Beč 08.mart


Beč

08/09/10. mart 2019.
BEČ - „GRAD MUZIKE" je glavni grad Austrije, razvio se kao keltsko naselje na obali Dunava i postao jedan od najvažnijih rimskih baza centralne Evrope. Jedna od mnogobrojnih fascinantnih građevina, palata Šenbrun, nekada korišćena kao letnja rezidencija Habsburgovca, građena je kao rival Versaju. Pođite sa nama u Beč, centar nekada moćne carevine i grad prelepih zdanja...Uživajte u razgledanju jednog od najlepših evropskih gradova kao i u šopingu...

PROGRAM PUTOVANJA
1. DAN
(petak, 08.03.2019.): Polazak autobusa u 23.45 sati iz Sombora sa parkinga ispred Sokolskog doma.
2. DAN (subota, 09.03.2019.): Vožnja preko Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi formalnosti na graničnim prelazima i odmora. Dolazak u Beč, odlazak do tržnog centra SCS - slobodno vreme. Obilazak dvorca Belvedere koji je sagrađen kao letnja rezidencija princa Eugena Savojskog i predstavlja jednu od najlepših bečkih znamenitosti (ne ulazi se). Nastavak razgledanja grada-panoramski: Ringštrase, gde se nalaze mnogobrojne monumentalne građevine carskog Beča: zgrada državne opere, Austrijski parlament, Trg Marije Terezije, Gradska kuća, Burgteatar, Hofburg, ulice Kertner i Graben, katedrala Sv.Stefana... Sastanak grupe u dogovoreno vreme i odlazak do hotela 3*/4*. Smeštaj u hotel, noćenje.
3. DAN (nedelja, 10.03.2019.): Doručak. Odjava iz hotela. Slobodno vreme u centru grada do polaska za Srbiju ili fakultativna poseta dvorcu Schönbrunn - veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave). Sastanak grupe oko 17:00 sati i polazak za Srbiju gde se stiže oko 00:00 sati (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima).

CENA ARANŽMANA: 79 eura
08/09/10. mart 2019.

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je u dinarima po prodajnom kursu za efektivu Pro kredit banke.
NAČIN PLAĆANJA: akontacija 30 eura prilikom rezervacije (gotovinski). Preostali iznos do pune cene aranžmana (gotovinski), najkasnije 10 dana pre polaska na put.
Doplata za 1/1 sobu: 40 eura (isključivo na upit).

ARANŽMAN OBUHVATA:
- prevoz autobusom (klima, audio i video oprema) na relaciji prema programu;
- 1 noćenje sa doručkom (samoposluživanje) u 1/2 i 1/2+1 sobama u Arion Cityhotel 4* , Senator 4*; Boeck-brunn.htl 3* - ime hotela ce se znati 10 dana pre pocetka putovanja,
- razgledanje prema programu, usluge vodiča i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- fakultativne izlete: Schönbrunn 25 € (minimalan broj putnika 30), u cenu je uključen obilazak dvorca i prevoz (obavezna rezervacija prilikom prijave);
- troškove međunarodnog putnog osiguranja Generali sa osiguranom sumom do 30000 EUR, (plaćanje u agenciji), za osobe starosti do 18 god.- 200,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god.- 300,00 dinara, za osobe starosti preko 70 god.- 800,00 dinara. Putno osiguranje je obavezno za ulazak na teritoriju zemalja EU, jer putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;
- individualne troškove i ostale nepomenute troškove.

OPIS HOTELA:
Arion City hotel 4* www.arion-cityhotel.com hotel se nalazi u izletištu Vinerberg, na oko 6 km od centra grada, povezan sa centrom gradskim prevozom. Hotel ima restoran, parking, svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV. Doručak se služi po principu samoposluživanja.
Seehotel Bock 3* www.hb1.at/de/hotel-boeck-brunn.html se nalazi u širem centru Beča, na liniji gradskog prevoza, na obali jezera, u blizini tržnog centra SCS. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su 1/2 i 1/2 + 1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom. 

NAPOMENE: Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta "Euro-Line Pekez" ne može imati uticaja. Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Važno obaveštenje: Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije "Euro-Line Pekez", kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja. Kalkulacija je rađena na bazi minimum 50 putnika.Cenovnik broj 1 od 17.01.2019. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije "Euro-Line Pekez".

 

 

Posaljite upit za aranžman Beč 08.mart

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti