Božićni vašar u Beču 14.12.2019. (program broj 2)


Božićni vašar u Beču 14.12.2019.


3 DANA / BEZ NOCENJA
13.12-15.12.2019.

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan 13.12.2019. Polazak iz Beograda sa glavne autobuske stanice BAS oko 22h. Vožnja preko Novog sada, Subotice, Mađarske sa usputnim pauzama po potrebi grupe.
2. dan 14.12.2019. Planiran dolazak u Beč u jutarnjim satima. Po dolasku sledi obilazak grada (Ring, Trg Marije Terezije, Hofburg, Parlament, Katedrala Sv. Stefana, ulica Graben...). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti i obilaske vašara na nekoliko lokacija u gradu. Božićni vašar u Beču je najlepši i najbolji vašar te vrste u Evropi. Kuvano vino, bečki valcer, slana i slatka zakuska, hiljade lampica koje krase ovaj grad učiniće Vaš boravak nezaboravnim. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju
3. dan -15.12.2019 povratak u Srbiju u ranim jutarnjim satima.

TERMIN PUTOVANJA

SPECIJALNA CENA

CENA PO OSOBI

13.12-15.12.2019.

4.650 din

5.350 din


U CENU JE UKLJUČENO:

* prevoz autobusom (sa klima uređajem, audio i video opremom);
* usluge pratioca/vodiča i troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO:
* putno zdravstveno osiguranje (plaćanje u agenciji, putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih);
* individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

NAČIN PLAĆANJA:
2.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta cenovnik broj 1 od 28.10.2019.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa YUTA standardom. Organizator putovanja Euro Line Pekez, d.o.o, Pariska 3,Sombor, matični broj 08776636, Licenca broj: OTP 119/2010,polisa broj 30000005111 od 25.01.2018. godine uz Aneks broj 2 polise od 25.09.2019. godine od Akcionarskog društva za osiguranje „Milenijum osiguranje a.d.o.",.

 

Proverite raspoloživost za aranžman Božićni vašar u Beču 14.12.2019. (program broj 2)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti