U srcu Šumadije - Oplenac (10.10.2020.)


U SRCU ŠUMADIJE

10. oktobar 2020.

Nekada je ova oblast obilovala nepreglednim gustim šumama, pretežno hrastovim i bukovim, pa otuda i ime Šumadija. Jovan Cvijić je napisao „i najniže šumadijske površi, često barovita dolinska dna, bile su isto tako pokrivene šumama, šibljem i žbunjem, i sve je to bilo isprepletano biljkama puzavicama..." Valovita Šumadija je oduvek bila privlačna za naseljavanje, doseljavanjem sa raznih strana paljene su i krčene šume kako bi se dobila obradiva zemlja, pa danas samo ime i poneki hrast podsećaju na to vreme.

PROGRAM PUTOVANJA: Polazak u 06:00h iz Apatina-stara autobuska stanica (minimum 10 putnika) i Sombora-parking ispred Sokolskog doma. Vožnja do Orašca uz pauzu. Fakultativna poseta mestu dogovora o podizanju Prvog srpskog ustanka i proglašenja Karađorđa Petrovića vrhovnim voždom, na Sretenje, 15. februara 1804. godine. U znak sećanja na ovaj veliki događaj podignuta je u Orašcu crkva Vaznesenja Gospodnjeg, Spomen škola i spomen česma u Marićevića jaruzi, muzej i skulptura Karađorđa i tako formiran spomenički kompleks. Znamenito mesto Orašac obuhvata i dragocene objekte narodnog graditeljstva kao trajno svedočanstvo materijalne kulture na ovim prostorima u 18. i 19. veku. U spomen velikom istorijskom događaju koji je srpskom narodu doneo nacionalnu slobodu i pokrenuo stvaranje Srbije kao moderne evropske države, 15. februar se slavi kao Dan državnosti. Nastavak putovanja do Topole. Fakultativno razgledanje Karađorđevog grada i obilazak muzeja (posvećen Prvom srpskom ustanku), kao i crkve presvete Bogorodice koja je zadužbina vožda Karađorđa s početka XIX veka. - Put nastavljamo do mauzoleja porodice Karađorđević, koji se nalazi na vrhu Oplenca. Fakultativni obilazak kuće kralja Petra I Karađorđevića, u kojoj se danas nalazi i muzej galerija, kao i samog mauzoleja i crkve svetog Đorđa. Petokupolna crkva, izgrađena je u vizantijskom stilu i obložena belim venčačkim mermerom. Prekrivena je mozaicima sa 40 miliona kockica u 15000 nijansi. Među mozaicima su i kopije najlepših fresaka iz 60 srpskih manastira, 725 kompozicija sa 1500 figura, što je čini pravom antologijom srpskog srednjevekovnog fresko slikarstva. U crkvi se nalazi i raskošna kripta sa ostacima 25 članova porodice Karađorđević među kojima i Kralja Petra II, poslednjeg srpskog kralja, čije su mošti nedavno donešene. Nakon obilaska, mogućnost fakultativne posete Kraljevoj vinariji, gde ćemo imati priliku da uz kraći predah degustiramo vina (uz doplatu) i uživamo u muzejskoj postavci iz vremena kraljevske porodice. U postavci je i najstarija srpska vinoteka sa jednom količinom sačuvanih arhivskih vina, u originalnom pakovanju (od 1931. do 1957. godine). Putovanje do Aranđelovca. Fakultativna poseta pećini Risovača (prirodni fenomen gde je otkriveno mnoštvo fosilnih ostataka životinjskih vrsta koje su živele oko Risovače za vreme poslednjeg ledenog doba). Po završetku obilaska slobodno vreme za predah uz ručak (uz doplatu) u etno restoranu. Povratak u mesto polaska u kasnijim večernjim satima.

CENA ARANŽMANA: 2.400,00 dinara

Uključeno u cenu: vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana; troškovi organizacije putovanja.

Nije uključeno u cenu: ulaznica za Kraljevski kompleks - 500,00 dinara po osobi; ulaznica za pećinu Risovača i spomen park Orašac - 300,00 dinara po osobi; troškovi degustacije vina u Kraljevskoj vinariji (cena degustacije na upit-okvirno oko 200,00 dinara); individualni troškovi. Minimum 25 prijavljenih putnika za realizaciju fakultativnih izleta. Prijave se vrše isključivo u agenciji. Ulaznice se plaćaju na licu mesta. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

NAČIN PLAĆANJA: prilikom rezervacije 50% od ukupnog iznosa, ostatak do pune cene najkasnije 10 dana pred početak putovanja ili u 2 jednake mesečne rate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije. Ne postoji mogućnost plaćanja putem potvrde o zamenskom putovanju.

POPUSTI I DOPLATE: Deca do 12 godina ostvaruju popust od 10% na cenu aranžmana. Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
VAŽNO: Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući uvidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid -19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predvidjena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi. Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju i na mogućnost nastupanja nepredviđenih situacija, i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja iz programa putovanja. U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

DA LI STE ZNALI?
- Karađorđe je bio visok 1,90 metara i tada jedan od najviših ljudi u Srbiji, kako se pričalo.
- Kada je boravio u Petrogradu ofarbao je kosu u crno po savetu slikara koji je načinio jedini poznati portret srpskog vožda.
- Bio je nepismen, a umesto njega se potpisivao njegov sekretar.
- Ljutio se kada su ga zvali "Crni Đorđe", a kažu da je često plakao nesrećan zbog Srbije.
- Ubijen je sekirom, jer se mislilo da će se metak odbiti od njega koliko je bio snažan.
- Njegovo telo je čak četiri puta premeštano, a legenda kaže da se svaki put na dan njegovog ubistva na Srbiju spuštalo jako nevreme.

NAPOMENE: Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije "EURO-LINE PEKEZ" d.o.o. Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Cenovnik br.1 od 12.08.2020. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije "Euro-line Pekez" usaglašeni sa standardima YUTA.

 

Proverite raspoloživost za aranžman U srcu Šumadije - Oplenac (10.10.2020.)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti