Beč (dec)


Beč

BEČ - BANJA BADEN - ŠENBRUN
5 dana (2 nocenja sa doručkom, smeštaj u hotelu kategorije 4*) - autobusom

Beč, carski grad i jedna od najstarijih metropola Evrope, je bio glavni grad Austrijskog carstva i Austrougarske monarhije kada i dostiže svoj vrhunac krajem 19 veka. Omiljeno je odredište miliona turista iz celog sveta,najviše zahvaljujudi mnogobrojnim kulturno-istorijskim spomenicima, palatama i raznovrsnoj kulturnoj ponudi.On je i muzička prestonica sveta u kojoj su živeli i stvarali najpoznatiji kompozitori: Hajdn, Mocart, Betoven... Među mnogobrojnim atrakcijama posebno mesto zauzimaju Bečka opera, dvorac Šenbrun, Hofburg, katedrala sv. Stefana, zabavni park "Prater". Beč se svrstava među gradove sa najvišim kvalitetom života.

1. dan BEOGRAD Sastanak u Beogradu u 22:30 h. Polazak autobusa u 23:00 h. Polazak iz Novog Sada u 00:15 h ispred železničke stanice (kod lokomotive). Nocna vožnja kroz Mađarsku do Beča sa kradim usputnim zadržavanjima.
2. dan BEČ Dolazak u Beč u ranim jutarnjim časovima.Panoramsko razgledanje grada: Opera, dvorac Hofburg, sa komleksom imperijalnih palata, Parlament, spomenik neznanom junaku, Berza, Dunavski kanal, Prater - zabavni park sa velikim točkom, visine 65 metara, koji je podignut za svetsku izložbu 1873 godine,, Dunavski toranj, katedrala sv. Stefana... Smeštaj u hotel. Nocenje.
3. dan BEČ -BADEN - BEČ Doručak. Polazak na razgledanje Beča u pratnji vodiča : Trg Marije Terezije - raskošni dvorac dinastije Habsburg, Opera, Univerzitet, Palata Belvedere, katedrala Sv.Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija. Fakultaitivni izlet do banje Baden, koja je udljena oko 20 km od Beča. Po dolasku šetnja kroz mesto koje obiluje raskošom, još od početka XIX veka, kada je tu bila letnja rezidencija Cara Franca I. Obilazak CrkveSvetog Stefana, pozorišni trg sa teatrom na kom bi pozavideli i mnogi vedi gradovi, glavni gradski trg sa Gradskom kudom. Tu su i Muzej lutaka i igračaka, sinagoga, kao i kuda Ludviga van Betovena , u kojoj je čuveni kompozitor proveo tri leta i šetajudi kroz badenske vinograde napisao jednu od svojih najpoznatijih simfonija. Danas je mogude posetiti kudu u kojoj je živeo. Poznata termalna kupališta upotpunjuju sliku grada koga nazivaju „grad bašti", zbog hiljade zasađenih ruža u gradskom jezgru. Nakon obilaska, slobodno vreme. U kasnim popodnevnim časovima povratak u Beč. Nocenje.
4. dan BEČ Doručak. Fakultativni izlet "Kraljevski dvorac Šenbrun". Šenbrun je letnja imperijalna rezidencija Habsburgovaca koja je počela da se gradi u 17 veku. Sastoji se od preko 1400 prostorija, a oko dvorca se nalazi jedan od najlepših parkova, botanička bašta, muzej kočija i najstariji zoološki vrt Evrope. Danas je dvorac pretvoren u muzej koji godišnje poseti oko dva miliona turista. Šenbrun je proglašen delom svetske kulturne baštine i pod zaštitom je UNESCO-a. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u večernjim satima. Nocna vožnja kroz Mađarsku.
5. dan BEOGRAD Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.


CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA 169 evra 152 evra
DOPLATA ZA jednokrevetnu SOBU 60 evra
12.12.-16.12.2019.
Hotel 4*
Specijalna ponuda važi za rezervacije do 15.08.2019.!

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO: ● prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom)
● dva nocenje sa doručkom u hotelu sa četiri zvezdice u Beču u dvokrevetnoj sobi
● razgledanje grada prema programu; usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO: ● fakultativni izleti i posete
● međunarodno putno zdravstveno osiguranje

UMANJENJA ● Umanjenje za tredu odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit) ● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trecim (pomocnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)
OPCIONE DOPLATE ● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta

SMEŠTAJ ●EVENTHOTEL PYRAMIDE 4*https://www.austria-trend.at/en/hotels/eventhotel-pyramide
Nalazi se južno od Beča u Vösendorfu na 5 minuta hoda od najvedeg srednjeevropskog tržnog centra SCS (www.scs.at), mogo vedeg od tržnog centra Parndorf. Tramvajska stanica se nalazi ispred samog hotela odakle se za oko 30 minuta stiže do samog centra Beča i zgrade Opere. Sve sobe imaju kupatilo, mini bar, sef, klima- uređaj. Gostima hotela na raspolaganju su 3 restorana, wellness sa saunom, parnim kupatilom, solarijumom.
● Organizator putovanja zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

FAKULTATIVNI IZLETI ● Fakultativni izlet Kraljevski dvorac Šenbrun . Cena: 25 evra/15 evra deca. U cenu je uključen prevoz autobusom, rezervacija i ulaznica za posetu dvorcu Šenbrun.
● Fakultativni izlet Banja Baden - Cena : 15 evra odrasli/ 10 evra deca.U cenu je uključen prevoz autobusom, obilazak u pratnji vodiča
Prijavljivanje za izlete i posete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a placanje je u Austriji, isključivo u evrima u efektivi. Potrebno je najmanje 25 učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.
●Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE ● Rok za prijavljivanje za ovo putovanje je deset dana pre polaska na put ili do popune mesta. ● Potrebno je najmanje 45 putnika za realizaciju ovog putovanja. ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama.. ● Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLACANJA ● Cena putovanja iskazana je u evrima, a placanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplacuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplacuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Placanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE ● Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša• Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
FILIP TRAVEL

 

Proverite raspoloživost za aranžman Beč (dec)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti