antički grad osnovan 627. godine p.n.e, danas drugi grad po veličini u Albaniji. Sledi obilazak Drača u pratnji vodiča- Amfiteatar rimskog cara Hadrijana, Dračka tvrđava, Vizantijski forum, bulevar Epidamn.... Po završetku razgledanja smeštamo se u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.
07.11.2020.- 3. dan. Doručak. Putnici mogu da se opredele za slobodan dan u Draču ili fakultativni izlet za Berat i Apoloniju- Polazak za Berat nakon doručka. Berat je deo UNESCO svetske baštine i poznat i kao muzej na otvorenom. Grad je poznat po utvrđenju starom više od 2.500 godina unutar koga i dan danas žive građani Berata, dok se pored samog dvorca nalaze čuvene kuće koje podsećaju kao da stoje jedna na drugoj. Po dolasku u Berat obilazak grada u pratnji vodiča, odlazak do tvrđave u cijem kompleksu se nalazi nekoliko pravoslavnih crkava koje su poznate po srednjovekovnim freskama čuvenog Onufrija. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i ručak. Potom nas put vodi u Apoloniju - Arheološko nalazište koje čini niz građevina sa očuvanim ostacima civilizacija iz ilirskog, grčkog, rimskog i srednjovekovnog perioda. Razgledanje nalazišta u pratnji vodiča. Slobodno vreme za fotografisanje. Potom sledi povratak za Drač. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Večera. Noćenje.
08.11.2020.- 4. dan. Doručak. Nakon doručka napuštamo hotel i odlazimo u Tiranu- glavni i najveći grad Albanije. Tirana je karakteristična po fasadama "vedrih boja" , čiji cilj je da razbije sivilo gradskih fasada ostalih iza vladavine Envera Hodže. Panoramsko razgledanje Tirane - Palata Nacionalnog muzeja, Skenderbegov trg, Nacionalna opera, Etem begova džamija, Predsednička palata... Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping. Potom sledi povratak za Srbiju.
09.11.2020.-5.dan. Dolazak u Suboticu u ranim jutarnjim satima.

CENA ARANŽMANA ...................................... 125 €
(po osobi / po srednjem kursu NBS na dan uplate)
datum polaska 05-09.11.2020.


Popusti i doplate: Cena za decu do 12 godina : 95 €, Doplata za 1/1 sobu: 35 €

U ceni su:
 prevoz klimatizovanim autobusom turističke klase bez TV-a i WC-a, prevoznika "Subotica trans" iz Subotice
 Smeštaj 2 noći u hotelu PONARI S*** (u 1/2 i 1/3 sobama) u Draču, na bazi 2 polupansiona (doručak: švedski sto- samousluživanje, večera: restoransko posluživanje)
 Obilazak Drača, Kruje i Tirane u pratnji vodiča po programu
 Pratilac grupe
 Organizacioni troškovi

U ceni nisu:
• Putno zdravstveno osiguranje koje se plaća posebno u Agenciji (grupno:odrasli 18 -69 god. 600 din)
• Fakultativni izlet za Berat i Apoloniju (15€) i ostali individualni troškovi

Način plaćanja: Uplata 25 € po osobi prilikom rezervacije, ostatak u 4 mesečne rate (novembar - februar) do 15.02.2020. godine po 25 € po osobi. Za rate koje dospevaju po realizovanom putovanju, polažu se čekovi građana.

Opis hotela: Hotel Ponari S ***- smešten je na 100m od plaže, nekoliko kilometara od centra Drača. Nudi recepciju dostupnu 24h, bar, vrt, klimatizovan smeštaj sa balkonom i besplatnim WiFi internetom. Svaka jedinica poseduje sopstveno kupatilo , TV sa satelitskim programom i frižider...

VAŽNO: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza putnika je da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza putnika je da u toku putovanja poseduje masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacija, i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i satnicu povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja iz programa putovanja.
NAPOMENE: Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije. Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "SAM".Program putovanja broj 62 od 25.9.2020.
Organizator putovanja agencija "SAM"

 

 

 

Proverite raspoloživost za aranžman Drač - Kruja - Tirana (05.11) - 2 noći

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti