Uskrs Azurna Obala & Španija - 5 noći


Azurna Obala & Španija

8 DANA / 5 NOĆI - AUTOBUSOM
PO JEDINSTVENOJ, PRODAJNOJ CENI / SVE UKLJUČENO U CENU:
BUS + SMEŠTAJ + PANORAMSKA RAZGLEDANJA

Barselona- prestonica Katalonije, ubraja se u jedan od najlepših i najkompletnijih gradova Evrope. Različiti sadržaji, čar modernističkog arhitektonskog nasleđa Gaudijevih zdanja, muzeja, parkova, slikovitih kvartova, akvarijuma, stadiona FK Barselone i nekoliko gradskih plaža zaista će Vas ostaviti bez daha i zato preporučujemo, krenite i osvojite je.

Program putovanja sa cenovnikom br. 1 od 05.02.2020.

1. dan putovanja (16.04.četvrtak ): BEOGRAD - ARMA DI TAGGIA
Sastanak grupe u 12.15 časova ( radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici „ BAS " , sa predviđenih perona od 34 do 41 ( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice ( preko puta hotela Prezident ). Predviđeno vreme polaska u 13.00 časova. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora.
2. dan (17.04. petak ): ARMA DI TAGGIA
Dolazak na rivijeru cveća u mestu Arma di Taggio u prepodnevnim satima. Parkiranje autobusa. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do smeštaja u hotel posle 15 časova (po hotelskim pravilima). NOĆENJE.
3. dan (18.04. subota ): ARMA DI TAGGIA - MONACO - MONTE KARLO - LJORET DE MAR
DORUČAK. U 8.00 h napuštanje hotela i nastavak puta sa kraćim zadržavanjem i panoramskim razgledanjem Monaka i Monte Karla. Slobodno vreme, oko 13.00 h je predviđen nastavak putovanja za Ljoret De Mar . Dolazak u Ljoret De Mar u kasnim večernjim satima. Smeštaj u hotel. NOĆENJE.
4. dan (19.04. nedelja ): / Fakultativni FIGUERAS/ LJORET DE MAR / BARSELONA / LJORET DE MAR
DORUČAK. Slobodno vreme do poslepodne ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Figueras, grad jednog od najvećih umetnika naše ere, Salvadora Dalija. Obilazak muzeja ovog slikara. Povratak u Ljoret De Mar. U posleodnevnim satima odlazak za Barselonu - panoramsko razgledanje grada iz autobusa: Sagrada Familia, Casa Mila, ulica la Ramblas, spomenik Kolumbu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Ljoret De Mar u večernjim satima. NOĆENJE.
5. dan (20.04. ponedeljak): LJORET DE MAR /Fakultativno BARSELONA / LJORET DE MAR
DORUČAK. Slobodan dan za individualna razgledanja i šoping ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Figueras, grad jednog od najvećih umetnika naše ere, Salvadora Dalija. Obilazak muzeja ovog slikara. Povratak u Ljoret De Mar. U poslepodnevnim časovima mogućnost fakultativnog odlaska na izlet u Barselonu. Slobodno vreme za individualna razgledanja. U večernjim časovima povratak u hotel. NOĆENJE.
6. dan (21.04. utorak ): LJORET DE MAR / EKS EN PROVANS / KAN
DORUČAK. Napuštanje hotela. Polazak za Eks en Provans. Panoramski obilazak Eks-a (pešačko razgledanje): bulevar Mirabo sa drvoredom topola, katedrala Sv.Spasitelja, trg Albetras...Slobodno vreme . Nastavak putovanja ka Kanu i smeštaj u hotel u kasnim večernjim satima. NOĆENJE .
7. dan (22.04. sreda ): KAN - BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme za individualne aktivnosti do 17.00 h kada je predviđen polazak za Beograd. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.
8. dan putovanja (23.04. četvrtak ): BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko 13.00h (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).Kraj programa.

CENA PAKET ARANŽMANA IZRAŽENA U € PO OSOBI:
POLAZAK 16. april
Hotel 4* Promo 249 € 269 €
*BROJ SOBA PO PROMO CENI JE OGRANIČEN!!!!!

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA
Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, MASTER i AMERICAN EXPRESS kreditnih kartica INTESA BANKE ili VISA, MASTER I DINA kreditnih kartica Komercijalne banke - isključivo u agenciji Argus Tours, ili 109 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili preostali iznos do pune cene aranžmana u 3 jednake mesečne rate bez kamate - čekovima građana koji se deponuju prilikom rezervacije, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem (u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta) na bazi 1 noćenje sa doručkom (doručak kontinentalni) u hotelu 3* u Arma Di Taggiu, , 3 noćenja sa doručkom (doručak švedski sto-samoposluženje ) u Hotelu 3* u Ljoret De Maru, 1 noćenje sa doručkom (doručak kontinentalni) u hotelu 3* u Kanu, obilaske prema programu putovanja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana, troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih), osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja, fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike, , obaveznu gradsku komunalnu taksu za Arma Di Taggio koja iznosi 1,00 € po noći po osobi i plaća se na recepciji hotela, obaveznu gradsku komunalnu taksu za Kataloniju (koja je stupila na snagu 01.11.2012.) za hotele 2* i 3* iznosi 0,50 € po noći po osobi; za hotele 4* iznosi 1,00 € po noći po osobi i plaća se na recepciji hotela , , obaveznu gradsku komunalnu taksu za Kan koja iznosi 1,50 € po noći po osobi i plaća se na recepciji hotela, individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu od 747.60 din sa osiguranom sumom do 30.000 EUR - Nadstandardni program osiguranja , za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave boravka u R Srbiji), bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ). Mogućnost pribavljanja osiguranja od otkaza ili prekida turističkog putovanja u iznosu od 2,1% od ukupne cene aranžmana ( prevoz, smeštaj, takse, aviotakse, YQ doplata za gorivo, vize, izleti koji se ugovaraju pri zaključenju ugovora o putovanju i sl.). Zaključuje se i naplaćuje isključivo prilikom sklapanja Ugovora o putovanju i nije ga moguće zaključiti naknadno.Obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u Opštim uslovima Triglav osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana. U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj Centra za pomoc EUROP ASSISTANCE +381 11 41 44 105, e-mail: operationsr@europ-assistance.hu
Prva promena po vec zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade, ukoliko programom putovanja nije drugačije precizirano. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata, itd. ) agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1.000 din po ugovoru, bez obzira da li promena ugovora vec podleže promeni cene po važećem cenovniku ili obračunu storno troškova.

POPUSTI I DOPLATE: Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 145 €. Deca od 0-11,99 godina u pratnji dve punoplatežne osobe ostvaruju popust od 10% . Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.
Kamp Nou - 30 € odrasli / 25 € deca do 11.99. god, Barselona 2 - 15 € odrasli / 12€ deca do 11.99. god , Figueras - 30 € odrasli / 25€ deca do 11.99. god , Aquarium- 20 € odrasli / 15€ deca do 11.99. god. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera), i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta - ino partnera), kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje - Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Zbog saobraćajnih propisa u Kanu ne postoji mogućnost prilaska autobusa samom hotelu .

OPIS HOTELA:
U Armi Di Taggio je smeštaj u hotelu ARMA 3* ili sličnom nalazi se na oko 300 m od plaže u mestu Arma Di Taggio . Standardne sobe su opremljene sa TWC-om, TV-om... Hotel raspolaže sa recepcijom, restoranom, barom... Usluga: noćenje sa doručkom - kontinentalni. http://www.hotelarma.it/ Zbog saobraćajnih propisa u Kanu ne postoji mogućnost prilaska autobusa samom hotelu.

U Ljoret De Maru je smeštaj u hotelu Xaine Park 4*, MARIA DEL MAR 4 *, DON JUAN RESORT 4* ili sličnom, nalaze se u Lloret de Maru . Standardne sobe opremljene sa TWC-om,TV-om...Hoteli raspolažu sa, restoranom, barom . Usluga: noćenje sa doručkom - doručak na bazi švedskog stola. https://www.xaine.com/ https://en.mariadelmarhotel.com/ https://www.hoteldonjuanresort.com/en/

U Kanu je smeštaj u hotelu Hotel De France 3* ili sličnom nalazi se na 300 metara od plaže, u čuvenoj ulici za šoping Ru d`Antib, a od poznate dvorane gde se održava filmski festival udaljen je oko 700 metara. Standardne sobe su opremljene sa TWC-om, TV-om... Hotel raspolaže sa recepcijom, restoranom, barom... Usluga: noćenje sa doručkom - kontinentalni. http://www.hotel-de-france-cannes.com/en/ Zbog saobraćajnih propisa u Kanu ne postoji mogućnost prilaska autobusa samom hotelu .

Napomena za smeštaj: Tačno ime hotela znaće se 2 dana pre puta o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni. Putnici će biti u obavezi da dodju da promene ugovor o putovanju i dobiju novi ugovor sa tačno navedenim imenom hotela. Putnici će biti smešteni u jednom od navedenih hotela ili sličnom.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Organizator putovanja Agencije Argus Tours

 

Proverite raspoloživost za aranžman Uskrs Azurna Obala & Španija - 5 noći

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti