Temišvar 13.04.2019.


TEMIŠVAR sa posetom tržnom centru "Iulius Mall"

Subota, 13.04.2019.

Temišvar je najveći grad Banata, leži na reci Begej i sedište je županije Tamiš. Sа oko 413.000 stanovnika, Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji. Poznat je i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Takođe predstavlja i najveći kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji.

PROGRAM PUTOVANJA: Polazak iz Sombora u 05:00 sati (parking FK "Radnički"). Vožnja preko Crvenke, Kule, Vrbasa, Zrenjanina do Temišvara, najvećeg i najznačajnijeg grada Banata. Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra, Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije, kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine), reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine, Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kojem se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii) na kojem su stub kuge, rimokatolička katedrala, Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva (srpska pravoslavna crkva). Slobodno vreme u centru grada. Odlazak u „Iulius Mall", najveći tržni centar u Rumuniji. Slobodno vreme. Sastanak putnika u 19:00 sati i polazak za Srbiju, povratak u kasnim večernjim satima.

CENA ARANŽMANA: 1.800,00 dinara
NAČIN PLAĆANJA:
1.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 5 dana pred polazak.

U CENU JE UKLJUČENO:
*prevoz autobusom (sa klima uređajem, audio i video opremom);
*usluge licenciranog turističkog vodiča i obilasci prema programu;
*troškovi organizacije putovanja.

U CENU NIJE UKLJUČENO:
*Putno zdravstveno osiguranje-Delta Generali(plaćanje u agenciji, za osobe starosti do 18 god.-100,00 din, za osobe starosti od 18 god. do 70 god.-150,00 din, za osobe starosti preko 70 god.-420,00 din). Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih;
*individualni troškovi i ostali nepomenuti troškovi.

NAPOMENE: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isprava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Aranžman je rađen na bazi 40 putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Cenovnik br.1 od 16.11.2018.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE "EURO-LINE PEKEZ" USAGLAŠENI SA STANDARDIMA YUTA.

 

Posaljite upit za aranžman Temišvar 13.04.2019.

Obavezno ukljucite google verifikaciju
Sva polja označena * je obavezno popuniti