Madrid (jun) avio


Madrid

Madrid je glavni grad Kraljevine Španije i autonomne pokrajine Madrid.Region (Madrid sa okolinom) se sa oko 5 miliona stanovnika ubraja u najvece evropske metropole. Sam grad Madrid (bez predgrađa) je sa svojih 3,1 milion stanovnika, posle Londona i Berlina,treci najvedi grad u Evropskoj uniji.
Madrid je kako od nacionalnog, tako i od internacionalnog značaja za trgovinu i finansije i politički je i kulturni centar Španije. Glavni grad je sedište španske uprave, pa osim kralja, u njemu žive katolički biskup i važni pripadnici vlade i vojske. Ovde je smešteno 6 univerziteta, razne visoke škole, mnoga pozorišta, muzeji i druge kulturne ustanove.

PROGRAM PUTOVANJA:
1.Dan
BEOGRAD - MADRID
Sastanak putnika na aerodromu "Nikola Tesla" 2h pre poletanja kod šaltera Plana Tours-a broj 705. Poletanje aviona za Madrid u 05:55h (JU570). Dolazak u Madrid u 09:10h. Panoramski obilazak grada: Španski trg, Spomenik Migelu Servantesu, Gran Via, Kalje
Major, Puerta del Sol, Trg Sibeles. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Nocenje.
2. Dan MADRID - TOLEDO - MADRID
Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet u Toledo grad pod zaštitom UNESCO-a. Obilazak crkve sv.Tome i kude - muzeja El Greka,katedrale, sinagoge. Povratak u Madrid. Nocenje.
3. Dan MADRID - SEGOVIA - MADRID
Doručak. Slobodan dan ili poludnevni fakultativni izlet u Segoviu, živopisni gradid koji se nalazi 65 km severozapadno od Madrida, poznat po akvaduktu i dvorcu Alcazar. Pešačko razgledanje sa obilaskom dvorca Alcazar. Povratak u Madrid. Slobodno popodne. Nocenje.
4.Dan MADRID - BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Beograd u
21:00h (JU575). Sletanje u Beograd u 23:55h. Kraj programa.

CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA
TERMIN PUTOVANJA
28.06 - 01.07.2020. 485 € 465 € (do 14.05.2020)
Rafael Ventas 4*

Placanje u dinarskoj protivvrednosti po zvanicnom srednjem kursu dinara.

POPUSTI I DOPLATE:
• deca 2 - 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju 20€ popusta,
• treca odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima 10€ popusta,
• doplata za 1/1 sobu: februar/mart - 100€; maj/jun - 130€.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• avio prevoz na relaciji Beograd - Madrid - Beograd (prevoznik Air Serbia);
• aerodromske takse - 116 € (na dan objavljivanja programa - podložne promeni),
• transfer aerodrom - hotel - aerodrom,
• smeštaj u hotelu sa 4* u Madridu, na bazi 3 nocenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto),
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 standardnim sobama
• razgledanja i obilaske prema programu,
• usluge lokalnih vodiča,
• agencijske usluge

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• međunarodno zdravstveno osiguranje: Za osobe do 19 godina 401,00 dinara, od 19 do 70 godina 602 dinara i od 71 do 86 godina
1.201,00 dinara.
• fakultativne programe,
• individualne troškove.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
• Toledo, cena 70 €, obuhvata autobuski prevoz na relaciji Madrid -Toledo - Madrid, usluge vodiča na srpskom jeziku i pratnju
obaveznog lokalnog turističkog vodiča u Toledu, ulaznice za 2 objekta: katetdralu Santa Maria, crkvu Svetog Tome.
•Segovia, cena 65 €, obuhvata autobuski prevoz na relaciji Madrid - Segovia - Madrid, usluge vodiča na srpskom ieziku i pratnju
obaveznog lokalnog turističkog vodiča u Segovi-i, ulaznicu za dvorac Alcazar
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 15 putnika (po navedenim cenama). U slucaju manjeg broja prijavljenih,
izleti bi mogli da se realizuju uz korigovanje cene. Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a
placanje je u Madridu.

SMEŠTAJ U NAVEDENOM HOTELU:
Rafael Ventas 4*
Lokacija: Hotel se nalazi u delu grada koji se zove Alcalá. Metro stanica "El Carmen" je udaljena 100m, odakle se vrlo brzo stiže do centra grada.
Sadržaj: Hotel raspolaže sa 111 soba, restoranom, barom, WiFi internetom.
Smeštaj: Sobe su dvokrevetne i dvokrevetne sa pomodnim ležajem, opremljene kupatilom sa fenom za kosu, klimom, SAT TV-om,
mini barom, internet konekcijom, I telefonom.
Usluga: Nocenje sa doručkom (doručak je po principu samoposluživanja - švedski sto)
Više informacija o hotelu na https://www.rafaelhoteles.com

MOGUĆI NAČINI PLAĆANJA:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate cekovima gradana do 20.05.2020. godine (za program u februaru); do 20.07.2020.
godine (za program u martu); do 20.09.2019. godine (za programe u maju i junu),
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka,
4) Platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres),
5) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
Minimum za realizaciju putovanja je 15 putnika.

NAPOMENA:
Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora
putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem
obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o Garanciji
putovanja broj 0047/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU
"YUTA", Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060664 od 28.12.2017. izmenjena Aneksom br.1 od 29.01.2019.kojim je
produženo trajanje Polise osiguranja br.300060664 po istim uslovima do 01.10.2019.godine Akcionarskog društva za osiguranje
„DDOR Novi Sad", Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog
slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na
adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
Cenovnik br. 1 od 08.10.2019.
Organizator putovanja Plana Tours.

 

Proverite raspoloživost za aranžman Madrid (jun) avio

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti