Pečuj - Mađarska 14.12.2019.


Pečuj - Mađarska

Subota, 14.12.2019.

Pečuj-je peti po veličini gradu Mađarskoj. Poznat je po odličnim muzejima i velikom broju crkvi. Nalazi se na jugu Mađarske , u blizini granice sa Hrvatskom. Takođe je jedan od najvećih univerzitetskih gradova u Evropi. Znamenitosti ovog grada su veoma interesantne građevine kao što su Kasim Pašina džamija odnosno današnja rimokatolička crkva, muzej Žolnai , katedrala Svetog Petra i Pavla, glavni gradski trg Sečenji i mnoge druge. 2010. Godine je poneo laskavu titulu Grada kulture. Pečuj broji oko 160.000 stanovnika.Poseban šarm Pečuj ima pred Božić...
.

PROGRAM PUTOVANJA: Polazak iz Sombora u 06:00 sati sa dogovorenog mesta . Vožnja preko graničnog prelaza sa Mađarskom i pravljenje pauze po potrebi grupe .Po dolasku u Pečuj sledi razgledanje grada : Sečenji trg, statua Sibinjanin Janka, statua Trojice, bunar Žolnai, Gradska kuća, katedrala Svetog Petra i Pavla, Kasim Pašina džamija.Fakultativno mali muzej Žolnai keramike.Fakultativno:ručak. Slobodno vreme za individualne aktivonosti. Planiran povratak iz Pečuja je oko 18:00h. Dolazak u Sombor na mesto polaska oko 21:00h.

CENA ARANŽMANA: 2.000,00 dinara
Način plaćanja: 1000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
*Prevoz autobusom (klima, audio i video oprema)
*Troškove organizacije putovanja.
*Usluge licenciranog pratioca

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
*fakultative:mali muzej Žolnai keramike-6 eura, ručak-klasična usluga -7 eura
*Putno zdravstveno osiguranje Generali (plaćanje u agenciji, za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din). Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;

NAPOMENE: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Aranžman je rađen na bazi 55 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik broj 1 .od 21.11.2019.
KALKULACIJA JE RAĐENA NA BAZI MINIMUM 38 PLATIVIH PUTNIKA.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE "EURO-LINE PEKEZ" USAGLAŠENI SA STANDARDIMA YUTA. Hvala na saradnji. Prijatno putovanje želi Vam agencija "EURO-LINE PEKEZ".

 

Proverite raspoloživost za aranžman Pečuj - Mađarska 14.12.2019.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti