Izložba slika Rubensa u Budimpešti (08.02.2020)


Izložba slika Rubensa u Budimpešti

Subota, 08.02.2020.
Jedan od najvećih majstora baroknog stila u slikarstvu Peter Paul Rubens, bio je poznat po senzualnosti, raskoši, pokretu - život u cvatu i svom bogatstvu. Oprobao se u slikanju na raznovrsne teme: od religije, do istorije, od klasične mitologije, scena lova, portreta, pa sve do ilustracija za knjige i dizajna tapiserija. Malo je umetnika u istoriji umetnosti bilo tako čuveno i uticajno u svoje vreme poput Rubensa. Bio je veoma plodan u pogledu radova. Procenjuje se da je iza njega ostalo oko 3000 slika, delimično zahvaljujući članovima njegove radionice. Za ovu izložbu, muzej je pored svojih eksponata, pozajmio i dela iz preko pedeset istaknutih zbirki širom sveta uključujući Ermitaž, El Prado, Ufizi, kao i nacionalne galerije Vašingtona i Londona. Na taj način, posetiocima izložbe, biće omogućeno da pogledaju 120 eksponata Flamanskih slikara sedamnaestog veka, od toga oko 30 remek dela čuvenog Rubensa, preko deset slika Van Dycka...

PROGRAM PUTOVANJA: Polazak autobusa iz Sombora u 05:00 sati ispred Sokolskog doma. Vožnja preko Subotice do Budimpešte sa usputnim zadržavanjem zbog pauze i graniĉnih formalnosti. FAKULTATIVNO: Poseta Muzeju lepih umetnosti gde se održava izložba slika Peter Paula Rubensa. Odlazak do tržnog centra Campona. Slobodno vreme za šoping i individualne aktivnosti. Sastanak putnika oko 17:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u večernjim satima.

CENA ARANŽMANA: 3.000,00 dinara
Način plaćanja: 1.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.
Subota, 08.02.2020.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
*Prevoz autobusom (klima, audio i video oprema);
*Troškove organizacije putovanja;
*Pratioca grupe.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
*Fakultativne izlete (neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika): ulaznica za izložbu Rubensa - 15 Eura (plaća se ino partneru). Napomena: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti;
*Putno zdravstveno osiguranje Generali (plaćanje u agenciji, za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din). Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;
*Individualne troškove i druge nepomenute usluge.

NAPOMENE: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Aranžman je rađen na bazi 45 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik broj 1 od 18.12.2019.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE "EURO-LINE PEKEZ" USAGLAŠENI SA STANDARDIMA YUTA. Hvala na saradnji. Prijatno putovanje želi Vam agencija "EURO-LINE PEKEZ".

 

Proverite raspoloživost za aranžman Izložba slika Rubensa u Budimpešti (08.02.2020)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti