Božićni vašar u Budimpešti 21.12.2019. (program broj 2)


BOŽIĆNI VAŠAR-BUDIMPEŠTA
1 dan/ BEZ NOĆENJA-PROGRAM BROJ 2
21.12.2019.

Božićni vašar u Budimpešti je jedan od deset najvećih i najlepših vašara te vrste u Evropi. Ono što je karakteristično za božićni vašar u glavnom gradu Mađarske jeste nacionalna muzika, mađarski folklor kao i raznovrsni specijaliteti mađarske kuhinje. Centar dešavanja je na Trgu Vorosmart koji se nalazi u samom centru grada. Grad krase hiljade lampica i ukrasa koji upotpunjuju božićnu atmosferu.

PROGRAM PUTOVANJA:
21.12.2019- Polazak sa glavne autobuske stanice BAS u 05:00 sati. Vožnja preko Novog Sada i Subotice do Budimpešte sa usputnim pauzama po potrebi grupe. Po dolasku, sledi obilazak grada (Budimska tvrđava, Citadela, Ribarska kula, crkva Matije Korvina, Trg Heroja, Parlament, Opera...). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativno: krstarenje Dunavom, ispod prelepih i poznatih budimpeštanskih mostova. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima

TERMIN PUTOVANJA

SPECIJALNA CENA

CENA PO OSOBI

21.12.2019.

2.750 din

3.150 din

U CENU JE UKLJUČENO:
* prevoz autobusom (sa klima uređajem, audio i video opremom);
* usluge pratioca/vodiča i troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO:
* putno zdravstveno osiguranje (plaćanje u agenciji,150dinara za lica 18-70godina, putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih);
* individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

NAČIN PLAĆANJA:
*1500,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.
*Gotovinski ili platnim karticama Visa, Dina, Master i Maestro

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. cenovnik broj 2 od 19.11.2019.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza.
ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa YUTA standardom. Organizator putovanja Euro Line Pekez, d.o.o, Pariska 3,Sombor, matični broj 08776636, Licenca broj: OTP 119/2010,polisa broj 30000005111 od 25.01.2018. godine uz Aneks broj 2 polise od 25.09.2019. godine od Akcionarskog društva za osiguranje „Milenijum osiguranje a.d.o.",.

 

Proverite raspoloživost za aranžman Božićni vašar u Budimpešti 21.12.2019. (program broj 2)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti