Božićni vašar u Beču 14.12.2019.


Božićni vašar u Beču
14.12.2019.


Beč je jedan od najlepše okićenih gradova za božićne i novogodišnje praznike. Božićni vašar u Beču je najlepši i najbolji vašar te vrste u Evropi. Na većini trgova postavljaju se drvene kućice u kojima se prodaju mnogobrojni ukrasi, suveniri, poslastice, kao i punč i kuvano vino koji su glavni sastavni deo božićnih vašara. Božićne i novogodišnje praznike karakterišu i velika sniženja i rasprodaje koji će obradovati sve ljubitelje shopping-a.

PROGRAM PUTOVANJA:
Polazak sa parkinga FK "Radnički" u 00:00 sati. Vožnja preko Subotice, Mađarske sa usputnim pauzama po potrebi grupe. Planiran dolazak u Beč u jutarnjim satima. Po dolasku sledi obilazak grada (Ring, Trg Marije Terezije, Hofburg, Parlament, Katedrala Sv. Stefana, ulica Graben...). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti i obilaske vašara na nekoliko lokacija u gradu. Božićni vašar u Beču je najlepši i najbolji vašar te vrste u Evropi. Kuvano vino, bečki valcer, slana i slatka zakuska, hiljade lampica koje krase ovaj grad učiniće Vaš boravak nezaboravnim. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u ranim jutarnjim satima narednog dana.

TERMIN PUTOVANJA

CENA PO OSOBI

CENA ZA DECU

(DO 12 GODINA)

14.12-15.12.2019.

4.150 din

3600


NAČIN PLAĆANJA:
1.500,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.

U CENU JE UKLJUČENO:
* prevoz autobusom (sa klima uređajem, audio i video opremom);
* usluge pratioca/vodiča i troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO:
* putno zdravstveno osiguranje Generali (plaćanje u agenciji, za osobe starosti do 18 god. 100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 150,00 din, za osobe starosti preko 70 god. 400,00 din). Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;
* individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

NAPOMENE: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Aranžman je rađen na bazi 50 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt osobe za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br 1 od .30.09.2019.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE "EURO-LINE PEKEZ" USAGLAŠENI SA STANDARDIMA YUTA.

 

Proverite raspoloživost za aranžman Božićni vašar u Beču 14.12.2019.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti