Rim (novembar)


Rim

RIM -FORUM I KOLOSEUM - NAPULJ - VATIKAN
6 dana (3 nocenja sa doručkom, smeštaj u hotelu kategorije 3* ili 4*) - autobusom

Lacio sa glavnim gradom Rimom poznat je kao "srce Italije". Rim, „Večni grad" „Caput Mundi", najmodniji grad u istoriji civilizacije koji vekovima ne gubi primat evropskog i svetskog centra umetnosti, kulture, religije, politike, bogatstva. Nalazi se u centralnom delu zapadne obale Apeninskog poluostrva na reci Tibar, prostire se na čuvenih sedam brežuljaka.U Rimu se nalazi i jedinstvena nezavisna papska država Vatikan, što ga čini i jednim od najvedih svetskih centara hodočašda. Arheološki ostaci velikog antičkog Rima svakako su prvi i najstariji razlog poseta ovom gradu. Grad koji de Vam ostati u nezaboravnom sedanju, grad koji ima jedinstveni splet istorije, neprocenjivih umetničkih vrednosti, tradicije, čari slavne italijanske kuhinje, muzike i neodoljivog šarma, samo su neki od razloga zbog kojih Rim posete milioni turista svake godine.

1. dan (četvrtak, 07.novembar 2019.) BEOGRAD Sastanak putnika u Beogradu u 14:30 h. Polazak autobusa u 15:00 h. Nocna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.
2. dan (petak, 08.novembar 2019.) RIM Dolazak u Rim u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada autobusom sa vodičem: Koloseum, Rimski forum, Trg Venecija, Kampidoljo, Crkva Santa Marija Mađore, Trg Republike, Trg Barberini, tvrđava sv. Anđela i Crkva sv. Petra, Via Veneto, Vila Borgeze. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Nocenje.
3. dan (subota, 09.novembar 2019.) RIM - PEŠAČKO RAZGLEDANJE - FORUM - KOLOSEUM - RIM Doručak. Nastavak obilaska grada peške u pratnji vodiča: Trg Naroda, Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona. Slobodno vreme. Poludnevni fakultativni izlet Forum i Koloseum. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesto na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najvede pobede i dostignuda. Obilazak uključuje: Koloseum, najvedi rimski amfiteatar, "čudo" inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima - borbe gladijatora, brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada. Forum, centar političkog, sudskog i komercijalnog života u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i hramova. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Nocenje.
4. dan (nedelja, 10.novembar 2019.)RIM - NAPULJ - RIM Doručak. Fakultativni celodnevni izlet za Napulj. Po dolasku obilazak Napulja, prestonice Kampanije. Panoramsko razgledanje grada čije je staro gradsko jezgro uvršteno na listu svetske kulturne baštine UNESCO-a. Trg Garibaldi, ulice Umberta I, Anžujskog dvorca, lučkih dokova, kraljevske palate, galerije Umberta I, Nacionalnog teatra, Trga plebiscita i trgovačke ulice Via. Slobodno vreme. Povratak u Rim. Nocenje.
5. dan (ponedeljak, 11.novembar 2019.) RIM - VATIKAN Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu . Vatikan je najmanja nezavisna država na svetu, okružena gradom Rimom. Sedište je Pape, poglavara Rimokatoličke crkve. U okviru posete obilazi se najznačajniji deo zbirki Vatikanskih muzeja , kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa kao i Sikstinska kapela sa freskama Mikelanđela, Botičelija i drugih velikih slikara, bazilika Sv. Petra, najveda crkva na svetu... Slobodno posle podne. Polazak za Beograd u kasnim poslepodnevnim časovima. Nocna vožnja kroz Italiju i Sloveniju sa kradim usputnim odmorima.
6. dan (utorak, 12.novembar 2019.) BEOGRAD Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA 199 evra 179 evra
DOPLATA ZA jednokrevetnu SOBU 60 evra
Specijalna ponuda važi za rezervacije do 15.08.2019.!
07.11.-12.11.2019
Hotel 3*

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO: ● Autobuski prevoz na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom) ● Tri nocenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu kateforije tri ili četiri zvezdice ● Razgledanje prema programu ● Troškovi organizacije putovanja ● Usluge vodiča za sve vreme putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO: ● Fakultativni izleti i ulaznice ● Međunarodno putno zdravstveno osiguranje ● Gradska taksa za hotel 4* - 6 evra po noci po osobi (placanje u hotelu na recepciji), za hotel 3* - 4 evra po noci po osobi (placanje u hotelu na recepciji)

UMANJENJA ● Umanjenje za trecu odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 10%. (isključivo na upit) ● Umanjenje za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa tredim (pomodnim) ležajem je 15%. (isključivo na upit)
OPCIONE DOPLATE ● Željeni red sedišta u autobusu 8 evra po sedištu, minimalna uplata za dva sedišta ● Doplata za dodatno sedište: 90 evra

SMEŠTAJ
● Hoteli iz lanca Raeli su http://raelihotels.it/en/home kategorije 3* ili 4* i nalaze se u zoni stanice Termini, centralnoj gradskoj zoni. Sve sobe su sa telefonom, TV-om, klima uređajem i kupatilom. Doručak - kontinentalni (samoposluživanje). Hotel u kome de grupa boraviti bide poznat 5 dana pred put. ● Filip Travel zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
● Sobe sa pomodnim ležajem su manje konforne i treci , pomocni ležaj može biti manji od standardnih dimenzija.

FAKULTATIVNI IZLETI ● Poludnevni fakultativni izlet Forum i Koloseum: Cena:35 evra. U cenu je uklučen odlazak autobusom (povratak je individualan), rezervacija, ulaznica za Koleoseum, Forum, Palatino, usluge vodiča. ● Celodnevni izlet Napulj Cena: 35 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča i razgledanje prema programu.
● Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu Cena: 40 evra odrasli / 25 evra deca do 12 godina. U cenu je uključen odlazak autobusom, (povratak je individualan), rezervacija, ulaznica i usluge vodiča. Prijavljivanje i pladanje za izlet Vatikan je iskučivo u agenciji prilikom rezervacije. ● Prijavljivanje za izlete je prilikom prijavljivanja za putovanje, a placanje je u Italiji, isključivo u evrima. Potrebno je najmanje 30 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izlet bi mogao da se realizuje uz korigovanje cene.
● Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom putovanja, kao i redosleda njihovih realizacija usled objektivnih okolnosti (državnih i verskih praznika )na određenoj destinacij, kada neki od lokaliteta, muzeja ili tržnih centara ne rade.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE "RIM" ● Potrebno je najmanje 40 putnika za realizaciju ovog putovanja ● Uz blagovremeni upit u poslovnicama Organizatora putovanja, postoji mogudnost smeštaja u jednokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomodnim ležajem. Uslov za ulazak državljana R.Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina I koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume bide vradeni sa granice. Nosiocima biometrijskih pasoša R.Srbije nije potrebna viza za boravak do 90 dana u periodu od šest meseci. Bezvizni režim se ne odnosi na nosioce putnih isprava R.Srbije koje je izdalo MUP RS-Koordinaciona uprava.

USLOVI I NAČIN PLACANJA● Cena putovanja iskazana je u evrima, a placanje je u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne Banke Srbije,na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplacuje se akontacija u iznosu od 40% cene a najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje uplacuje se preostalih 60% do punog iznosa cene putovanja. ● Placanje može biti: 1) Avansno: a) gotovinom, b) čekovima, c) uplatom na račun agencije ili d) platnim karticama (Visa, Master, American Express, Maestro i Dina).2) Uplatom na rate bez kamate - akontacija 40%, a ostatak:a) čekovima do pet jednakih mesečnih rata (sa datumima 10. ili 20. u mesecu); čekovi moraju biti deponovani u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije; b) platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata; kartica mora biti provučena kroz POS terminal u agenciji najkasnije 10 dana od datuma rezervacije;c) putem administrativne zabrane sa firmama sa kojima organizator putovanja ima potpisan ugovor.3) Uplatom celokupnog iznosa platnim karticama (Visa, Master, American Express Banca Intesa-e i Komercijalne banke) na maksimalno šest mesečnih rata.

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Organizator putovanja preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnicama Organizatora putovanja mogude je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove. Cena polise je približno jedan evro po danu provedenom na putovanju.

OPŠTE NAPOMENE
Organizator putovanja zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. ● U okviru razgledanja gradova ili lokaliteta navedenih u programima putovanja Organizatora putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. ● Za putovanje u inostranstvo putnik treba da poseduje važedi pasoš sa rokom važenja od najmanje šest meseci od dana završetka putovanja. Putnik je lično odgovoran za ispravnost i važenje svog pasoša.
●Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogudnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povradaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
FILIP TRAVEL

 

Proverite raspoloživost za aranžman Rim (novembar)

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti